Surfe på nettet

Windows 8, Windows RT

Internet Explorer med adresselinjen

Nettfavorittene dine

Internet Explorer 10 lar deg velge hvordan du vil følge med på favorittnettstedene dine, slik at du kan komme raskere til disse nettstedene. Det er tre måter å lagre og organisere favorittene på:

  • Feste dem på Start. Fest områder på Startskjermen for umiddelbar tilgang og varsler.

  • Gjøre dem til favoritter. Legg nettsteder til i favoritter, så blir de tilgjengelige fra hvor som helst i Internet Explorer.

  • Skaff deg appen. Enkelte nettsteder har apper du kan installere, som gir deg en ny måte å bruke innholdet på.

Nettsteder du elsker: Festede og favoritter

Når et nettsted festes, opprettes det en flis på Startskjermen, noe som gir deg ettrykkstilgang til det nettstedet. Enkelte festede nettsteder vil vise varsler, slik at du vet når det er nytt innhold tilgjengelig. Du kan feste så mange nettsteder du vil, og du kan organisere dem i letthåndterlige grupper. På adresselinjen trykker eller klikker du Fest nettstedFest nettsted, og deretter trykker eller klikker du Fest til Start.
Hvis du har mange nettsteder å følge med på, kan du opprette en favorittliste. Når du legger til et nettsted i favorittene, vises det på adresselinjen og i favorittlisten i Internet Explorer for skrivebordet. På adresselinjen trykker eller klikker du Fest nettstedFest nettsted, og deretter trykker eller klikker du Legg til i Favoritter.

Se om nettstedet har en app

Enkelte nettsteder gir deg valget å hente appen deres. På samme måte som et festet nettsted, gir en nettapp deg umiddelbar tilgang og en ny måte å oppleve nettstedets innhold på. Du kan forankre en app for å vise den side ved side med nettsteder i Internet Explorer. Du henter en app ved å trykke eller klikke Sideverktøy på adresselinjen Sideverktøy, og deretter trykker eller klikker du Hent en app for dette nettstedet.
Se flere

Fest og ordne fliser, velg en farge og annet.

Forankre to apper ved siden av hverandre og bruk dem samtidig.