Arbeide med filer og mapper

Filutforsker (tidligere kalt Windows Utforsker) gjør det lettere å bla gjennom filer og mapper på OneDrive PCen og nettverket.

  • Åpne Filutforsker ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller peke på øvre høyre hjørne av skjermen med en mus, flytte musepekeren ned og deretter klikke Søk), skrive inn Filutforsker i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Filutforsker.

Hva skjedde med Min datamaskin og bibliotekene?

Datamaskinplasseringen kalles nå Denne PCen, og du kan fremdeles bruke Dokumenter-, Musikk-, Bilder- og Video-mappene til å lagre filene dine. Du blar bare gjennom til disse filene på en annen måte i Filutforsker. Hvis du vil bla gjennom plasseringene på PCen, inkludert mappene som tidligere ble vist under Biblioteker, utvider du Denne PCen i ruten til venstre.

Lær om de ulike delene av Filutforsker-vinduet

Her er et typisk vindu og vinduets deler:

Filutforsker-vinduet
Filutforsker. Se tabellen nedenfor for å få mer informasjon om hvert av de nummererte områdene.
Del av vindu Brukes til
Del av vindu

1. Venstre rute

Brukes til

Bruk ruten til venstre for å få tilgang til alle typer plasseringer: OneDrive, mapper på PCen, enheter og stasjoner tilkoblet PCen og andre PCer i nettverket. Trykk eller klikk en plassering for å vise innholdet i fillisten, eller trykk eller klikk en pil for å utvide en plassering i ruten til venstre.

Del av vindu

2. Tilbake-, Frem- og Opp-knapper

Brukes til

Bruk Tilbake-knappen for å gå tilbake til den forrige plasseringen eller de forrige søkeresultatene du så på, og Frem-knappen for å gå fremover til den neste plasseringen eller de neste søkeresultatene. Bruk Opp-knappen for å åpne plasseringen der mappen du viser, er lagret.

Del av vindu

3. Bånd

Brukes til

Bruk båndet når du vil utføre vanlige oppgaver, for eksempel kopiere og flytte, opprette nye mapper, pakke og sende elementer og endre visningen. Kategoriene endres for å vise ekstra oppgaver for det valgte elementet. Hvis du for eksempel velger Denne PCen i ruten til venstre, viser båndet andre kategorier enn når du velger Bilder-mappen. Hvis du ikke ser båndet, trykker eller klikker du Utvid båndet-knappen øverst til høyre eller trykker Ctrl+F1.

Del av vindu

4. Adresselinje

Brukes til

Bruk adresselinjen for å angi eller velge en plassering. Trykk eller klikk en del av banen for å gå til det nivået, eller trykk eller klikk på slutten av banen for å merke banen for kopiering.

Del av vindu

5. Filliste

Brukes til

Her vises innholdet i den gjeldende mappen. Det er også her søkeresultatene vises når du skriver inn en søketerm i søkeboksen.

Del av vindu

6. Kolonneoverskrifter

Brukes til

I detaljvisningen kan du bruke kolonneoverskriftene for å endre hvordan filene i fillisten er organisert. Du kan for eksempel trykke eller klikke overskriften Endringsdato for å sortere etter dato (filene du jobbet med sist, vises øverst). Hvis du trykker eller klikker kolonneoverskriften på nytt, sorteres filene slik at de eldste vises øverst. Trykk og hold eller høyreklikk en kolonneoverskrift for å velge andre kolonner du vil legge til. Hvis du vil lære hvordan du bytter til detaljvisningen, kan du se Endre visningen, som er den neste delen.

Del av vindu

7. Søkeboks

Brukes til

Skriv inn et ord eller en frase i søkeboksen for å søke etter et element i den gjeldende mappen. Søket starter straks du begynner å skrive. Hvis du for eksempel skriver inn "B", vises alle filene med navn som starter på bokstaven B, i fillisten.

Del av vindu

8. Statuslinje

Brukes til

Bruk statuslinjen hvis du raskt vil se totalt antall elementer i en plassering eller totalt antall valgte elementer og deres totale størrelse.

Del av vindu

9. Detalj-/forhåndsvisningsrute

Brukes til

Bruk detaljruten for å se de vanligste egenskapene for den valgte filen. Filegenskaper gir deg mer detaljert informasjon om en fil, for eksempel hvem som opprettet den, datoen da du endret filen sist, og eventuelle beskrivende etiketter du har lagt til i filen. Hvis du ikke ser detaljruten, trykker eller klikker du kategorien Vis og trykker eller klikker deretter Detaljrute.

Bruk forhåndsvisningsruten for å se innholdet i en fil, for eksempel et Office-dokument, uten å åpne den i en app. Hvis du ikke ser forhåndsvisningsruten, trykker eller klikker du kategorien Vis og trykker eller klikker deretter Forhåndsvisningsrute.

Vis alle

Endre visningen

Når du åpner en mappe, kan du endre hvordan filene vises i vinduet. Kanskje du foretrekker større (eller mindre) ikoner eller en visning der du kan se forskjellig informasjon om hver fil. Bruk kategorien Vis for å gjøre endringer av denne typen.

Kategorien Vis på båndet
Kategorien Vis

Obs! 

  • Filutforsker er ikke egnet til å ordne filene i en mappe manuelt. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette i enkelte visninger og plasseringer, søker du i Microsoft Community.

Søke etter en fil

Avhengig av hvor mange filer du har, og hvordan de er organisert, kan det være tungvint å alltid bla seg frem til hver enkelt fil du trenger. Du sparer tid og krefter ved å søke etter filer ved hjelp av søkeboksen.

Søkeboksen finner du øverst i hvert vindu. Hvis du vil søke etter en fil, åpner du en mappe du vil bruke som utgangspunkt for søket, trykker eller klikker søkeboksen og begynner å skrive inn søketermen. Søkeboksen filtrerer den gjeldende visningen på bakgrunn av teksten du skriver inn. Filer vises som søkeresultater hvis søketermen samsvarer med filnavnet, etiketter eller andre egenskaper eller teksten i et dokument. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du søker i Filutforsker, kan du se Søke etter filer i Filutforsker.

Opprette en ny mappe

Du kan opprette mapper for å organisere filene dine. Du kan til og med opprette mapper i mapper (også kalt undermapper).

  • Trykk eller klikk kategorien Hjem, og trykk eller klikk deretter Ny mappe.

Skrive ut et dokument

Du kan ofte skrive ut filer direkte fra Filutforsker, men det er best å åpne filen du vil skrive ut, i en app og bruke appens utskriftskommando. Slik kan du kontrollere og eventuelt endre utskriftsalternativene. Hvis du ikke finner utskriftskommandoen i appen du bruker, trykker du Ctrl+P.

Opprette eller slette en fil

Den vanligste måten å opprette nye filer på er å bruke en app. Du kan for eksempel opprette et brev i en tekstbehandlingsapp eller en filmfil i en videoredigeringsapp. Som standard lagrer de fleste apper filer i vanlige mapper som Bilder og Musikk, noe som gjør det lettere å finne filene neste gang.

Når du ikke lenger trenger en fil, kan du fjerne den fra PCen for å spare plass og unngå at PCen fylles med unødvendige filer. Hvis du vil slette en fil, finner du filen og velger den. Trykk eller klikk kategorien Hjem, og trykk eller klikk deretter Slett.

Når du sletter en fil, flyttes den til papirkurven, der den lagres midlertidig. Tenk på papirkurven som et sikkerhetsnett som lar deg gjenopprette filer eller mapper du har slettet ved et uhell. Hvis du vil åpne papirkurven, skriver du inn Papirkurv i adresselinjen. Du bør tømme papirkurven med jevne mellomrom for å frigjøre all lagringsplassen som brukes av filer du ikke lenger trenger. Du kan tømme papirkurven ved å høyreklikke den eller trykke og holde inne, og deretter trykker eller klikker du Tøm papirkurven.

Åpne en eksisterende fil

Dobbelttrykk eller dobbeltklikk en fil for å åpne den. Filen åpnes vanligvis i appen du brukte da du opprettet eller redigerte den. En tekstfil åpnes for eksempel i tekstbehandlingsappen. Hvis du vil åpne en fil i en annen app enn den du vanligvis bruker, velger du filen, trykker eller klikker kategorien Hjem, trykker eller klikker pilen ved siden av Åpne og velger deretter appen du vil bruke.

Brenne en CD eller DVD

Hvis du har en CD- eller DVD-brenner på PCen, kan du brenne plater ved å bruke Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Brenne en CD eller DVD i Windows Media Player. Merk at Windows Media Player ikke er inkludert i Windows RT 8.1.

Gi nytt navn til en fil eller mappe

Hvis du vil gi nytt navn til en fil eller mappe, velger du den i fillisten, trykker eller klikker kategorien Hjem og trykker eller klikker deretter Gi nytt navn.

Merknader

Trenger du mer hjelp?