Personvernerklæring for Windows Internet Explorer 9

Sist oppdatert: juli 2014

Microsoft jobber hardt for å ivareta personvernet samtidig som vi leverer produkter som gir deg ytelsen, kraften og brukervennligheten du ønsker i personlig databehandling. Denne personvernerklæringen for Internet Explorer ("Internet Explorer") fokuserer på funksjoner som kommuniserer med Internett, forklarer hvordan disse funksjonene samler inn data, og beskriver hvordan disse dataene brukes. Den gjelder ikke for andre produkter, tjenester eller nettsteder fra Microsoft utenom eller på nettet.

Internet Explorer har enkelte funksjoner som kan påvirke eller bidra til å ivareta personvernet. Noen av disse funksjonene beskrives i delene nedenfor.

Grunnleggende om Internett

Internet Explorer er utviklet for å gjøre det enkelt å surfe på og bruke nettsteder på intranettet eller Internett. Når du bruker Internett eller programvare med Internett-aktiverte funksjoner, sendes informasjon om datamaskinen din ("standardinformasjon om datamaskinen") til nettstedene du besøker, og nettjenestene du bruker. Standardinformasjon om datamaskin omfatter datamaskinens IP-adresse, nettlesertype og -språk, tilgangstider og refererende nettstedsadresser. Denne informasjonen kan bli logget på nettserverne for disse nettstedene. Hvilken informasjon som logges, og hvordan denne informasjonen brukes, er avhengig av personvernpraksisen til nettstedene du besøker, og nettjenestene du bruker.

Nettsurfingsfunksjoner som lagrer data

ActiveX-filtrering

ActiveX-kontroller er programvaredeler som påvirker virkemåten til nettleseren. Noen ActiveX-kontroller kan for eksempel spille av lyd eller video eller vise bilder på en nettside. Disse kontrollene kan påvirke ytelsen, sikkerheten og påliteligheten til Internet Explorer. ActiveX-filtrering gjør at du kan surfe på nettet med disse kontrollene deaktivert. Når du viser en side der ActiveX-kontroller er filtrert ut, kan det hende at noe av innholdet på siden deaktiveres.

Hvis du velger å aktivere ActiveX-filtrering, kan du aktivere ActiveX-kontrollene for ett nettsted ved å klikke ikonet for ActiveX-filtrering på adresselinjen. Når du deaktiverer ActiveX-filtrering for et nettsted, lagrer Internet Explorer adressen til nettstedet der du har valgt å deaktivere ActiveX-filtrering. Du kan når som helst slette disse dataene ved å bruke Slett leserlogg.

Slik aktiverer du ActiveX-filtrering:

 • Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter ActiveX-filtrering.

Slik deaktiverer du ActiveX-filtrering for et bestemt nettsted:

 • Klikk Filter-knappen på adresselinjen i Internet Explorer, og klikk deretter Deaktiver ActiveX-filtrering.

Slik deaktiverer du ActiveX-filtrering for alle nettsteder:

 • Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter ActiveX-filtrering.

Logging av programkompatibilitet

Denne funksjonen i Internet Explorer er beregnet på utviklere og IT-eksperter, som kan bruke den til å avgjøre om nettstedene deres er kompatible med Internet Explorer. Når du aktiverer denne funksjonen, logger Internet Explorer datapunkt om interaksjonen med nettsidene i en hendelseslogg, som du kan vise ved å bruke Hendelsesliste i Windows. Disse hendelsene beskriver feil som kan ha oppstått på nettstedet, og kan inneholde informasjon om bestemte kontroller og nettsider med feil. Denne informasjonen kan som standard vises av alle brukerne på datamaskinen med mindre en administrator begrenser tilgangen. Hvis du vil ha mer informasjon om logger og bruken av Hendelsesliste i Windows, kan du søke etter "Hendelsesliste" i Windows Hjelp.

Autofullfør

Autofullfør-funksjonen i Internet Explorer gjør at det går raskere å fylle ut nettskjemaer og å navigere til nettsteder du har vært på tidligere. Dataene du skriver inn i tekstbokser i nettskjemaer og på adresselinjen, blir samlet inn og lagret i registeret av Autofullfør. Hvis du velger å bruke Autofullfør for passord, lagres de i kryptert form på datamaskinen. Autofullfør-informasjon deles ikke med andre brukerkontoer på datamaskinen.

Første gang du sender inn et nettskjema, vises det en meldingsboks der du får spørsmål om du vil aktivere Autofullfør-funksjonen.

Slik deaktiverer du Autofullfør:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk Innstillinger under Autofullfør i kategorien Innhold.

  • Fjern merket for alternativene for Autofullfør du ikke vil bruke, i dialogboksen Innstillinger for Autofullfør, og klikk deretter OK.

Slik fjerner du Autofullfør-loggen:

 1. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Slett under Leserlogg for å fjerne Autofullfør-loggen eller nettadresseloggen.

 2. Merk av for Skjemadata og Passord i dialogboksen Slett leserlogg, og klikk deretter Slett.

  Obs!  Hvis du vil fjerne nettadresseoppføringer, må du velge Logg, slik at leserloggen også slettes.

 3. Klikk OK.

Automatisk gjenoppretting etter krasj

Når du surfer på nettet, lagrer funksjonen for automatisk gjenoppretting etter krasj i Internet Explorer informasjon om surfeøkten på harddisken i tilfelle krasj, henging eller annen uventet avslutning. Hvis surfeøkten avsluttes uventet, kan du velge å fortsette den forrige surfeøkten i Internet Explorer.

Automatisk gjenoppretting etter krasj lagrer følgende informasjon:

 • URL-adressen til nettsiden i hver fane

 • Historikken for tilbake/frem i hver fane (det vil si alle nettstedene du har vært på i en fane, i rekkefølgen du var på dem)

 • Måten fanene er ordnet på, og rekkefølgen på dem

 • Data du har skrevet inn i nettskjemaer

Slik deaktiverer du automatisk gjenoppretting etter krasj:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Avansert.

 3. Fjern merket for Aktiver automatisk gjenoppretting etter krasj under Leserlogg, og klikk deretter OK.

Obs!  Hvis du deaktiverer automatisk gjenoppretting etter krasj, forhindrer ikke dette Internet Explorer fra å lagre informasjon om fanene dine. Det er bare gjenopprettingen av fanene eller surfeøkten som deaktiveres. Ikke noe av denne informasjonen sendes til Microsoft med mindre du velger å sende den, for eksempel i en feilrapport.

Kompatibilitetsvisning

Kompatibilitetsvisning bidrar til at nettsteder som er utviklet for eldre nettlesere, ser bedre ut når de vises i Internet Explorer. Hvis du velger å vise et nettsted i Kompatibilitetsvisning, husker Internet Explorer dette valget for deg og bruker Kompatibilitetsvisning neste gang du besøker området. Du kan tømme listen over nettsteder du har valgt å vise i Kompatibilitetsvisning, ved å bruke dialogboksen Innstillinger for Kompatibilitetsvisning eller funksjonen Slett leserlogg i Internet Explorer.

Du kan oppnå bedre kompatibilitet med nettsteder ved å aktivere Oppdateringer for Kompatibilitetsvisning. Hvis du velger dette alternativet, laster Internet Explorer regelmessig ned en oppdatert liste over innstillinger for Kompatibilitetsvisning fra Microsoft, og standardinformasjon om datamaskinen sendes. Du kan når som helst deaktivere oppdateringer for Kompatibilitetsvisning.

Slik deaktiverer du oppdateringer for Kompatibilitetsvisning:

 1. Trykk ALT-tasten mens du er i Internet Explorer, klikk Verktøy på menylinjen, og klikk deretter Innstillinger for Kompatibilitetsvisning.

 2. Fjern merket for Inkluder oppdaterte lister over webområder fra Microsoft.

Slik bruker du funksjonen for sletting av leserlogg:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter Slett leserlogg.

 2. Velg elementene du vil slette, i dialogboksen Slett leserlogg, og klikk deretter Slett.

Slik viser eller endrer du innstillingene for kompatibilitetsvisning på datamaskinen:

 • Trykk ALT-tasten mens du er i Internet Explorer, klikk Verktøy på menylinjen, og klikk deretter Innstillinger for Kompatibilitetsvisning.

Kontrollere informasjonskapsler

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges på harddisken av et nettsted. Informasjonskapsler blir unikt tilordnet deg og kan bare leses av et nettsted eller en nettserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen.

En informasjonskapsel brukes ofte til å tilpasse besøket ditt på et nettsted eller til å spare deg tid. Informasjonskapselen kan for eksempel forenkle et kjøp ved å inneholde handlekurvinformasjon, for eksempel gjeldende valg og kontaktinformasjon som navn eller e-postadresse. Informasjonskapsler inneholder ofte en unik identifikator som bidrar til at nettsteder kan spore enkeltbesøkende. Det er opp til nettstedet som laget informasjonskapselen, å meddele hvilken informasjon som lagres i den, og hvordan informasjonen brukes.

Blokkere informasjonskapsler

Du kan godta eller avslå informasjonskapsler. Hvis du vil blokkere én eller flere informasjonskapsler, kan det hende at nettstedene som bruker dem, ikke fungerer som de skal. Hvis du for eksempel ikke tillater informasjonskapsler i det hele tatt, kan du kanskje ikke vise enkelte nettsteder eller bruke tilpasningsfunksjoner (for eksempel lokale nyheter og været eller børsnoteringer).

Hvis du vil blokkere alle informasjonskapsler, kan du bruke Alternativer for Internett i Internet Explorer til å endre nettleserinnstillingene for informasjonskapsler.

Slik blokkerer du alle informasjonskapsler:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, klikk Alternativer for Internett, og klikk deretter kategorien Personvern.

 2. Flytt glidebryteren opp til Blokker alle informasjonskapsler. Når du bruker denne innstillingen, kan ikke nettsteder lagre informasjonskapsler på datamaskinen.

Obs!  Hvis du blokkerer alle informasjonskapsler, er det kanskje mange nettsteder du ikke får tilgang til. De neste to personvernnivåene i Internet Explorer, Høy og Middels høy, passer kanskje bedre. Du kan også blokkere informasjonskapsler for bestemte nettsteder ved å klikke Områder-knappen i kategorien Personvern. Se Hjelp for Internet Explorer hvis du vil ha mer informasjon.

Fjerne gamle informasjonskapsler

Informasjonskapsler som tidligere ble lagret på harddisken, kan fortsatt leses hvis du ikke fjerner dem.

Slik fjerner du alle eksisterende informasjonskapsler:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk Slett under Leserlogg i kategorien Generelt.

 3. Valgfritt: Velg Bevar data for webområder i Favoritter hvis du vil beholde informasjonskapsler som er knyttet til lagrede favoritter.

 4. Merk av for Informasjonskapsler i dialogboksen Slett leserlogg, og klikk deretter Slett.

 5. Klikk OK.

Logg

Loggmappen i Internet Explorer inneholder en liste over koblinger til nettsteder og Windows-skallplasseringer (det vil si stasjoner og mapper) du nylig har besøkt.

Slik slutter du å lagre loggen:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk Innstillinger under Leserlogg. Angi 0 for antall dager sider skal beholdes i loggen i dialogboksen Innstillinger for midlertidige Internett-filer og -logg.

Obs!  Hvis du vil deaktivere loggen midlertidig, kan du bruke InPrivate-visning ved å klikke Verktøy-knappen og deretter InPrivate-visning under Sikkerhet-menyen.

Administrer tillegg

Du kan bruke Administrer tillegg i Internet Explorer til å vise, aktivere og deaktivere listen over tillegg som kan lastes inn av Internet Explorer. Tillegg du kan administrere, omfatter nettleserhjelperobjekter, ActiveX-kontroller, verktøylinjeutvidelser, Explorer-felt, leserutvidelser, søkeleverandører, hurtigvalg og innstillinger for sporingsbeskyttelse.

Enkelte tillegg kan samle inn informasjon fra datamaskinen eller på andre måter påvirke personvernet. Hvis du bruker et tillegg som kommer fra et annet firma enn Microsoft, er bruken av innsamlet informasjon underlagt dette firmaets personvernpraksis. Hvis du deaktiverer et tillegg, må du kanskje starte Internet Explorer på nytt for at endringen skal tre i kraft.

Slik viser eller endrer du tillegg på datamaskinen:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, og klikk deretter Administrer tillegg.

 2. Klikk Alle tillegg under Vis, og gjør deretter ett av følgende:

  • Deaktiver et tillegg ved å klikke det og deretter klikke Deaktiver.

  • Aktiver et tillegg ved å klikke det og deretter klikke Aktiver.

 3. Klikk Lukk.

Obs!  Når du deaktiverer et tillegg, fjernes det ikke fra datamaskinen. Det bare forhindrer Internet Explorer fra å kjøre tilleggets kode. Det forhindrer ikke andre programmer fra å bruke tillegget. Du kan også slette enkelte tillegg fra datamaskinen ved å bruke Administrer tillegg.

Hvis et tillegg er deaktivert eller slettet, kan det hende at nettsider som er avhengige av dette tillegget, ikke fungerer som de skal. Hvis du vil ha mer informasjon om tillegg, kan du klikke Hjelp-koblingen "Finn ut mer om verktøylinjer og utvidelser" i Administrer tillegg.

Utdaterte ActiveX-kontroller

ActiveX-kontroller er små apper som gjør at nettsteder kan tilby innhold, for eksempel videoer og spill. De gjør det også mulig å samhandle med innhold som verktøylinjer og børstelegrafer når du søker på nettet. Siden mange ActiveX-kontroller imidlertid ikke oppdateres automatisk, kan de bli utdaterte når nye versjoner utgis.

Internet Explorer varsler deg når det oppdager og blokkerer deler av nettsider som laster inn vanlige, men utdaterte ActiveX-kontroller. Internet Explorer gjør dette ved å laste ned en liste over utdaterte ActiveX -kontroller fra Microsoft regelmessig, og standard PC-informasjon sendes til Microsoft. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utdaterte ActiveX-kontroller.

Popup-blokkering

Popup-blokkering i Internet Explorer er med på å blokkere visning av enkelte uønskede popup-vinduer uten å blokkere popup-vinduene du åpner med hensikt. Popup-blokkering er aktivert som standard.

Slik deaktiverer du popup-blokkering:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, klikk Alternativer for Internett, og klikk deretter kategorien Personvern.

 2. Fjern merket for Aktiver popup-blokkering under Popup-blokkering, og klikk deretter OK.

Slik får du tilgang til innstillingene for popup-blokkering:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, klikk Alternativer for Internett, og klikk deretter kategorien Personvern.

 2. Klikk Innstillinger-knappen under Popup-blokkering.

Vær oppmerksom på at ikke alle popup-vinduer kan blokkeres med Popup-blokkering. Se Hjelp for Internet Explorer hvis du vil ha mer informasjon om Popup-blokkering.

Funksjoner som hjelper deg å kontrollere data

Slett leserlogg

Med ett klikk kan du bruke Slett leserlogg i Internet Explorer til å fjerne nettstedpassord som du har bedt Internet Explorer om å lagre, oppføringer i loggmappen i Internet Explorer, nettskjemadata, midlertidige Internett-filer, informasjonskapsler, siste fanegruppe samt filer og innstillinger som lagres av enkelte Internet Explorer-tillegg som er lagret på datamaskinen. Du kan også fjerne noen av disse elementene enkeltvis, som forklart under "Fjerne gamle informasjonskapsler" og "Autofullfør" i denne personvernerklæringen.

Slik bruker du funksjonen for sletting av leserlogg:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter Slett leserlogg.

 2. Valgfritt: Merk av for Bevar data for webområder i Favoritter hvis du vil beholde data som er knyttet til lagrede favoritter.

 3. Velg elementene du vil slette (midlertidige Internett-filer, informasjonskapsler, logg, skjemadata, passord, sporingsbeskyttelsesdata), i dialogboksen Slett leserlogg, og klikk deretter Slett.

InPrivate-visning

InPrivate-visning kan være med på å holde leserloggen privat på delte datamaskiner, for eksempel hjemme eller på en Internett-kafé. Loggdata som akkumuleres mens du surfer på nettet i et InPrivate-vindu i Internet Explorer, for eksempel midlertidige Internett-filer, nettadresselogg eller informasjonskapsler, fjernes når du lukker vinduet. Loggen i andre Internet Explorer-vinduer (der InPrivate ikke brukes) påvirkes ikke.

InPrivate-visning forhindrer at følgende lagres lokalt på datamaskinen:

 • Nye informasjonskapsler lagres ikke.

 • Nye loggoppføringer registreres ikke.

 • Nye midlertidige Internett-filer slettes når du lukker InPrivate-visningsvinduet.

 • Skjemadata lagres ikke.

 • Angitte passord lagres ikke.

 • Adresser du skriver inn på adresselinjen, lagres ikke.

 • Spørringer du skriver inn i søkeboksen, lagres ikke.

InPrivate-visning er ikke utviklet for å skjule identiteten din for Internett-leverandøren eller nettservere på Internett. Den forhindrer ikke data, for eksempel IP-adressen din, fra å sendes til nettsteder du går til.

Slik aktiverer du InPrivate-visning:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter InPrivate-visning.

 2. Hvis du vil deaktivere InPrivate-visning, lukker du InPrivate-visningsvinduet.

Sporingsbeskyttelse

Når du besøker et nettsted, deler du automatisk informasjon med dette nettstedet, for eksempel informasjonskapsler, IP-adressen din og annen standardinformasjon om datamaskinen. Hvis nettstedet har innhold som kommer fra en tredjeparts nettsted (for eksempel et kart, en annonse eller webmålingsverktøy som et websignal eller skript), kan det hende at det automatisk sendes informasjon om deg direkte til innholdsleverandøren. Denne typen ordning kan ha flere fordeler. Den gir deg enkel tilgang til tredjepartsinnhold. Reklame på et nettsted du er på, kan la nettstedet gi deg gratis tilgang til beskyttet innhold. Dette kan imidlertid påvirke personvernet siden det er mulig for innholdsleverandøren å spore deg på tvers av flere nettsteder. Sporingsbeskyttelse bidrar til å forhindre at nettstedene du går til, automatisk sender informasjon om besøket ditt til andre innholdsleverandører. Når du har en sporingsbeskyttelsesliste eller personlig sporingsbeskyttelsesliste aktivert, sender Internet Explorer et Ikke spor-signal eller en Ikke spor-preferanse til nettstedene du går til. Den sender også samme signal eller preferanse til tredjeparters nettsteder som leverer innhold til nettstedene du går til, hvis disse tredjepartenes nettsteder ikke blokkeres av sporingsbeskyttelseslisten. Nettsteder kan fortsatt utføre aktiviteter du kanskje regner som sporing, selv om du har gitt uttrykk for denne preferansen. Dette avhenger av nettstedenes personvernpraksis.

Sporingsbeskyttelseslister

Sporingsbeskyttelseslister er som Ikke ring-lister for innhold som kan påvirke personvernet. Når du legger til en sporingsbeskyttelsesliste, blokkerer Internet Explorer tredjepartsinnhold, inkludert informasjonskapsler, fra alle nettsteder i listen. Internet Explorer begrenser informasjonen disse tredjepartenes nettsteder kan samle inn om deg, ved å begrense anrop til dem. Sporingsbeskyttelseslister kan samtidig inneholde OK å ringe-oppføringer, som tillater anrop til bestemte nettsteder. Disse nettstedene mottar imidlertid Ikke spor-preferansen når du kobler til dem, og de kan la være å spore aktiviteten din på nettet eller å gi deg innhold basert på denne aktiviteten.

Du kan legge til en sporingsbeskyttelsesliste ved å finne et nettsted som tilbyr en, og klikke en kobling eller knapp på siden for å legge den til. Når du legger til en sporingsbeskyttelsesliste, laster Internet Explorer ned listen og ser regelmessig etter oppdateringer for den.

Slik fjerner eller deaktiverer du en sporingsbeskyttelsesliste:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter Sporingsbeskyttelse.

 2. Klikk en liste, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette listen, klikker du Fjern.

  • Hvis du vil deaktivere listen midlertidig, klikker du Deaktiver.

Personlig sporingsbeskyttelsesliste

Du kan i tillegg bruke den personlige sporingsbeskyttelseslisten, som er inkludert i Internet Explorer. Denne listen genereres automatisk basert på data fra nettstedene du går til, inkludert tredjepartsleverandører av innhold på disse nettstedene. Du kan når som helst slette disse dataene i dialogboksen Slett leserlogg.

Slik aktiverer du den personlige sporingsbeskyttelseslisten:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter Sporingsbeskyttelse.

 2. Klikk Din tilpassede liste, og klikk deretter Aktiver-knappen.

Når sporingsbeskyttelse er aktivert, kan noe av innholdet på nettstedene du besøker, filtreres og dermed ikke vises. Når innhold er filtrert, vises ikonet for Sporingsbeskyttelse på adresselinjen. Hvis et nettsted ikke fungerer riktig når sporingsbeskyttelse er aktivert, kan du deaktivere den for bare dette nettstedet ved å klikke ikonet for Sporingsbeskyttelse på adresselinjen.

Slik sletter du sporingsbeskyttelsesdata:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter Slett leserlogg.

 2. Merk av for Filtreringsdata fra InPrivate i dialogboksen Slett leserlogg, og klikk deretter Slett.

P3P-personvernpolicyer

I Internet Explorer kan du vise P3P-personvernpolicyen (standarden Platform for Privacy Preference) for et nettsted og sammenligne den med personverninnstillingene du har angitt. Selv om et nettsted ikke har en P3P-personvernpolicy, har det kanskje en skriftlig personvernerklæring du kan vise.

Slik viser du P3P-personvernpolicyen for et nettsted:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter Personvernpolicy for webside.

 2. Dobbeltklikk nettstedet du vil vise personvernpolicyen for.

Når du har gått gjennom P3P-personvernpolicyen for et nettsted, kan du angi hvordan du vil at Internet Explorer skal håndtere informasjonskapsler fra dette nettstedet. Hvis du vil at Internet Explorer skal avgjøre om dette nettstedet skal kunne lagre informasjonskapsler på datamaskinen, ved å sammenligne personvernpolicyen med personverninnstillingene, velger du Sammenlign personvernpolicyer for informasjonskapsler med egne innstillinger. Hvis du vil at Internet Explorer alltid skal la dette nettstedet lagre informasjonskapsler på datamaskinen, velger du La alltid dette området bruke informasjonskapsler. Hvis du vil at Internet Explorer aldri skal la dette nettstedet lagre informasjonskapsler på datamaskinen, velger du La aldri dette området bruke informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at selv om Internet Explorer kan vise P3P-personvernpolicyen for et nettsted, kan ikke Internet Explorer bekrefte at nettstedet følger sin egen personvernpolicy.

Funksjoner som hjelper deg å koble til tjenester på nettet:

Hurtigvalg

Med hurtigvalg blir det enklere og raskere å bruke nettjenesteleverandører. Du kan for eksempel merke et ord på et nettsted, høyreklikke og velge hurtigvalget Definer med Encarta for å få en definisjon av et ord uten å måtte navigere til et eget nettsted.

Internet Explorer har flere hurtigvalg, for eksempel hurtigvalg for søk, kart, definisjon og blogg, som bruker Microsoft Windows Live-nettjenester. Du kan legge til eller fjerne hurtigvalg ved å bruke Administrer tillegg. Når du klikker eller flytter musen over et hurtigvalg, sendes kanskje tittelen på og den fullstendige URL-adressen til den gjeldende nettsiden, samt standardinformasjon om datamaskinen og eventuelt innhold du har merket, til Internett-leverandøren. Hvis du bruker et hurtigvalg fra Microsoft, er informasjonen som sendes, underlagt Personvernerklæring for Microsoft. Hvis du bruker et hurtigvalg fra en tredjepart, er bruk av informasjonen som sendes, underlagt tredjepartens personvernpraksis.

Søke fra adresselinjen

Hvis du skriver inn tekst på adresselinjen i Internet Explorer og den ikke løses som en gyldig nettadresse, eller teksten begynner med et spørsmålstegn, "søk" eller "finn", omdirigerer Internet Explorer deg til standard søkeleverandør for å hjelpe deg å finne nettstedet du ser etter. Denne funksjonen krever at Internet Explorer sender den ugyldige nettadressen eller søkespørringen du skrev inn, til standard søkeleverandør, som returnerer nettadressealternativer til datamaskinen. Standardinformasjon om datamaskinen sendes kanskje også til standard søkeleverandør. Hvis du bruker Bing som standard søkeleverandør, er informasjonen som sendes, underlagt Personvernerklæring for Microsoft. Hvis du bruker en tredjeparts søkeleverandør som standard søkeleverandør, er informasjonen som sendes til leverandøren, underlagt tredjepartens personvernpraksis.

Slik deaktiverer du AutoSearch:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Avansert.

 3. Merk av for Ikke søk fra adresselinjen under Søk fra adresselinjen.

Søkeforslag på adresselinjen kan være med på å begrense søket ved å foreslå søkeord mens du skriver. Hvis den valgte søkeleverandøren tilbyr denne funksjonen, sendes hver bokstav eller hvert tegn du skriver inn på adresselinjen, til søkeleverandøren når du skriver den. Standardinformasjon om datamaskinen sendes også til søkeleverandøren mens du skriver. Hvis du bruker en Microsoft-søkeleverandør, er informasjonen som sendes, underlagt Personvernerklæring for Microsoft. Hvis du bruker en tredjeparts søkeleverandør, er bruk av informasjonen som sendes, underlagt tredjepartens personvernpraksis.

Slik aktiverer du søkeforslag:

 1. Klikk pilen til høyre for adresselinjen.

 2. Klikk Aktiver forslag (tastetrykk sendes til gjeldende søkeleverandør mens du skriver).

Slik deaktiverer du søkeforslag:

 1. Klikk pilen til høyre for adresselinjen.

 2. Klikk Deaktiver søkeforslag.

Web Slices

Med Web Slices kan du automatisk abonnere på og motta oppdateringer fra nettsider som endres ofte, og du kan vise oppdateringene uten å måtte laste inn hele nettstedet. Du kan for eksempel abonnere på en Web Slice for værmelding som oppdateres når den gjeldende temperaturen endres. Når du abonnerer på en Web Slice eller feed, aktiverer du automatisk oppdatering for alle Web Slices og feeder. IP-adressen din sendes regelmessig til nettstedet som tilbyr hver Web Slice eller feed for å se etter oppdateringer, selv når Internet Explorer ikke kjører.

Slik fjerner du en Web Slice:

 1. Høyreklikk Web Slicen du vil fjerne, i Favoritter-feltet.

 2. Klikk Slett.

 3. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Slik deaktiverer du automatiske oppdateringer for Web Slices og feeder:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Innhold, og klikk deretter Innstillinger-knappen for Feeder og Web Slices.

 3. Merk av for Søk etter feed- og Web Slice-oppdateringer automatisk, og klikk deretter OK.

Funksjoner som bruker Microsoft-tjenester på nettet

Program for forbedret kundeopplevelse

Programmet for forbedret kundeopplevelse (CEIP) samler inn grunnleggende informasjon om datamaskinen og hvordan du bruker Internet Explorer, for å hjelpe oss å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til programvare og tjenester. Rapporter fra programmet for forbedret kundeopplevelse inneholder vanligvis informasjon om maskinvarekonfigurasjonen, en unik identifikator som genereres av programmet for forbedret kundeopplevelse, ytelses- og pålitelighetsdata (for eksempel hvor raskt programvaren svarer når du klikker en knapp), og programbruk (for eksempel hvilke funksjoner du bruker oftest).

Microsoft bruker rapporter fra programmet for forbedret kundeopplevelse til å forbedre programvare og tjenester. Vi bruker den unike identifikatoren til å fastsette hvor utbredte tilbakemeldingene vi mottar, er, og hvordan vi skal prioritere dem. Identifikatoren lar for eksempel Microsoft skille mellom én kunde som opplever et problem hundre ganger, og andre kunder som opplever det samme problemet én gang. Microsoft bruker ikke informasjonen som samles inn av programmet for forbedret kundeopplevelse, til å identifisere, kontakte eller sende reklame til deg.

I Windows XP og Windows Server 2003 kan du velge om du vil delta i programmet for forbedret kundeopplevelse når du installerer Internet Explorer. I Windows Vista og nyere versjoner av operativsystemet brukes den foretrukne innstillingen din for deltakelse i programmet for forbedret kundeopplevelse for Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vanlige spørsmål på nettsiden for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.

Posisjonstjenester

Posisjonstjenester i Internet Explorer lar nettsteder be om din fysiske posisjon, slik at de kan forbedre tjenestene sine. Et nettsted med karttjeneste kan for eksempel be om din fysiske posisjon for å midtstille kartet for deg.

Når du er på et nettsted der posisjonstjenester brukes, kan du velge om du vil gi nettstedet tilgang til posisjonsinformasjonen om deg. Hvis du velger å gi et nettsted tilgang, kontakter Internet Explorer en Microsoft-posisjonstjeneste for å prøve å finne den fysiske posisjonen til datamaskinen din. Denne tjenesten bruker IP-adressen og data fra eventuelle Wi-Fi-tilgangspunkt i nærheten.

Microsoft-posisjonstjenesten fastslår den omtrentlige posisjonen til datamaskinen din basert på informasjonen den mottar, og sender den til nettstedet som ber om den. Posisjonsinformasjonen som gis, omfatter bredde- og lengdegraden til datamaskinen. Den gir ikke nettstedet informasjon om tilgjengelige mobilmaster eller Wi-Fi-tilgangspunkt eller unike identifikatorer fra datamaskinen din.

Hvis du velger å ikke gi et nettsted tilgang til den fysiske posisjonen din, sendes ingen posisjonsdata til nettstedet, og ingen data sendes til Microsoft-posisjonstjenesten. Hvis du velger å gi en nettside tilgang til den fysiske posisjonen din én gang, har nettstedet bare tilgang til posisjonen din mens du viser denne nettsiden. Hvis du velger å alltid gi et nettsted tilgang til den fysiske posisjonen din, kan det be om informasjon om den fysiske posisjonen hver gang du går til en side på nettstedet. Nettstedets bruk av posisjonsinformasjonen er underlagt dets personvernpraksis.

Slik aktiverer du posisjonstjenester:

 • Gjør ett av følgende når du mottar en posisjonsforespørsel fra et nettsted:

  • Hvis du vil gi posisjonen din bare én gang, klikker du Tillat én gang.

  • Hvis du vil gi posisjonen din hver gang du går til nettstedet, klikker du Alternativer for dette området, og deretter klikker du Alltid tillat.

Slik deaktiverer du posisjonstjenester:

 1. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Personvern, og velg deretter Tillat aldri at webområder spør om din fysiske plassering.

Send tilbakemelding

Hvis du skulle få problemer med Internet Explorer, kan du bruke verktøyet Send tilbakemelding til å registrere tilleggsinformasjon som kan være til hjelp når Microsoft skal prøve å finne årsaken til problemet. Du starter verktøyet Send tilbakemelding ved å klikke Verktøy-knappen og deretter klikke Send tilbakemelding. Du kan generere en rapport som inneholder informasjon om datamaskinkonfigurasjonen, informasjon om programmer som kjører, og andre typer data. Du kan gjerne registrere problemtrinnene med Problemregistrering for å ta skjermbilder av skrivebordet og programmer som kjører, sammen med nettverksdata som sendes til og fra nettsteder du besøker. Denne rapporten kan inneholde sensitive, personlige opplysninger, for eksempel informasjon du har skrevet inn i nettskjemaer. Før du sender rapporten, kan du se gjennom alle dataene som kommer til å bli sendt Microsoft, og da kan du også eventuelt velge å ikke sende den.

Hvis du sender denne informasjonen til Microsoft, brukes den bare til å forbedre programvaren og tjenestene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernet ditt når du bruker Microsoft Connect, kan du lese Personvernerklæring for Microsoft.

SmartScreen-filter

SmartScreen-filteret er utviklet for å varsle deg om usikre nettsteder som gir seg ut for å være klarerte nettsteder (phishing), eller som utgjør en trussel mot datamaskinen. Hvis du velger å bruke SmartScreen-filteret, sjekker det først adressen til nettsiden du besøker, mot en liste over ofte besøkte nettsideadresser lagret på datamaskinen din som Microsoft mener er pålitelige. Adresser som ikke er i den lokale listen, og adresser til filer du laster ned, blir sendt til Microsoft og kontrollert mot en ofte oppdatert liste over nettsider og nedlastinger som er rapportert til Microsoft som usikre eller mistenkelige. Du kan også velge å bruke SmartScreen-filteret manuelt til å bekrefte enkeltnettsteder hos Microsoft. Hvis du laster ned eller kjører et program fra Internett, kontrollerer SmartScreen i tillegg programmet mot en liste over ofte nedlastede og kjente, usikre programmer for å bidra til å beskytte deg mot kjøring av usikre programmer.

Når du bruker SmartScreen-filter til å kontrollere nettsteder automatisk eller manuelt, blir adressene til nettstedene du besøker, sendt til Microsoft sammen med standardinformasjon om datamaskinen og versjonsnummeret til SmartScreen-filteret. For å ivareta personvernet krypteres informasjonen som sendes til Microsoft. Informasjon tilknyttet adressen, for eksempel søkeord eller data du har skrevet inn i skjemaer, kan bli inkludert. Hvis du for eksempel besøkte søkenettstedet på Microsoft.com på http://search.microsoft.com og skrev inn "Seattle" som søkeord, sendes hele URL-adressen, http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=nb-NO. Adressestrenger kan utilsiktet inneholde personlige opplysninger, men disse opplysningene, i likhet med all den andre informasjonen som blir sendt, blir ikke brukt til å identifisere, kontakte eller rette reklame mot deg. I tillegg filtrerer Microsoft adressestrenger for å prøve å fjerne personlige opplysninger der dette er mulig. Når du bruker Internet Explorer til å laste ned et program, sender SmartScreen-filteret informasjonen ovenfor sammen med informasjon om det nedlastede programmet (for eksempel en filidentifikator (en hash-kode)), resultater fra installerte antivirusverktøy og programmets informasjon om digitale sertifikater der dette er tilgjengelig.

Informasjon om din bruk av SmartScreen-filteret sendes også regelmessig til Microsoft, for eksempel tid og totalt antall besøkte nettsteder siden en adresse ble sendt til analyse hos Microsoft. Noe informasjon om filer du laster ned fra nettet, for eksempel navn og filbane, kan også bli sendt til Microsoft. Enkelte nettstedsadresser som sendes til Microsoft, kan bli lagret sammen med tilleggsinformasjon, inkludert nettleserversjon, operativsystemversjon, SmartScreen-filterversjon, nettleserspråk, refererende nettside og informasjon om hvorvidt Kompatibilitetsvisning var aktivert for nettstedet. Det sendes også en unik identifikator som genereres av Internet Explorer. Denne unike identifikatoren er et tilfeldig generert nummer som ikke inneholder personlige opplysninger og ikke brukes til å identifisere deg. Denne informasjonen, sammen med informasjonen beskrevet ovenfor, brukes bare til å analysere ytelse og forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Du kan aktivere og deaktivere SmartScreen-filteret på Sikkerhet-menyen i Internet Explorer. Slik aktiverer du for eksempel automatisk kontroll av alle nettsteder:

 • Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter Aktiver SmartScreen-filter.

Hvis du mener at du har støtt på et usikkert nettsted, kan du rapportere det til Microsoft ved å klikke Verktøy-knappen, velge Sikkerhet og deretter klikke Rapporter usikkert webområde. Når du rapporterer et usikkert nettsted, sendes det noe informasjon til Microsoft, inkludert adressen til nettstedet du rapporterer, samt bruksinformasjonen som er beskrevet ovenfor.

Foreslåtte områder

Foreslåtte områder er en nettfunksjon som anbefaler nettsteder, bilder eller videoer du kan være interessert i. Når du aktiverer Foreslåtte områder, sendes nettleserloggen regelmessig til Microsoft. Der blir den lagret og deretter sammenlignet med ofte oppdaterte lister over nettsteder som ligner på nettstedene du ofte besøker. Foreslåtte områder aktiverer også automatisk oppdatering i bakgrunnen for Web Slices og feeder, slik at du kan motta oppdaterte forslag både på Foreslåtte områder-siden og Web Slicen for foreslåtte områder.

Du kan når som helst stanse Foreslåtte områder-funksjonen midlertidig eller helt fra å sende nettleserloggen til Microsoft. Du kan også når som helst slette enkeltoppføringer fra loggen. Slettede oppføringer brukes ikke til å gi deg forslag om andre nettsteder, men de beholdes av Microsoft i en periode for å bidra til å forbedre våre produkter og tjenester, inkludert denne funksjonen. Når du bruker InPrivate-visning, sendes ingen informasjon om nettsidene du besøker, til Microsoft.

Når Foreslåtte områder er aktivert, sendes informasjon om nettsidene du besøker, til Microsoft sammen med standardinformasjon om datamaskinen. Dette omfatter adressene til nettsidene du besøker, samt informasjon om bilder og videoer på siden. For å ivareta personvernet krypteres informasjonen når den sendes til Microsoft. Informasjon som er knyttet til nettadressen, for eksempel søkeord eller data du har skrevet inn i skjemaer, kan bli inkludert. Hvis du for eksempel besøkte søkenettstedet på Microsoft.com på http://search.microsoft.com og skrev inn "Seattle" som søkeord, sendes hele URL-adressen, http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=nb-NO. Adressestrenger kan utilsiktet inneholde personlige opplysninger, men disse opplysningene, i likhet med all den andre informasjonen som blir sendt, blir ikke brukt til å identifisere, kontakte eller rette reklame mot deg. I tillegg filtrerer Microsoft adressestrenger for å prøve å fjerne personlige opplysninger.

Statistikk om nettsidene du besøker, sendes også til Microsoft, for eksempel klokkeslettet da du var på nettsidene, hvilken nettside som henviste deg, og hvordan du kom dit (for eksempel ved å klikke en kobling eller en av favorittene dine). Det sendes også en unik identifikator som genereres av Internet Explorer. Denne unike identifikatoren er et tilfeldig generert nummer som ikke inneholder personlige opplysninger og ikke brukes til å identifisere deg. Hvis du sletter leserloggen eller deaktiverer Foreslåtte områder og deretter aktiverer den på nytt, genereres en ny unik identifikator. Vi opprettholder ingen relasjon mellom gamle og nye unike identifikatorer. Denne informasjonen, sammen med nettstedsadressene og tidligere logger, brukes til å tilpasse opplevelsen din og å forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Slik aktiverer du Foreslåtte områder:

 1. Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Fil, og klikk deretter Foreslåtte områder.

 2. Klikk Ja.

Slik deaktiverer du Foreslåtte områder:

 • Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Fil, og klikk deretter Foreslåtte områder.

Obs!  Hvis du deaktiverer Foreslåtte områder, fjernes ikke loggen, og automatiske oppdateringer for feeder og Web Slices deaktiveres ikke.

Slik sletter du leserloggen (enten du deaktiverer Foreslåtte områder eller ikke):

 • Klikk Verktøy-knappen i Internet Explorer, velg Sikkerhet, og klikk deretter Slett leserlogg.

Hvordan vi samler inn, bruker og lagrer informasjon fra deg

Innsamling og bruk av informasjon fra deg

Informasjonen vi henter fra deg, brukes av Microsoft og deres kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper til å aktivere funksjonene du bruker, og gi deg tjenesten(e) eller utføre transaksjonen(e) du har bedt om eller godkjent. Den kan også brukes til å analysere og forbedre Microsofts produkter og tjenester.

For å kunne gi deg en mer konsekvent og tilpasset opplevelse av din interaksjon med Microsoft kan informasjon som samles inn via en av Microsofts tjenester, kombineres med informasjon som samles inn via andre tjenester fra Microsoft. Det kan også hende at vi supplerer informasjonen vi samler inn, med informasjon fra andre selskaper. Det kan for eksempel hende at vi bruker tjenester fra andre firmaer til å avlede et generelt geografisk område fra IP-adressen din, slik at vi kan tilpasse enkelte tjenester etter det geografiske området.

Med unntak av det som er beskrevet i denne erklæringen, overføres ikke noe av informasjonen du oppgir, til tredjeparter uten ditt samtykke. Vi leier av og til inn andre selskaper for å levere begrensede tjenester på våre vegne, for eksempel svare på spørsmål fra kunder om produktene og tjenestene våre, eller utføre statistisk analyse av tjenestene våre. Disse selskapene får bare tilgang til de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten, og de har ikke lov til å bruke disse opplysningene til noe annet formål. Microsoft kan få tilgang til eller utlevere informasjon om deg, inkludert innhold fra din kommunikasjon, for å (a) overholde loven eller svare på lovlige henvendelser eller juridiske prosesser, (b) beskytte rettighetene eller eiendom som tilhører Microsoft eller kundene våre, inkludert for å håndheve avtaler eller policyer som gjelder din bruk av tjenestene, eller (c) handle i god tro på at slik tilgang eller utlevering er nødvendig for å beskytte den personlige sikkerheten til Microsoft-ansatte, kunder eller allmennheten.

Informasjon som samles inn eller sendes til Microsoft av Internet Explorer, kan bli lagret og behandlet i USA eller i et hvilket som helst annet land der Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller Internett-leverandører har kontorer. Microsoft retter seg etter Safe Harbor-prinsippene som er utviklet av det amerikanske handelsdepartementet, og som omhandler innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU, EØS og Sveits.

Sikring og oppbevaring av informasjonen fra deg

Microsoft er opptatt av å ivareta sikkerheten til informasjonen fra deg. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte informasjonen din mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Vi lagrer for eksempel personlige opplysninger du oppgir, på datasystemer med begrenset tilgang som befinner seg i kontrollerte lokaler.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan av og til oppdatere denne personvernerklæringen. Når vi gjør endringer, endrer vi Sist oppdatert-datoen øverst i personvernerklæringen. Vi anbefaler at du regelmessig går gjennom personvernerklæringen, slik at du er orientert om hvordan Microsoft beskytter informasjonen fra deg.

Mer informasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å klikke her.

Internet Explorer Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Var dette nyttig?
Takk.
Vil du legge til noe mer?
Takk. Tilbakemeldinger fra dere hjelper oss til å forbedre innholdet kontinuerlig.
1200 400 Hvordan kan vi gjøre denne informasjonen mer hjelpsom? Send Hopp over Vil du legge til noe mer? Send Nei takk