Kopiere eller flytte filer og mapper

Du kan kopiere og flytte filer og mapper på forskjellige måter ved hjelp av Filutforsker.

 1. Åpne Filutforsker ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller peke på øvre høyre hjørne av skjermen med en mus, flytte musepekeren ned og deretter klikke Søk), skrive inn Filutforsker i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Filutforsker.

 2. Gå til mappen eller plasseringen som inneholder filene eller mappene du vil kopiere eller flytte.

 3. Kopier eller flytt mappene ved å gjøre ett av følgende:

  • Velg elementene du vil kopiere eller flytte, trykk eller klikk Hjem-fanen, og trykk eller klikk deretter Kopier for å kopiere dem eller Klipp ut for å flytte dem.

   Alternativer for Utklippstavle i Filutforsker
   Alternativer for Utklippstavle i Filutforsker

   Gå til den nye plasseringen der du vil at filene eller mappene skal finnes, trykk eller klikk Hjem, og trykk eller klikk deretter Lim inn.

  • Åpne to Filutforsker-vinduer side ved side, og dra deretter elementer fra ett vindu til det andre. Hvis du vil åpne et nytt Filutforsker-vindu, trykker eller klikker du Fil, og deretter trykker eller klikker du Åpne nytt vindu.

   Tips!

   • Den enkleste metoden for å ordne to vinduer side ved side på skrivebordet, er å dra tittellinjen for ett vindu helt over til venstre eller høyre side av skjermen til du ser at omrisset av vinduet dekker den halvdelen av skjermen. Gjør det samme med det andre vinduet på den andre siden av skjermen for å ordne de to vinduene side ved side.

  • Trykk Ctrl+C for å kopiere elementene eller Ctrl+X for å klippe dem ut, og bla deg deretter frem til den nye plasseringen, og trykk på Ctrl+V for å lime inn elementene.

  • Trykk og hold inne eller høyreklikk elementet du vil kopiere eller flytte, og trykk eller klikk deretter Klipp ut eller Kopier. Gå til den nye plasseringen, trykk og hold nede eller høyreklikk den, og trykk eller klikk deretter Lim inn.

Trenger du mer hjelp?