Windows Internet Explorer 9 Personvernerklæring

Sist oppdatert: Mars 2011

Microsoft arbeider hardt for å beskytte brukernes personlige opplysninger, samtidig som vi leverer produkter med høy ytelse som gjør det enklere for deg å bruke datamaskinen i hverdagen. Denne personvernerklæringen for Internet Explorer 9 ("Internet Explorer") fokuserer på funksjoner for kommunikasjon med Internett, forklarer hvordan disse funksjonene innhenter data fra deg og beskriver måten dataene blir brukt på. Erklæringen gjelder ikke andre tilkoblede eller frakoblede områder, produkter eller tjenester fra Microsoft.

Internet Explorer har visse funksjoner som kan påvirke personvernet ditt eller bidra til å beskytte det. Nedenfor beskrives noen av disse funksjonene.

Grunnleggende om Internett

Internet Explorer er utformet for å gjøre det lett å surfe på og ha et samspill med webområder på et intranett eller på Internett. Når du bruker Internett eller programvare med Internett-aktiverte funksjoner, sendes informasjon om datamaskinen din ("standardinformasjon om datamaskiner") til webområdene du besøker, og de elektroniske tjenestene du bruker. Standardinformasjon om datamaskiner omfatter datamaskinenes IP-adresse, nettleserens type og språk, tilgangstider og adresser til webområder med henvisninger. Disse opplysningene kan bli registrert på serverne til disse webområdene. Hvilke opplysninger som registreres, og hvordan disse opplysningene brukes, avhenger av retningslinjene for personvern for webområdene du besøker, og webtjenestene du bruker.

Funksjoner som lagrer data når du blar på webområder

ActiveX-filtrering

ActiveX-kontroller er programvare som fungerer som et supplement til webleseren. Enkelte ActiveX-kontroller kan for eksempel spille av lyd og video eller vise bilder på en webside. Disse kontrollene kan virke inn på ytelsen, sikkerheten og påliteligheten i Internet Explorer. Med ActiveX-filtrering kan du surfe på weben med disse kontrollene slått av. Når du viser en webside som har hatt ActiveX-kontroller filtrert ut, kan noe av innholdet på siden være deaktivert.

Hvis du velger å aktivere ActiveX-filtrering, kan du aktivere ActiveX-kontroller for ett enkelt webområde ved å klikke ikonet for ActiveX-filtrering på adresselinjen. Når du deaktiverer ActiveX-filtrering på et webområde, lagres adressen for webområdet du har valgt å deaktivere ActiveX-filtrering for, i Internet Explorer. Du kan slette disse dataene når som helst ved å velge Slett leserloggen.

Slik aktiverer du ActiveX-filtrering

 • I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter ActiveX-filtrering.

Slik deaktiverer du ActiveX-filtrering på et spesifikt webområde

 • I Internet Explorer klikker du Filter-knappen på adresselinjen og klikker deretter Deaktiver ActiveX-filtrering.

Slik deaktiverer du ActiveX-filtrering på alle webområder

 • I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter ActiveX-filtrering.

Registrering av programkompatibilitet

Denne funksjonen i Internet Explorer er utformet slik at utviklere og IT-medarbeidere kan fastslå om webområdene deres er kompatible med Internet Explorer. Når du aktiverer denne funksjonen, registrerer Internet Explorer datapunkter for samspillet ditt med websider i en hendelseslogg, som kan vises med Windows Hendelsesliste. Disse hendelsene beskriver feil som kan ha skjedd på webområdet, og kan omfatte opplysninger om spesifikke knapper og websider som det var feil ved. Som standard kan disse opplysningene vises av alle brukere av datamaskinen, hvis ikke en administrator begrenser tilgangen. Hvis du vil ha flere opplysninger om Windows Hendelsesliste, kan du søke i Windows Hjelp etter "Hendelsesliste".

Autofullfør

Med Autofullfør-funksjonen i Internet Explorer kan du fylle ut webskjemaer raskere og navigere til webområder du har besøkt før. Autofullfør innhenter og lagrer dataene du skriver inn i tekstbokser i webskjemaer og på adresselinjen, i datamaskinens register. Hvis du velger å bruke Autofullfør for passord, lagres de i kryptert form på datamaskinen din. Autofullfør-opplysninger deles ikke med andre kontoer på datamaskinen.

Første gang du sender inn et webskjema, ser du en meldingsboks der du blir spurt om du vil slå på Autofullfør.

Slik slår du av Autofullfør

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen og klikker deretter Alternativer for Internett.

 2. I delen Autofullfør i kategorien Innhold klikker du Innstillinger.

  • I dialogboksen Innstillinger for Autofullfør fjerner du merkingen i de aktuelle avmerkingsboksene for Autofullfør-alternativene du ikke vil bruke, og deretter klikker du OK.

Slik fjerner du Autofullfør-loggen

 1. Hvis du vil fjerne loggen for Autofullfør eller webadresser, klikker du kategorien Generelt, og deretter klikker du Slett under Leserlogg.

 2. I dialogboksen Slett leserlogg merker du avmerkingsboksene Skjemadata og Passord, og deretter klikker du Slett.

  Obs! Når du vil fjerne webadresseoppføringer, må du merke Logg, for da slettes også leserloggen.

 3. Klikk OK.

Automatisk gjenoppretting etter krasj

Når du blar på nettet, lagrer Automatisk gjenoppretting etter krasj i Internet Explorer opplysninger om webleserøkten på harddisken i tilfelle maskinen krasjer eller henger, eller det skjer andre uventede avbrudd. Hvis webleserøkten avsluttes uventet, gir Internet Explorer deg mulighet til å gjenoppta den siste webleserøkten.

Automatisk gjenoppretting ved krasj lagrer disse opplysningene:

 • Webadressen (URL) til websiden på hver fane

 • Fremover/bakover-loggen for hver fane (det vil si alle områder du har besøkt på en fane, i den rekkefølgen du besøkte dem)

 • Ordningen og rekkefølgen til fanene

 • Data som er skrevet inn i webskjemaer

Slik slår du av Automatisk gjenoppretting ved krasj

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen og klikker deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Avansert.

 3. I delen Webleser fjerner du merkingen i avmerkingsboksen Aktiver automatisk gjenoppretting etter krasj og klikker deretter OK.

Obs! Selv om du slår av Automatisk gjenoppretting etter krasj, hindrer det ikke Internet Explorer i å lagre opplysninger om fanene. Det bare deaktiverer gjenopprettingen av fanene eller webleserøkten. Ingen av disse opplysningene blir sendt til Microsoft, med mindre du velger å sende dem, for eksempel i en feilrapport.

Kompatibilitetsvisning

Kompatibilitetsvisning bidrar til at webområder som er designet for andre weblesere, tar seg bedre ut når du viser dem i Internet Explorer. Hvis du velger å vise et webområde i Kompatibilitetsvisning, vil Internet Explorer for å gjøre det enklere for deg huske dette valget og bruke Kompatibilitetsvisning neste gang du besøker webområdet. Du kan fjerne listen over webområder du har valgt å vise i Kompatibilitetsvisning, ved å bruke funksjonene Slett leserloggen i Internet Explorer eller dialogboksen Innstillinger for kompatibilitetsvisning.

Du kan få bedre kompatibilitet for webområder ved å slå på oppdateringer for Kompatibilitetsvisning. Hvis du velger dette alternativet, laster Internet Explorer regelmessig ned en oppdatert liste over innstillinger for Kompatibilitetsvisning fra Microsoft, og det blir sendt standardinformasjon om datamaskiner. Du kan slå av oppdateringer for Kompatibilitetsvisning når som helst.

Slik slår du av oppdateringer for Kompatibilitetsvisning

 1. I Internet Explorer trykker du Alt-tasten, klikker Verktøy på menylinjen og klikker deretter Innstillinger for kompatibilitetsvisning.

 2. Fjern merket i avmerkingsboksen Inkluder oppdaterte lister over webområder fra Microsoft.

Slik bruker du funksjonen Slett leserloggen

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter Slett leserloggen.

 2. I dialogboksen Slett leserloggen merker du elementene som skal slettes, og deretter klikker du Slett.

Slik viser eller endrer du innstillingene for Kompatibilitetsvisning på datamaskinen din

 • I Internet Explorer trykker du Alt-tasten, klikker Verktøy på menylinjen og klikker deretter Innstillinger for kompatibilitetsvisning.

Kontrollere informasjonskapsler

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som et webområde plasserer på harddisken din. Informasjonskapsler er tilordnet bare til deg og kan bare leses av et webområde eller en webserver i domenet som tilordnet informasjonskapselen til deg. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen.

En informasjonskapsel brukes ofte til å tilpasse ditt besøk på et webområde, eller for at du skal spare tid. Informasjonskapselen kan for eksempel inneholde informasjon om hva du har i handlekurven, for å forenkle et kjøp, i tillegg til kontaktopplysninger som for eksempel navn eller e-postadresse. Informasjonskapsler inneholder ofte en unik identifikator for å bidra til at webområder kan spore individuelle besøkende. Det er opp til webområdet som opprettet informasjonskapselen, å opplyse deg om hva slags informasjon som er lagret i informasjonskapselen, og hvordan denne informasjonen brukes.

Blokkere informasjonskapsler

Du kan godta eller avslå informasjonskapsler. Hvis du bestemmer deg for å blokkere én eller flere informasjonskapsler, kan det hende at webområdene som bruker dem, ikke fungerer som de skal. Hvis du for eksempel ikke tillater informasjonskapsler i det hele tatt, kan det hende du ikke kan vise enkelte webområder eller benytte tilpasningsfunksjoner (som lokale nyheter og værmeldinger eller aksjekurser).

Hvis du bestemmer deg for å blokkere alle informasjonskapsler, kan du bruke Alternativer for Internett i Internet Explorer til å endre innstillingene for informasjonskapsler for nettleseren.

Slik blokkerer du alle informasjonskapsler

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, klikker Alternativer for Internett og klikker deretter kategorien Personvern.

 2. Flytt glidebryteren opp til Blokker alle informasjonskapsler. Med denne innstillingen kan ikke webområder lagre informasjonskapsler på datamaskinen.

Obs! Hvis du blokkerer alle informasjonskapsler, kan det være mange webområder du ikke får tilgang til. De neste to sikkerhetsnivåene i Internet Explorer, Høy og Middels høy, kan passe bedre. I tillegg er det mulig å blokkere en informasjonskapsel for et bestemt webområde ved å klikke Områder i kategorien Personvern. Se Hjelp i Internet Explorer for flere opplysninger.

Fjerne gamle informasjonskapsler

Informasjonskapsler som er lagret på harddisken tidligere, kan fremdeles leses hvis du ikke fjerner dem.

Slik fjerner du alle eksisterende informasjonskapsler

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, og deretter klikker du Alternativer for Internett.

 2. I kategorien Generelt, under Leserlogg, klikker du Slett.

 3. Valgfritt: Velg Bevar data for webområder i Favoritter for å unngå å fjerne informasjonskapsler som er knyttet til de lagrede favorittene.

 4. I dialogboksen Slett leserloggen merker du av for Informasjonskapsler, og deretter klikker du Slett.

 5. Klikk OK.

Logg

Logg-mappen i Internet Explorer inneholder en liste over koblinger til webområdene og Windows-skallplasseringene (det vil si stasjoner og mapper) du har besøkt nylig.

Slik stopper du lagring av loggen

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, og deretter klikker du Alternativer for Internett.

 2. Under Leserlogg klikker du Innstillinger. I dialogboksen Innstillinger for midlertidige Internett-filer og -logg setter du antall dager som sider skal beholdes, lik 0.

Obs! Hvis du vil slå av loggen midlertidig, kan du bruke InPrivate-visning ved å klikke Verktøy-knappen og deretter klikke InPrivate-visning på Sikkerhet-menyen.

Administrere tillegg

Med Administrer tillegg i Internet Explorer kan du aktivere og deaktivere listen over tillegg som Internet Explorer kan laste. Tillegg du kan administrere, omfatter hjelpeobjekter for weblesere, ActiveX-kontroller, verktøylinjeutvidelser, Explorer-felt, leserutvidelser, søkeleverandører, hurtigvalg og innstillinger for sporingsbeskyttelse.

Noen tillegg kan innhente opplysninger fra datamaskinen din eller påvirke personvernet ditt på annen måte. Hvis du bruker et tillegg fra et annet selskap enn Microsoft, gjelder det andre selskapets retningslinjer for personvern ved eventuell bruk av opplysninger som innhentes. Hvis du velger å deaktivere et tillegg, kan det hende du må starte Internet Explorer på nytt for at endringen skal tre i kraft.

Slik viser eller endrer du tillegg på datamaskinen din

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, og deretter klikker du Administrer tillegg.

 2. Under Vis klikker du Alle tillegg, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Slik deaktiverer du et tillegg: Klikk det, og klikk deretter Deaktiver.

  • Slik aktiverer du et tillegg: Klikk det, og klikk deretter Aktiver.

 3. Klikk Lukk.

Obs! Når du deaktiverer et tillegg, fjernes det ikke fra datamaskinen. Det bare hindrer Internet Explorer fra å kjøre koden til tillegget. Det hindrer ikke andre programmer fra å bruke tillegget. Du kan også slette enkelte tillegg fra datamaskinen ved å bruke Administrer tillegg.

Hvis et tillegg er deaktivert eller slettet, kan det hende websider som benytter dette tillegget, ikke virker som forventet. Hvis du vil vite mer om tillegg, klikker du hjelpekoblingen Finn ut mer om verktøylinjer og utvidelser i Administrer tillegg.

Popup-blokkering

Popup-blokkeringen i Internet Explorer bidrar til å hindre at en del uønskede popup-vinduer åpnes, uten at du blokkerer de popup-vinduene du åpner med hensikt. Popup-blokkering er slått på som standard.

Slik slår du av popup-blokkering

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, klikker Alternativer for Internett og klikker deretter kategorien Personvern.

 2. Under Popup-blokkering fjerner du merkingen for Slå på Popup-blokkering og klikker deretter OK.

Slik finner du innstillingene for Popup-blokkering

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, klikker Alternativer for Internett og klikker deretter kategorien Personvern.

 2. Under Popup-blokkering klikker du Innstillinger-knappen.

Vær oppmerksom på at ikke alle popup-vinduer kan blokkeres med Popup-blokkering. Du finner flere opplysninger om Popup-blokkering under Hjelp i Internet Explorer.

Funksjoner som hjelper deg med å kontrollere dine data

Slette leserloggen

Med ett klikk kan du ved hjelp av Slett leserloggen i Internet Explorer fjerne webområdepassord du har bedt Internet Explorer om å lagre, oppføringer i loggmappen i Internet Explorer, webskjemadata, midlertidige Internett-filer, informasjonskapsler, siste fanegruppe og filer og innstillinger som er lagret av Internet Explorer-tillegg som er lagret på datamaskinen. Du kan også fjerne disse elementene hver for seg, slik det er forklart i avsnittene Fjerne gamle informasjonskapsler og Autofullfør i denne personvernerklæringen.

Slik bruker du funksjonen Slett leserloggen

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter Slett leserloggen.

 2. Valgfritt: Merk av for Bevar data for webområder i Favoritter for å beholde data som er knyttet til de lagrede favorittene.

 3. I dialogboksen Slett leserloggen merker du elementene som skal slettes (midlertidige Internett-filer, informasjonskapsler, logg, skjemadata, passord, sporingsbeskyttelsesdata), og deretter klikker du Slett.

InPrivate-visning

Med InPrivate-visning kan du behandle leserloggen din fortrolig på felles datamaskiner, for eksempel hjemme, i en Internett-kafé eller på et offentlig sted. Loggdata som akkumuleres mens du blar på nettet i et InPrivate-vindu i Internet Explorer, for eksempel midlertidige Internett-filer, webadresselogg eller informasjonskapsler, blir fjernet når du lukker vinduet. Loggen i andre Internet Explorer-vinduer (der du ikke bruker InPrivate) blir ikke påvirket.

Når du bruker InPrivate-visning, hindrer du lokal lagring av følgende på datamaskinen:

 • Nye informasjonskapsler blir ikke lagret

 • Nye loggoppføringer blir ikke registrert

 • Nye midlertidige Internett-filer blir slettet når InPrivate-visningsvinduet blir lukket

 • Skjemadata blir ikke lagret

 • Angitte passord blir ikke lagret

 • Adresser som skrives på adresselinjen, blir ikke lagret

 • Forespørsler som legges inn i søkefelt, blir ikke lagret

InPrivate-visning er ikke utformet for å skjule din identitet overfor din Internett-leverandør eller webservere på Internett. Den hindrer ikke at data, for eksempel IP-adressen din, blir sendt til webområder du besøker.

Slik slår du på InPrivate-visning

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter InPrivate-visning.

 2. Når du vil slå av InPrivate-visning, lukker du InPrivate-visningsvinduet.

Sporingsbeskyttelse

Når du går til et webområde, deler du automatisk informasjon med dette webområdet, for eksempel informasjonskapsler, IP-adressen din og annen standardinformasjon på datamaskiner. Hvis webområdet har innhold som er levert av et tredjeparts webområde (for eksempel et kart, en annonse eller et webmåleverktøy, som for eksempel et websignal eller skript), kan det hende at noen opplysninger om deg blir sendt automatisk til innholdsleverandøren. Slike ordninger kan gi flere fordeler. De gir deg enkel tilgang til innhold fra tredjeparter. Hvis det er reklame på et webområde du besøker, kan du få tilgang til ekstra innhold uten avgift. Det kan imidlertid påvirke personvernet ditt, fordi det er mulig for innholdsleverandørene å spore deg over flere webområder. Sporingsbeskyttelse bidrar til å hindre at webområder du går til, sender opplysninger om besøket ditt automatisk til andre innholdsleverandører. Når du har en sporingsbeskyttelsesliste eller personlig tilpasset sporingsbeskyttelse aktivert, sender Internet Explorer en "ikke spor"-innstilling til webområdene du besøker. Det vil også sende en "ikke spor"-innstilling til tredjeparts-webområder som leverer innhold til webområdene du besøker, hvis de tredjepartsområdene ikke har blitt blokkert av sporingsbeskyttelseslisten din. Webområder kan fortsette å utføre aktiviteter som kan betraktes som sporing, selv om du har gitt uttrykk for denne preferansen, avhengig av personvernpolicyen til webområdene.

Sporingsbeskyttelseslister

Sporingsbeskyttelseslister er som "ikke ring-lister" for innhold som kan virke inn på personvernet ditt. Når du legger til en sporingsbeskyttelsesliste, blokkerer Internet Explorer innhold fra tredjeparter, inkludert informasjonskapsler, fra alle områder som er oppført. Ved å begrense kall til disse webområdene begrenser Internet Explorer informasjonen som disse tredjepartsområdene kan samle inn om deg. Samtidig kan sporingsbeskyttelseslister også inneholde "OK å ringe-oppføringer", som tillater kall til bestemte områder. Disse områdene vil imidlertid motta "ikke spor"-innstillingen når du kobler deg til dem, og de kan unnlate å enten spore onlineaktiviteten din eller gi deg innhold basert på onlineaktiviteten din.

Du kan legge til en sporingsbeskyttelsesliste ved å søke etter et webområde som tilbyr en liste, og klikke en kobling eller knapp på siden for å legge den til. Når du legger til en sporingsbeskyttelsesliste, lastes listen ned i Internet Explorer og kontrolleres regelmessig for oppdateringer.

Fjerne eller deaktivere en sporingsbeskyttelsesliste

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter Sporingsbeskyttelse.

 2. Klikk en liste, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette listen, klikker du Fjern.

  • Hvis du vil deaktivere listen midlertidig, klikker du Deaktiver.

Personlig sporingsbeskyttelsesliste

Du kan også bruke den personlige sporingsbeskyttelseslisten, som er inkludert i Internet Explorer. Denne listen genereres automatisk basert på data fra områdene du besøker, inkludert tredjeparts innholdsleverandører på disse områdene. Du kan slette disse dataene når som helst i dialogboksen Slett leserloggen.

Aktivere den personlige sporingsbeskyttelseslisten

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter Sporingsbeskyttelse.

 2. Klikk Personlig sporingsbeskyttelsesliste, og klikk deretter Aktiver-knappen.

Når sporingsbeskyttelse er aktivert, kan noe av innholdet på webområdene du besøker, være filtrert ut, og det vises derfor ikke. Når innhold er filtrert ut, vises sporingsbeskyttelsesikonet på adresselinjen. Hvis et webområde ikke virker som det skal med sporingsbeskyttelse aktivert, kan du deaktivere det bare for dette webområdet ved å klikke sporingsbeskyttelsesikonet på adresselinjen.

Fjerne sporingsbeskyttelsesdata

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter Slett leserloggen.

 2. I dialogboksen Slett leserloggen merker du avmerkingsboksen Filtreringsdata fra InPrivate, og deretter klikker du Slett.

P3P-personvernretningslinjer

Internet Explorer gir deg mulighet til å vise et webområdes P3P-personvernretningslinjer (Platform for Privacy Preferences-standard) og sammenligne dem med personverninnstilingene du har valgt. Selv om et webområde ikke har P3P-personvernretningslinjer, kan det ha en skriftlig personvernerklæring du kan lese.

Slik viser du et webområdes P3P-personvernretningslinjer

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen og peker på Sikkerhet og klikker deretter Personvernerklæring for webområde.

 2. Dobbeltklikk webområdet du vil vise personvernretningslinjer for.

Når du har gått gjennom et webområdes P3P-personvernretningslinjer, kan du spesifisere hvordan du vil at Internet Explorer skal behandle informasjonskapsler fra dette webområdet. Hvis du vil at Internet Explorer skal bestemme om dette webområdet skal lagre informasjonskapsler på datamaskinen din eller ikke, ved å sammenligne personvernretningslinjene med dine personverninnstillinger, velger du Sammenlign personvernpolicyer for informasjonskapsler med egne innstillinger. Hvis du vil at Internet Explorer alltid skal tillate lagring av informasjonskapsler fra dette webområdet på datamaskinen, velger du La alltid dette området bruke informasjonskapsler. Hvis du vil at Internet Explorer aldri skal tillate lagring av informasjonskapsler fra dette webområdet på datamaskinen, velger du La aldri dette området bruke informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at selv om Internet Explorer kan vise et webområdes P3P-personvernretningslinjer, kan ikke Internet Explorer bekrefte at webområdet følger sine egne personvernretningslinjer.

Funksjoner som hjelper deg med å koble deg til elektroniske tjenester

Hurtigvalg

Med hurtigvalg får du raskere tilgang til webtjenesteleverandører. Du kan for eksempel utheve et ord på et webområde, høyreklikke og velge hurtigvalget "Søk med Live Search" for å søke på et ord uten å måtte navigere til et eget webområde.

Internet Explorer har flere hurtigvalg, blant annet for søk, tilordning, definisjoner og blogging, som benytter webtjenester for Microsoft Windows Live. Du kan legge til og fjerne hurtigvalg ved å bruke Administrer tillegg. Når du klikker eller beveger musepekeren over et hurtigvalg, kan tittel og full webadresse eller URL til den gjeldende websiden i tillegg til standardinformasjon om datamaskiner og eventuelt innhold du har valgt, bli sendt til tjenesteleverandøren. Hvis du bruker et hurtigvalg Microsoft har levert, gjelder Personvernerklæring på Internett for Microsoft. Hvis du bruker et hurtigvalg som er levert av en tredjepart, gjelder tredjepartens personvernretningslinjer for bruken av opplysningene som blir sendt.

Søke fra adresselinjen

Hvis du legger inn tekst på adresselinjen i Internet Explorer, og det ikke er en gyldig webadresse, eller teksten begynner med et spørsmålstegn, "søk", "finn" eller "gå", sender Internet Explorer deg videre til din standard søkeleverandør og hjelper deg med å finne området du leter etter. Internet Explorer utfører denne funksjonen ved å sende den ugyldige webadressen eller søkeforespørselen du skrev inn, til din standard søkeleverandør, som sender webadressealternativer til datamaskinene din. Det kan også hende at standardinformasjon om datamaskinen blir sendt til standard søkeleverandør. Hvis Bing er din standard søkeleverandør, gjelder Personvernerklæring på Internett for Microsoft for opplysningene som blir sendt. Hvis du bruker en tredjeparts søkeleverandør, gjelder tredjepartens personvernpraksis for bruken av opplysningene som blir sendt.

Slik slår du av Autosøk

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, og deretter klikker du Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Avansert.

 3. Under Søk fra adresselinjen merker du av for Ikke søk fra adresselinjen.

Søkeforslag på adresselinjen kan hjelpe deg med å forbedre søket ved å foreslå søkeord mens du skriver. Hvis din foretrukne søkeleverandør har denne muligheten, blir hver bokstav eller hvert tegn du skriver på adresselinjen, sendt til søkeleverandøren når du skriver det. Standardinformasjon om datamaskinen blir også sendt til søkeleverandøren mens du skriver. Hvis du bruker en Microsoft-søkeleverandør, gjelder Personvernerklæring på Internett for Microsoft for opplysningene som blir sendt. Hvis du bruker en tredjeparts søkeleverandør, gjelder tredjepartens personvernpraksis for bruken av opplysningene som blir sendt. Søkeforslag er deaktivert som standard.

Slik aktiverer du søkeforslag

 1. Klikk pilen til høyre for adresselinjen.

 2. Klikk Aktiver søkeforslag (tastetrykk sendes til gjeldende søkeleverandør mens du skriver).

Slik deaktiverer du søkeforslag

 1. Klikk pilen til høyre for adresselinjen.

 2. Klikk Deaktiver søkeforslag.

Web Slices

Med Web Slices kan du automatisk abonnere på og motta oppdateringer fra webområder som endres hyppig, og du kan vise oppdateringene uten at du må laste hele webområdet. For eksempel kan du abonnere på en Web Slice for været i Bergen, som oppdateres når den aktuelle temperaturen endres. Når du abonnerer på en Web Slice eller feeder, slår du på automatisk oppdatering for alle dine Web Slices og feeder. Din IP-adresse vil bli sendt regelmessig til webområdet som leverer hver Web Slice eller feeder, for å sjekke om det er oppdateringer, selv når Internet Explorer ikke kjører.

Slik fjerner du en Web Slice

 1. I Favoritter-feltet høyreklikker du Web Slicen du vil fjerne.

 2. Klikk Slett.

 3. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Slik deaktiverer du automatiske oppdateringer for Web Slices og feeder

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, og deretter klikker du Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Innhold, og deretter klikker du knappen Innstillinger for Feeder og Web Slices.

 3. Fjern merkingen for Søk etter feed- og Web Slice-oppdateringer automatisk, og klikk deretter OK.

Funksjoner som bruker elektroniske tjenester fra Microsoft

Program for forbedret kundeopplevelse

Program for forbedret kundeopplevelse (CEIP) innhenter grunnleggende informasjon om datamaskinen din og hvordan du bruker Internet Explorer, for å hjelpe oss med å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til vår programvare og våre tjenester. CEIP-rapporter omfatter vanligvis opplysninger om din maskinvarekonfigurasjon, en unik identifikator som genereres av CEIP, ytelses- og pålitelighetsdata (for eksempel hvor raskt programvaren reagerer når du klikker en knapp) og bruk av programmer (for eksempel hvilke funksjoner du bruker oftest).

Microsoft bruker CEIP-rapporter til å forbedre programvare og tjenester. Vi bruker den unike identifikatoren til å fastslå hvor utbredt den mottatte tilbakemeldingen er, og hvordan den skal prioriteres. Ved hjelp av identifikatoren kan Microsoft for eksempel skille mellom én kunde som opplever et problem hundre ganger, og andre kunder som opplever det samme problemet én gang. Microsoft bruker ikke informasjonen som innhentes i CEIP, til å identifisere eller kontakte deg eller sende reklame til deg.

I Windows XP og Windows Server 2003 kan du velge om du vil delta i CEIP når du installerer Internet Explorer. I Windows Vista og senere versjoner av operativsystemet blir Windows-innstillingen for å delta i CEIP brukt.

Hvis du vil vite mer, kan du se vanlige spørsmål på websiden for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.

Stedstjenester

Med stedstjenester i Internet Explorer kan webområder spørre etter din fysiske plassering for å bedre tjenestetilbudet. Et webområde for karttjenester kan for eksempel be om din fysiske plassering for å midtstille kartet for deg.

Når du besøker et webområde som bruker stedstjenester, kan du velge om du vil gi webområdet tilgang til stedsinformasjonen din. Hvis du velger å gi et webområde tilgang, kontakter Internet Explorer en Microsoft-stedstjeneste for å forsøke å finne den fysiske plasseringen til datamaskinen din. Denne tjenesten bruker IP-adressen din og data fra Wi-Fi-tilgangspunkt i nærheten, hvis de er tilgjengelige.

Microsoft-stedstjenesten fastslår omtrentlig hvor datamaskinen din befinner seg, basert på informasjonen som er mottatt, og sender den til webområdet som har bedt om den. Den oppgitte stedsinformasjonen inkluderer breddegrad og lengdegrad for datamaskinen. Informasjon om tilgjengelige telefonmaster eller Wi-Fi-tilgangspunkt eller unike identifikatorer fra datamaskinen din blir ikke oppgitt.

Hvis du velger ikke å gi et webområde tilgang til den fysiske plasseringen din, sendes ingen stedsdata til webområdet, og ingen data sendes til Microsoft-stedstjenesten. Hvis du velger å gi en webside tilgang til den fysiske plasseringen din én gang, vil webområdet bare ha tilgang til plasseringen mens du viser denne websiden. Hvis du velger alltid å gi et webområde tilgang til den fysiske plasseringen din, kan det be om informasjon om den fysiske plasseringen hver gang du besøker en hvilken som helst side på dette området. Hvordan webområdet bruker plasseringsinformasjonen din, er underlagt områdets personvernretningslinjer.

Slik aktiverer du stedstjenester

 • Når du får en forespørsel om sted fra et webområde, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil oppgi stedet bare én gang, klikker du Tillat én gang.

  • Hvis du vil oppgi stedet hver gang du besøker webområdet, klikker du Flere alternativer for dette området og klikker deretter Alltid tillat.

Slik deaktiverer du stedstjenester

 1. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Personvern, og velg deretter Tillat aldri at webområder spør om din fysiske plassering.

Sende tilbakemelding

Hvis du har et problem med Internet Explorer, kan du bruke verktøyet Send tilbakemelding for å innhente mer informasjon som kan hjelpe Microsoft med å finne årsaken til problemet. Når du vil starte verktøyet Send tilbakemelding, klikker du Verktøy-knappen og klikker deretter Send tilbakemelding. Du kan generere en rapport som inneholder opplysninger om konfigurasjonen til datamaskinene din, opplysninger om programmene som kjører, og andre typer data. Du kan velge å registrere trinnene til problemet ditt med Probleminnspilling og lagre skjermkopier fra datamaskinen din og programmer som kjører, sammen med nettverksdata som blir sendt til og fra webområder du besøker. Denne rapporten kan inneholde sensitive personlige opplysninger, for eksempel opplysninger du har skrevet inn i webskjemaer. Før du sender rapporten, kan du gå gjennom alle dataene som vil bli sendt til Microsoft, og på dette punktet kan du velge ikke å sende rapporten.

Hvis du sender disse opplysningene til Microsoft, blir de bare brukt til å forbedre våre programvaretjenester. Hvis du vil vite mer om personvernet når du bruker Microsoft Connect, kan du lese Microsofts personvernerklæring på Internett.

SmartScreen-filter

SmartScreen-filteret er utformet for å advare deg mot usikre webområder som utgir seg for å være seriøse webområder (phishing), eller som inneholder trusler mot din datamaskin. Hvis du velger SmartScreen-filteret, kontrollerer det først adressen til webområdet du besøker, mot en liste over websideadresser med høy trafikk som er lagret på datamaskinen, og som Microsoft mener er legitime. Adresser som ikke er på den lokale listen, og adresser i filer du laster ned, blir sendt til Microsoft og kontrollert mot en hyppig oppdatert liste over websider og nedlastinger som er rapportert til Microsoft som utrygge eller mistenkelige. Du kan også velge å bruke SmartScreen-filteret manuelt og få Microsoft til å kontrollere individuelle webområder. Hvis du laster ned eller kjører et program på Internett, vil dessuten SmartScreen kontrollere programmet mot en liste over vanlige nedlastinger og kjente utrygge programmer for å bidra til at du ikke kjører utrygge programmer.

Når du bruker SmartScreen-filteret til å kontrollere webområder automatisk eller manuelt, blir adressen til webområdet du besøker, sendt til Microsoft sammen med standardinformasjon om datamaskiner og versjonsnummeret til SmartScreen-filteret. Informasjonen som sendes til Microsoft, er kryptert for å bidra til personvernet ditt. Informasjon som kan være knyttet til adressen, for eksempel søkeuttrykk eller data du har lagt inn i skjemaer, kan bli inkludert. Hvis du for eksempel besøkte søkeområdet til Microsoft.com på http://search.microsoft.com og oppgav "Bergen" som søkeuttrykk, blir hele adressen http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Bergen&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=nb-NO sendt. Adressestrenger kan utilsiktet inneholde personlige opplysninger, men verken disse opplysningene eller de andre opplysningene som blir sendt, brukes til å identifisere eller kontakte deg eller sende reklame til deg. Dessuten filtrerer Microsoft adressestrenger for å prøve å fjerne personlige opplysninger når det er mulig. Når du bruker Internet Explorer til å laste ned et program, sender SmartScreen-filteret opplysningene ovenfor sammen med opplysninger om programmet som blir lastet ned, for eksempel en filidentifikator (en hash), resultater fra installerte antivirusverktøy og informasjon i programmets digitale sertifikat, hvis et slikt finnes.

Det blir også regelmessig sendt opplysninger om din bruk av SmartScreen-filteret til Microsoft, for eksempel tiden og totalt antall webområder som er vist siden en adresse ble sendt til Microsoft for analyse. Noen opplysninger om filer du laster ned fra nettet, for eksempel navn og filbane, kan også bli sendt til Microsoft. Noen webområdeadresser som blir sendt til Microsoft, kan bli lagret sammen med ytterligere opplysninger, inkludert webleserversjon, operativsystemversjon, SmartScreen-filterversjon, nettleserspråk, henvisende webside og opplysninger om i hvilken grad Kompatibilitetsvisning var aktivert for webområdet. En unik identifikator som Internet Explorer genererer, blir også sendt. Den unike identifikatoren er et unikt generert tall som ikke inneholder personlige opplysninger, og som ikke brukes til å identifisere deg. Disse opplysningene, sammen med opplysningene ovenfor, brukes bare til å analysere ytelse og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene våre.

SmartScreen-filteret kan aktiveres og deaktiveres fra Sikkerhet-menyen i Internet Explorer. Slik aktiverer du for eksempel automatisk kontroll av alle webområder:

 • I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter Slå på SmartScreen-filter.

Hvis du mener du har støtt på et usikkert webområde, kan du rapportere det til Microsoft ved å klikke Verktøy-knappen, peke på Sikkerhet og deretter klikke Rapporter usikkert webområde. Når du rapporterer et usikkert webområde, blir noen opplysninger sendt til Microsoft, inkludert adressen til området du rapporterer, og bruksopplysningene som er beskrevet ovenfor.

Foreslåtte områder

Foreslåtte områder er en Internett-funksjon som anbefaler webområder, bilder eller videoer du kan være interessert i. Når du aktiverer Foreslåtte områder, blir webleserloggen din regelmessig sendt til Microsoft, der den blir lagret og deretter sammenlignet med en liste som oppdateres ofte, og som inneholder webområder som ligner områder du besøker ofte. Foreslåtte områder aktiverer også automatisk bakgrunnsoppdatering for Web Slices og feeder, slik at du kan motta oppdaterte forslag både på siden og Web Slices for Foreslåtte områder.

Du kan når som helst velge at Foreslåtte områder-funksjonen stopper midlertidig eller stopper helt å sende webleserloggen din til Microsoft. Du kan også slette individuelle oppføringer fra loggen når som helst. Slettede oppføringer brukes ikke til å gi deg forslag om andre webområder, selv om Microsoft lagrer dem en periode for å bidra til å forbedre produktene og tjenestene, inkludert denne funksjonen. Når du bruker InPrivate-visning, blir ingen opplysninger om webområdene du besøker, sendt til Microsoft.

Når Foreslåtte områder er aktivert, blir opplysninger om webområdene du besøker, sendt til Microsoft sammen med standardinformasjon om datamaskinen. Dette omfatter adresser til webområdene du besøker, og opplysninger om bilder og videoer som finnes på siden. Disse opplysningene blir kryptert når de sendes til Microsoft, for å bidra til å beskytte personvernet ditt. Informasjon som kan være knyttet til adressen, for eksempel søkeuttrykk eller data du har lagt inn i skjemaer, kan bli inkludert. Hvis du for eksempel besøkte søkeområdet til Microsoft.com på http://search.microsoft.com og oppgav "Bergen" som søkeuttrykk, blir hele adressen http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Bergen&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=nb-NO sendt. Adressestrenger kan utilsiktet inneholde personlige opplysninger, men verken disse opplysningene eller de andre opplysningene som blir sendt, brukes til å identifisere eller kontakte deg eller sende reklame til deg. Dessuten filtrerer Microsoft adressestrenger for å prøve å fjerne personlige opplysninger.

Det blir også sendt statistikk for webområdene du besøker, til Microsoft, for eksempel tidspunktet da webområder ble besøkt, hvilket webområde som henviste deg, og hvordan du kom dit (for eksempel ved å klikke en kobling eller en av favorittene dine). En unik identifikator som Internet Explorer genererer, blir også sendt. Den unike identifikatoren er et unikt generert tall som ikke inneholder personlige opplysninger, og som ikke brukes til å identifisere deg. Hvis du sletter leserloggen, eller hvis du deaktiverer Foreslåtte områder og deretter aktiverer dem igjen, blir det generert en ny unik identifikator. Vi sammenholder ikke gamle unike identifikatorer med nye. Disse opplysningene, sammen med adressene til webområdene og tidligere logger, brukes bare til tilpasning av din bruk og forbedring av kvaliteten på produktene og tjenestene våre.

Slik aktiverer du Foreslåtte områder

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Fil og klikker deretter Foreslåtte områder.

 2. Klikk Ja.

Slik deaktiverer du Foreslåtte områder

 • I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Fil og klikker deretter Foreslåtte områder.

Obs! Når du deaktiverer Foreslåtte områder, slettes ikke loggen, og du deaktiverer ikke automatiske oppdateringer for feeder og Web Slices.

Slik sletter du leserloggen (med eller uten deaktivering av Foreslåtte områder)

 • I Internet Explorer klikker du Verktøy-knappen, peker på Sikkerhet og klikker deretter Slett leserloggen.

Hvordan vi samler inn, bruker og lagrer opplysningene dine

Innsamling og bruk av dine opplysninger

Opplysningene vi samler inn fra deg, brukes av Microsoft og deres kontrollerte tilknyttede selskaper og datterselskaper til å aktivere funksjonene du bruker, og levere tjenestene eller utføre transaksjonene du har bedt om eller godkjent. De kan også bli brukt til å analysere og forbedre Microsofts produkter og tjenester.

For at vi skal kunne tilby deg en mer enhetlig og tilpasset opplevelse i samspillet med Microsoft, kan opplysninger som blir innhentet via en tjeneste fra Microsoft, bli kombinert med opplysninger som innhentes via andre tjenester fra Microsoft. Vi kan også supplere opplysningene vi innhenter, med opplysninger fra andre selskaper. Vi kan for eksempel benytte tjenester fra andre selskaper, som setter oss i stand til å utlede et geografisk område basert på din IP-adresse, for å tilpasse visse tjenester til det geografiske området ditt.

Med unntak av det som er beskrevet i denne erklæringen, vil opplysningene du oppgir, ikke bli overført til tredjeparter uten ditt samtykke. Vi leier noen ganger inn andre selskaper som leverer begrensede tjenester på våre vegne, for eksempel for å svare på kundenes spørsmål om produkter eller tjenester eller gjennomføre statistiske analyser av tjenestene våre. Vi gir disse selskapene bare de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten, og de har ikke rett til å bruke opplysningene til andre formål. Microsoft kan få tilgang til eller fremlegge opplysninger om deg, inkludert innholdet i meldinger fra deg, for å: (a) etterleve lover eller reagere på legitime forespørsler eller juridiske prosesser, (b) beskytte rettigheter eller eiendeler som tilhører Microsoft eller våre kunder, inkludert håndhevelse av avtalene våre eller retningslinjene som regulerer din bruk av tjenestene, eller (c) handle i god tro på at slik bruk eller fremlegging er nødvendig for å beskytte personlig sikkerhet for Microsofts ansatte eller kunder eller allmennheten.

Informasjon som samles inn av eller sendes til Microsoft via Internet Explorer, kan lagres og behandles i USA eller andre land der Microsoft eller Microsofts tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører har kontorer. Microsoft retter seg etter Safe Harbor-prinsippene som er utviklet av det amerikanske handelsdepartementet, og som omhandler innsamling, bruk og oppbevaring av data fra Den europeiske union, EØS og Sveits.

Sikkerhet og lagring av dine opplysninger

Microsoft forplikter seg til å beskytte dine personlige opplysninger. Vi bruker en rekke typer sikkerhetsteknologi og -prosedyrer for å bidra til å beskytte opplysningene mot uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Vi lagrer for eksempel personlige opplysninger fra deg på datasystemer med begrenset tilgang, som er plassert i kontrollerte omgivelser.

Endringer i personvernerklæringen

Microsoft kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Når vi gjør dette, endres datoen for siste oppdatering øverst i personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å se gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å være informert om hvordan Microsoft beskytter informasjonen din.

Mer informasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, ber vi deg kontakte oss ved å klikke her.

Internet Explorer Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Var dette nyttig?
Takk.
Vil du legge til noe mer?
Takk. Tilbakemeldinger fra dere hjelper oss til å forbedre innholdet kontinuerlig.
1200 400 Hvordan kan vi gjøre denne informasjonen mer hjelpsom? Send Hopp over Vil du legge til noe mer? Send Nei takk