Personverninnstillinger

Ved å justere personverninnstillingene for Internet Explorer kan du endre hvordan nettsteder overvåker aktiviteten din på Internett. Du kan for eksempel bestemme hvilke informasjonskapsler som lagres, hvordan og når nettsteder kan bruke stedsinformasjonen din, og blokkere uønskede popup-vinduer.

Vis alle

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små filer som nettsteder legger igjen på PCen din for å lagre informasjon om deg og preferansene dine. Informasjonskapsler kan forbedre nettleseropplevelsen, ettersom nettsteder kan huske innstillingene dine eller la deg slippe å logge på hver gang du besøker bestemte nettsteder. Enkelte informasjonskapsler kan imidlertid utgjøre en risiko for personvernet, ettersom de kan spore nettstedene du besøker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slette og administrere informasjonskapsler i Internet Explorer 9.

Do Not Track

Når Do Not Track-funksjonen er aktivert, sender Internet Explorer en Do Not Track-forespørsel til nettstedene du besøker, og til tredjepartene som har innhold på disse nettstedene, slik at de får beskjed om at du foretrekker at søkeaktiviteten din ikke spores. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Do Not Track.

InPrivate-visning

Nettlesere lagrer en del informasjon – for eksempel søkehistorikken din – for å gi deg en bedre Internett-opplevelse. Når du bruker InPrivate-visning, slettes informasjon som passord, søkehistorikk og sidehistorikk straks du lukker fanen.

Slik åpner du en InPrivate-leserøkt

 1. Trykk eller klikk Internet Explorer på startskjermen for å åpne Internet Explorer.

 2. Sveip oppover fra bunnen (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene.

 3. Trykk eller klikk Faneverktøy-knappen Faneverktøy, og deretter trykk eller klikk Ny InPrivate-fane.

Slik åpner du en InPrivate-leserøkt på skrivebordet

 • Høyreklikk Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen, og velg Start InPrivate-visning.

Slik deaktiverer du tillegg i InPrivate-leserøkter

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Merk av for Deaktiver verktøylinjer og utvidelser når InPrivate-visning starter i kategorien Personvern, og trykk eller klikk OK.

Plassering

Posisjonstjenester lar nettsteder be om din fysiske posisjon for å gjøre opplevelsen din enda bedre. Et kartnettsted kan for eksempel be om din fysiske posisjon for å sentrere kartet for deg. Internet Explorer varsler deg når et nettsted vil bruke posisjonen din. Når dette skjer, trykker eller klikker du Tillat én gang for å la nettstedet bruke posisjonen din bare én gang. Hvis du vil tillate nettstedet å bruke posisjonen din hver gang du besøker det, trykker eller klikker du Alltid tillat.

Slik deaktiverer du plasseringsdeling

Hvis du ikke vil at nettsteder skal be om din fysiske posisjon, kan du deaktivere plasseringsdeling. Slik gjør du det:

 1. Trykk eller klikk Internet Explorer på startskjermen for å åpne Internet Explorer.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk Personvern, og slå La nettsteder be om min fysiske posisjon under Plassering Av.

Popup-blokkering

Popup-blokkering begrenser eller blokkerer popup-vinduer på nettsteder som du besøker. Du kan velge ønsket blokkeringsnivå, aktivere eller deaktivere varslinger når popup-vinduer blokkeres, eller opprette en liste over nettsteder som du ikke vil blokkere popup-vinduer på. Innstillingene for popup-blokkering gjelder bare for Internet Explorer for skrivebordet.

Vis alle

Slik slår du popup-blokkering på eller av

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Merk av for eller fjern merket for Aktiver Popup-blokkering under Popup-blokkering i kategorien Personvern, og trykk eller klikk deretter OK.

Blokkere alle popup-vinduer

Selv om du aktiverer Popup-blokkering, blokkerer ikke Internet Explorer popup-vinduer på nettsteder i sikkerhetssonene Lokalt intranett og Klarerte områder. Hvis du vil blokkere alle popup-vinduer – inkludert popup-vinduer på nettsteder i sonene Lokalt intranett og Klarerte områder – må du endre blokkeringsnivået.

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Trykk eller klikk Innstillinger under Popup-blokkering i kategorien Personvern.

 4. Sett blokkeringsnivået til Høy: Blokker alle popup-vinduer (Ctrl+Alt for å overstyre) under Blokkeringsnivå i dialogboksen Innstillinger for popup-blokkering.

 5. Trykk eller klikk Lukk, og trykk eller klikk deretter OK.

Deaktivere varslinger når popup-vinduer blokkeres

Du kan deaktivere varslinger hvis du ikke vil at Internet Explorer skal varsle deg hver gang et popup-vindu blokkeres.

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Trykk eller klikk Innstillinger under Popup-blokkering i kategorien Personvern.

 4. Fjern merket for Vis varslingslinjen når et popup-vindu blokkeres i dialogboksen Innstillinger for popup-blokkering.

 5. Trykk eller klikk Lukk, og trykk eller klikk deretter OK.

Sporingsbeskyttelse

Sporingsbeskyttelse bidrar til å forhindre at informasjon om nettaktivitetene dine sendes til tredjepartsleverandører av innhold på nettstedene du besøker. Sporingsbeskyttelseslister er som Ikke ring-lister. Internet Explorer blokkerer tredjepartsinnhold fra nettsteder i listen, og informasjon som tredjepartsnettsteder kan hente om deg, begrenses. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Sporingsbeskyttelse i Internet Explorer.

Sikkerhetssoner

Ved å endre sikkerhetsinnstillingene kan du tilpasse hvordan Internet Explorer bidrar til å beskytte PCen mot potensielt skadelig Internett-innhold. Internet Explorer plasserer automatisk alle nettsteder i en sikkerhetssone: Internett, Lokalt intranett, Klarerte områder eller Begrensede områder. Hver sone har et eget standard sikkerhetsnivå som avgjør hva slags innhold som kan blokkeres på det aktuelle nettstedet. Avhengig av nettstedets sikkerhetsnivå kan en del innhold blokkeres inntil du velger å tillate det, ActiveX-kontroller kjøres kanskje ikke automatisk, eller det kan vises advarsler på enkelte nettsteder. Du kan tilpasse innstillingene for hver sone for å angi den ønskede graden av beskyttelse.

Vis alle

Endre innstillingene for sikkerhetssoner

Slik tilpasser du innstillingene for sikkerhetssoner:

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Trykk eller klikk kategorien Sikkerhet, og tilpass innstillingene for sikkerhetssoner på følgende måter:

  • Hvis du vil endre innstillingene for en sikkerhetssone, trykker eller klikker du soneikonet og flytter deretter glidebryteren til det ønskede sikkerhetsnivået.

  • Hvis du vil opprette dine egne sikkerhetsinnstillinger for en sone, trykker eller klikker du soneikonet og deretter Egendefinert nivå og velger innstillingene du vil ha.

  • Hvis du vil tilbakestille alle sikkerhetsnivåer til de opprinnelige innstillingene, trykker eller klikker du knappen Tilbakestill alle soner til standardnivå.

Endringer du gjør i sikkerhetsinnstillingene, påvirker både Internet Explorer og Internet Explorer for skrivebordet.

Legge til eller fjerne et nettsted fra en sikkerhetssone

 1. Åpne skrivebordet, og trykk eller klikk deretter Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Trykk eller klikk Verktøy-knappen Verktøy, og trykk eller klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Trykk eller klikk kategorien Sikkerhet, velg ett av sikkerhetssoneikonene (Lokalt intranett, Klarerte områder eller Begrensede område), og trykk eller klikk deretter Områder. Du kan legge til nettsteder i sonen du valgte, eller slette nettsteder du ikke lenger vil ha i denne sonen.

 4. Hvis du valgte Lokalt intranett i det forrige trinnet, trykker eller klikker du Avansert og gjør deretter ett av følgende:

  • Legg til et område – skriv inn en URL-adressen i boksen Legg til dette nettstedet i sonen, og trykk eller klikk deretter Legg til.

  • Fjern et område – velg URL-adressen du vil fjerne, under Nettsteder, og trykk eller klikk deretter Fjern.

Aktivere forbedret beskyttet modus

Forbedret beskyttet modus gjør det vanskeligere for skadelig programvare å kjøre i Internet Explorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere tillegg for Internet Explorer.Trenger du mer hjelp?