Koble til en ekstra skjerm eller projektor

To skjermer viser startskjermen på én skjerm og to åpne apper på den andre skjermen

En ekstra skjerm kan være nyttig for å ha flere apper åpne samtidig. Du kan også koble til en projektor slik at alle i rommet kan se skjermen.

Du kan koble til de fleste skjermer og projektorer med DVI-, VGA- eller HDMI-kabler. (Noen enheter kan til og med kobles til trådløst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Projisere til en trådløs skjerm med Miracast.) PCen har kanskje én eller flere av disse portene.
DVI-, VGA- og HDMI-porter
DVI-, VGA- og HDMI-porter

Etter at du har koblet en skjerm eller projektor til PCen, kan du:

 • Bruke de fire kantene på skjermen med en mus eller kantene på berøringsskjermen til å åpne startskjermen, perler og nylig brukte apper.

 • Ha mer enn ett vindu åpent på hver skjerm, der hvert vindu kjører en app.

 • Tilpasse skjermene ved hjelp av oppgavelinjer i én eller alle visninger, slik at du kan flytte apper mellom skjermene.

Vis alle

Koble en skjerm til PCen

Du kobler til de fleste skjermer og projektorer ved hjelp av kabler som er kompatible med en tilgjengelig DVI-, VGA- eller HDMI-port på PCen. Hvis PCen bare har én DVI-port som allerede er i bruk, legger enkelte PC-produsenter ved egne skjermkabler som deler signalet fra én DVI-port på to skjermer.

Obs!

 • En stasjonær PC trenger et videokort med to DVI-, VGA- eller HDMI-porter.

 • Hvis skjermen eller projektoren har en kabel som ikke er kompatibel med PCen, kan du bruke en adapter til å konvertere én type til en annen (for eksempel for å koble en DVI-skjerm til VGA-porten eller vice versa).

Slik kobler du en annen skjerm til PCen

 1. Finn en ledig videoport på PCen.

 2. Koble den riktige kabelen fra den andre skjermen til porten.

  Windows skal automatisk registrere og installere skjermen.

Koble en projektor til PCen

For koblede tilkoblinger plugger du projektorkabelen i VGA-, DVI- eller HDMI-porten. I de fleste tilfeller registrerer og installerer Windows projektoren automatisk.

Du kan også koble til en trådløs projektor når Windows registrerer en i nærheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til en trådløs Miracast-projektor, kan du se Projisere til en trådløs skjerm med Miracast.

Slik kobler du til en trådløs projektor

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Enheter.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Enheter.)

 2. Trykk eller klikk Projekter, og trykk eller klikk deretter Legg til en trådløs skjerm.

 3. Velg projektoren i listen over enheter som blir funnet, og følg instruksjonene på skjermen.

Konfigurere elementene på skjermene

Når du har koblet til den andre skjermen eller kobler til en projektor, kan du velge skjermalternativer.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Enheter.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Enheter.)

 2. Trykk eller klikk Projekter, og velg deretter ett av disse alternativene:

  • Bare PC-skjerm. Alt på PCen din vises. (Når du er koblet til en trådløs projektor, endres dette alternativet til Koble fra.)

  • Duplikat. Du ser det samme på begge skjermene.

  • Utvid. Alt vises fordelt på begge skjermene, og du kan dra og flytte elementer mellom dem.

  • Bare ekstra skjerm. Du ser alt på den tilkoblede skjermen. Den andre skjermen er tom.

Bruke oppgavelinjer på alle skjermene

Når du har konfigurert den ekstra skjermen eller projektoren slik du vil ha den, vil du kanskje ha en oppgavelinje på hver skrivebordsskjerm, slik at det blir lettere å bytte mellom apper og filer. Du kan ha oppgavelinjer på alle skjermene der skrivebordet vises, og endre hvilke knapper som vises på dem.

Hvis du bruker en mus, kan du også vise oppgavelinjen på startskjermen eller i Windows Store-apper ved å flytte musepekeren til bunnen av skjermen. (Flytt musepekeren helt ned på skjermen, slik at den ikke lenger vises.) Oppgavelinjen forsvinner når du flytter du musepekeren bort fra nedre kant av skjermen.

Slik får du oppgavelinjer på skrivebordet

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Søk (eller, hvis du bruker en mus, pek mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytt musepekeren nedover, og klikk deretter Søk), og skriv deretter inn Oppgavelinje og navigasjon i søkeboksen.

 2. Trykk eller klikk Oppgavelinje og navigasjon.

 3. Velg Vis oppgavelinje på alle skjermer under Flere skjermer, og velg ønskede alternativer.

 4. Trykk eller klikk OK.

Flytte apper rundt på skjermene

Du kan flytte apper mellom skjermer og rundt på skjermene.

Når du trykker Windows-logotasten Windows-logotast+PIL VENSTRE eller Windows-logotasten Windows-logotast+PIL HØYRE, flytter du apper rundt på skjermen. Når du trykker Windows-logotasten Windows-logotast+SKIFT+PIL VENSTRE eller Windows-logotasten Windows-logotast+SKIFT+PIL HØYRE, flytter du appen fra skjerm til skjerm.

Hvis du bruker en mus, kan du også ta tak i tittellinjen og flytte appen dit du vil. Hvis du vil vise tittellinjen i en Windows Store-app, flytter du musen øverst i appen.

Kontrollere virkemåten til markøren når én skjerm er en berøringsskjerm og den andre ikke er det

Hvis du har både en berøringsskjerm og en ikke-berøringsskjerm koblet til PCen, må du kanskje endre innstillingene for markøren.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Søk (eller, hvis du bruker en mus, pek på skjermens øvre høyre hjørne, flytt musepekeren nedover, og klikk deretter Søk), skriv inn Innstillinger for tavle-PC, og trykk eller klikk deretter Innstillinger for tavle-PC.

 2. Trykk eller klikk Konfigurer Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 3. Hvis du får muligheten til å velge, trykker eller klikker du Berøringsinndata og følger instruksjonene på skjermen.

Trenger du mer hjelp?