Festede områder

Gå raskere til favorittområdene med festede områder

Med festede områder kan du komme rett til favorittområdene fra oppgavelinjen i Windows 7 uten å måtte åpne Internet Explorer først.

Det tar bare sekunder å feste et område: Klikk ikonet til venstre for nettadressen i One Box, eller fanen for nettstedet eller ikonet for nettstedet på Ny fane-siden, og dra det deretter til oppgavelinjen. Det er alt. Når et nettsted er festet, vises det som sitt eget miniatyrbilde, atskilt fra Internet Explorer. Nå trenger du bare å klikke én gang for å gå til favorittområdet.

Alle nettsteder du har festet på oppgavelinjen, har også en hurtigliste. Noen har også kontroller i forhåndsvisningen med miniatyrbilder for å spille av eller stanse en video midlertidig. Disse vises like under forhåndsvisningen med miniatyrbilder. Noen områder du fester, har ikonoverlegg som inneholder informasjon om status for et nettsted, for eksempel antall nye meldinger i innboksen.

Når du fester et område, stilles området, ikke nettleseren, i sentrum av opplevelsen. Når du åpner et festet område fra oppgavelinjen, integreres ikonet og primærfargen for området i nettleserrammen og navigasjonskontrollene, slik at du får en opplevelse som er tilpasset til området du viser.

Du kan også legge til flere hjemmesidefaner for hvert område du fester. På denne måten kan du åpne flere nettsider eller nettsteder på én gang når du åpner et område som er festet. Hvis du vil legge til flere hjemmesidefaner for et festet område, går du til nettsiden eller nettstedet du vil legge til som en hjemmesidefane. Høyreklikk ikonet for det festede nettstedet til venstre for Tilbake-knappen, og klikk deretter Legg til som hjemmeside.