Nedlastingsbehandling

Hold orden på nedlastingene med Nedlastingsbehandling.

Internet Explorer 9 har en integrert metode du kan bruke til å få tilgang til, overvåke og håndtere filene du laster ned: Nedlastingsbehandling. Dette er et eget program du kan bruke til å vise statusen for nedlastingene. Det angir om nedlastingene kan være skadelige, gir fullstendige sikkerhetskontroller for de nedlastede filene og viser den endelige plasseringen for nedlastingene.

Nedlastingsbehandling er integrert med nedlastingsmappen i Windows. Det er en enkel måte å håndtere filnedlastinger på, som betyr at du kan sortere, skrive ut eller sende nedlastinger til en annen plassering, akkurat som med andre filer. Du kan også bruke Nedlastingsbehandling til å kontrollere nedlastingene, inkludert alt fra å kjøre eller åpne filer til å stanse nedlastinger midlertidig eller avbryte dem. Du kan til og med slette nedlastinger i Nedlastingsbehandling.

Nedlastingsbehandling fungerer også med SmartScreen-filteret for å beskytte deg mot skadelige nedlastinger. Potensielt farlige nedlastinger blokkeres umiddelbart. Nedlastingsbehandling identifiserer tydelig programmer med høy risiko slik at du kan ta en informert avgjørelse om hvorvidt du skal slette, kjøre eller lagre nedlastingen.

Uansett om du laster ned en liten fil eller flere store filer, kan du fortsatt surfe uten avbrudd. Hvis en nedlasting blir avbrutt, kan du raskt fortsette nedlastingen neste gang du starter Internet Explorer 9. Så hvis du får problemer med nettverkstilkoblingen eller må slå av datamaskinen, kan du fortsette fra nøyaktig der du avsluttet sist.