Starte fra medier du har opprettet for installasjon på en partisjon

Slik installerer du Windows 8.1 på en annen partisjon:

 • Du må ha en versjon av Windows som allerede kjører på partisjonen.

 • Du må opprette en DVD eller USB flash-enhet du kan starte fra.

 • Hvis du bruker en ISO-fil til å installere Windows, må du brenne ISO-filen på en DVD. Du kan ikke bruke en USB-flash-enhet til dette.

 • Skriv ned produktnøkkelen for Windows 8.1. Du kan ikke installere Windows 8.1 uten den.

Når du har opprettet DVDen eller USB flash-enheten, starter du fra den, og deretter velger du en partisjon for å oppgradere til Windows 8.1.

Viktig!

 • Noen eldre PCer kan kanskje ikke starte opp fra en USB flash-enhet. Hvis du vil finne ut om PCen kan starte fra en USB-flash-enhet, kan du se informasjonen som fulgte med PCen, eller gå til produsentens nettsted.

 • Hvis du forsøker å installere gratisoppdateringen fra Windows 8 til Windows 8.1 og du ikke har en produktnøkkel for Windows 8.1, kan du ikke starte fra mediet for å installere denne oppdateringen.

Slik installerer du fra DVDen eller USB-stasjonen du oppretter

 1. Slå på PCen, og sett inn DVDen eller USB flash-enheten når du er klar til å installere Windows.

 2. Start PCen på nytt.

 3. Hvis du ser en melding som ber deg om å trykke en hvilken som helst tast for å starte DVDen, gjør du det. Hvis du ikke ser denne meldingen, eller hvis den gjeldende versjonen av Windows starter på nytt og på nytt, må du kanskje endre oppstartsrekkefølgen i PCens BIOS-innstillinger.

  Slik endrer du oppstartsrekkefølgen

  Hvis du vil endre oppstartsrekkefølgen i PCens BIOS-innstillinger, må du vanligvis starte PCen på nytt og deretter umiddelbart trykke en tastekombinasjon (for eksempel F2, F12, DEL, ESC). Denne tastekombinasjonen varierer fra PC til PC, og derfor må du kanskje gå til PC-produsentens nettsted for å finne tastekombinasjonen du trenger for din PC.

  Hvis du starter maskinen på nytt og trykker den nødvendige tastekombinasjonen, men gjeldende versjon av Windows fremdeles starter, venter du til Windows ber deg logge på, og deretter starter du PCen på nytt og prøver igjen.

  Advarsel!

  • Endring av oppstartsrekkefølgen anbefales bare for avanserte brukere fordi det er mulig å endre noe ved en tilfeldighet som kan forhindre at PCen starter korrekt.


 4. Klikk Installer nå på siden Installer Windows, og deretter følger du trinnene.


Trenger du mer hjelp?