Bruke Tryggere for familien med Windows Store

Du kan bruke Tryggere for familien til å angi et alders- eller innholdsbasert klassifiseringsnivå for spillene og appene som barnet ditt kan se og installere fra Windows Store. Du kan også tillate eller blokkere bestemte apper eller spill.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter opp en konto for barnet ditt eller angir innstillinger for Tryggere for familien for en eksisterende konto, kan du se Konfigurere familiefunksjoner.

Trenger du mer hjelp?