One Box

Bilde av One Box
Surf eller foreta søk med One Box.

Hvis du vil navigere til et webområde eller starte et søk, trenger du bare å gå til ett sted i Internet Explorer 9 – One Box.

Surfe og søke – alt på ett sted

Med One Box blir det lekende lett å surfe og søke på weben. Du kan begynne å skrive inn en webadresse, og dermed forsøker Autofullfør å forutse hva du ser etter, slik at du kan gå til webområdene raskere. Siden søkefunksjonaliteten er integrert i One Box, trenger du ikke å huske hele webadressen. Bare skriv inn velkjente ord som "nyheter" eller "musikk", og dermed kan du gå til områdene du liker, på et øyeblikk.

Prøver du å finne noe på weben? Når du søker fra One Box, finner du raskt det du er ute etter. Når du skriver inn ord, vises søkeforslag, søkeresultater (inkludert visuelle søkeresultater), treff på overskrifter eller andre relevante forslag i rullegardinlisten, avhengig av hvilke søkeleverandører du bruker. Klikk et forslag for å kjøre søket uten å måtte skrive inn flere ord. Du kan også legge til søkeleverandører eller endre leverandøren du vil bruke, nederst i rullegardinlisten.

Personvern

Det at informasjonen du skriver inn i One Box, forblir private, er en viktig del av det vi lover med Internet Explorer. Du kontrollerer hvilken eller om noe informasjon skal deles med søkeleverandører. Du kan velge å aktivere eller deaktivere søkeforslag, i rullegardinlisten for adresselinjen. Hvis du velger å aktivere søkeforslag, sendes teksten du skriver, til søkeleverandøren etter hvert som du skriver den, i stedet for at den sendes når du er ferdig å skrive og trykker Enter.