Komme i gang med Windows Media Center

Du kan bruke Windows Media Center, et hjemmeunderholdningssenter i Windows, til å se og spille inn direktesendt TV, lage lysbildefremvisninger av bilder, lytte til sanger i musikkbiblioteket og spille av CD-er og DVD-er.

Noen utgaver av Windows inkluderer Windows Media Center. Vær oppmerksom på at du trenger en analog eller digital TV-mottaker for å kunne spille av og spille inn direktesendt TV. En TV-mottaker er en maskinvareenhet du kan bruke til å koble et TV-signal til PC-en. Hvis PC-en ikke ble levert med en TV-mottaker, kan du kanskje legge til en TV-mottaker selv.

Konfigurere Windows Media Center

Koble PC-en til TV-en eller en skjerm, og første gang du starter Media Center, vil du se en konfigurasjonsside med informasjon om forskjellige funksjoner samt et par konfigurasjonsalternativer. Hvis du vil konfigurere raskest mulig, velger du Rask installasjon-alternativet. Hvis du vil konfigurere Media Center med flere alternativer, velger du Tilpasset installasjon.

Slik åpner du Windows Media Center

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Windows Media Center i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Windows Media Center.

Vis alle

Få Windows Media Center til å se bra ut på skjermen

 1. Bla til Oppgaver på startskjermen for Windows Media Center, trykk eller klikk Innstillinger, trykk eller klikk Generelt, trykk eller klikk Konfigurer Windows Media Center, og trykk eller klikk deretter Konfigurer TV eller skjerm.

 2. Velg skjerminnstillingene du vil endre, for eksempel størrelsesforhold, lysstyrke eller kontrast.

Konfigurere høyttalerne

 1. Bla til Oppgaver på startskjermen for Windows Media Center, trykk eller klikk Innstillinger, trykk eller klikk Generelt, trykk eller klikk Konfigurer Windows Media Center, og trykk eller klikk deretter Konfigurer høyttalere.

 2. Velg høyttalerkonfigurasjonen og spill av en klokkelyd for å teste den. Lytt nøye til hver enkelt høyttaler for å kontrollere at den mottar et signal.

Obs!

 • Hvis du ikke får lyd i det hele tatt, kontrollerer du at alle kabler er riktig tilkoblet og at volumet på både høyttalerne og PC-en er skrudd opp.

 • Hvis PC-en er koblet til en TV, kan det være at skjermkortet eller kabeltypen du bruker, ikke støtter lydsignaler. Du må kanskje koble lydkortet i PC-en direkte til høyttalerne.

Konfigurere et TV-signal

Hvis du har en kompatibel TV-mottaker, kan du koble et TV-signal til PC-en for å se og spille inn direktesendt TV.

 • Bla til Oppgaver på startskjermen for Windows Media Center, trykk eller klikk Innstillinger, trykk eller klikk Generelt, trykk eller klikk Konfigurer Windows Media Center, og trykk eller klikk deretter Konfigurer TV-signal.

Kontrollere at programmene blir spilt inn

Her er noen handlinger du kan utføre for å kontrollere at programmene spilles inn.

 • Angi innspillingsprioriteter. Media Center velger hvilke programmer som skal spilles inn når det oppstår innspillingskonflikter basert på prioritetene du angir. Hvis innspillingskonflikter oppstår ofte, bør du vurdere å legge til en ekstra TV-mottaker på PC-en, slik at du kan spille inn to TV-programmer på forskjellige kanaler samtidig. Slik angir du prioriteter:

  1. Åpne TV på startskjermen for Windows Media Center.

  2. Trykk eller klikk TV-opptak, trykk eller klikk Vis planlagte, trykk eller klikk deretter Serie, og velg deretter Endre prioriteringer.

  3. Bruk Pil opp og Pil ned for å flytte en planlagt serie opp eller ned i prioritetslisten for serien.

  4. Trykk eller klikk Ferdig.

  Obs!

  • Når du planlegger en ny serie, legges den til automatisk nederst i listen med laveste prioritering, så det kan være lurt å flytte den oppover i prioritetslisten hvis den er viktig for deg.

 • Kontroller at det er nok plass på stasjonen. Du må ha nok plass til å lagre de innspilte programmene på PC-stasjonen. Hvis det ikke er nok plass, kan du ikke spille inn alt du ønsker. Hvis du vil frigi mer plass, kan du slette tidligere innspilte programmer, legge til mer lagringsplass (for eksempel en ekstern stasjon), eller øke mengden plass som brukes av Media Center. Slik gjør du det:

  1. Åpne Oppgaver på startskjermen for Windows Media Center, trykk eller klikk Innstillinger, trykk eller klikk TV, trykk eller klikk Opptaker, trykk eller klikk Lagring av opptak, og trykk eller klikk deretter plussknappen (+) eller minusknappen (-) under Maksimalgrense for TV for å øke eller redusere grensen for innspilte TV-programmer på stasjonen.

  2. Trykk eller klikk Lagre.

   Obs!

   • Media Center kan se etter innspilte TV-programmer på flere stasjoner, men kan bare lagre innspilte TV-programmer på stasjonen som er angitt under Lagring av opptak.

 • Kontroller at TV-signalet er tilgjengelig. Hvis du ikke får TV-signal i Media Center, må du kontrollere at:

  • Alle kablene er koblet til

  • TV-signalet fra leverandøren fungerer (kontakt leverandøren)

  • TV-mottakeren fungerer (bruk den nyeste driveren)

  Du kan også forsøke å starte PC-en på nytt.

 • Kontroller at PC-en er slått på eller at batteriet til den bærbare PC-en er fulladet. Media Center kan spille inn et program når PC-en er i hvile- eller dvalemodus, men det spiller ikke inn noe hvis PC-en er slått av.

 • Kontroller innspillingsloggen for å finne ut hvorfor et program ikke ble spilt inn. Slik gjør du det:

  1. På startskjermen for Windows Media Center ruller du til TV, trykker eller klikker TV-opptak, trykker eller klikker Vis planlagte, og trykker eller klikker deretter Logg.

  2. Trykk eller klikk Sorter etter dato, Sorter etter status eller Sorter etter tittel for å organisere listen.

   Statusen til hvert program vises ved siden av tittelen.

   Trykk eller klikk tittelen på programmet for å vise flere detaljer for innspillingsstatusen.

Trenger du mer hjelp?