Autokjør: Vanlige spørsmål

Her er noen svar på vanlige spørsmål om Autokjør.

Vis alle

Hva er Autokjør?

Ved hjelp av Autokjør kan du velge en handling for ulike medietyper når du kobler til enheter, setter inn medier eller mottar innhold fra en annen person via Trykk og send. Du kan angi at Autokjør skal åpne ulike innholdstyper, for eksempel bilder, musikk og video, på ulike medietyper, for eksempel stasjoner, CDer eller DVDer. Du kan for eksempel bruke Autokjør til å velge en app som automatisk åpner bilder på flyttbare stasjoner når de kobles til PCen. Takket være Autokjør slipper du å åpne den samme appen eller velge innstillinger på nytt hver gang du kobler til en bestemt enhet.

Hvordan endrer jeg Autokjør-handlingen for en enhet eller medietype?

Slik endrer du en Autokjør-handling

 1. Åpne Autokjør ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Autokjør i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Autokjør.

 2. Velg den nye handlingen i rullegardinlisten ved siden av enheten eller medietypen.

Hvordan velger jeg en Autokjør-handling for innholdet jeg mottar når jeg bruker Trykk og send til å overføre innhold fra en annen enhet?

Velge Autokjør-handling for å motta innhold for Klappet og klart

 1. Åpne Autokjør ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Autokjør i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Autokjør.

 2. Under Velg hva som skjer når du trykker to enheter samtidig, i rullegardinlisten ved siden av innholdstypen, velger du handlingen du ønsker.

Obs!

 • Hvis PCen din ikke støtter teknologien, vises ikke dette alternativet i Autokjør.

Jeg så et varsel om at jeg måtte velge hva jeg ville gjøre med enheten, mediet, eller innholdet, men meldingen forsvant. Hva gjør jeg nå?

Slik velger du en Autokjør-handling

 1. Åpne Autokjør ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Autokjør i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Autokjør.

 2. Velg handlingen du ønsker i rullegardinlisten ved siden av enheten, medietypen eller innholdstypen.

Hvordan kan jeg hindre at Autokjør spør meg om hvilken app jeg vil bruke?

Du kan deaktivere Autokjør fullstendig, eller deaktivere Autokjør bare for én medie- eller innholdstype.

Slik deaktiverer du Autokjør fullstendig

 1. Åpne Autokjør ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Autokjør i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Autokjør.

 2. Fjern merket for Bruk Autokjør for alle medier og enheter, og trykk eller klikk deretter Lagre.

Slik deaktiverer du Autokjør for bare én medie- eller innholdstype

 1. Åpne Autokjør ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Autokjør i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Autokjør.

 2. Trykk eller klikk Ikke gjør noe i rullegardinlisten ved siden av medie- eller innholdstypen du ikke vil bli spurt om, og trykk eller klikk deretter Lagre.

Hvordan sørger jeg for at jeg alltid blir spurt om å velge en handling for en enhet eller medietype?

Slik angir du at Autokjør alltid spør deg om å velge en handling

 1. Åpne Autokjør ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Autokjør i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Autokjør.

 2. Velg Spør meg hver gang i listen ved siden av hver enhet eller medietype du vil bli spurt om, og trykk eller klikk deretter Lagre.

Hvorfor vises ikke enkelte enheter under Enheter i Autokjør?

Hvis du kobler en lagringsenhet til PCen (for eksempel en USB-flash-enhet eller ekstern harddisk), vises ikke denne enheten under Enheter i Autokjør. Autokjør viser bare ikke-lagringsenheter, for eksempel enkelte digitalkameraer, videokameraer og telefoner. Du kan vise lagringsenheter i Datamaskin.

 • Åpne Datamaskin ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Datamaskin i søkeboksen, trykke eller klikke Apper og deretter trykke eller klikke Datamaskin.

Hvordan kan jeg åpne Autokjør selv om standardinnstillingen ikke åpner den?

Trykk og hold nede Skift-tasten når du setter inn enheter eller medier i PCen for å åpne Autokjør, uavhengig av standardinnstillingen.

Trenger du mer hjelp?