Administrere varslinger for E-post, Kalender og Personer

Det finnes flere metoder for å se om du har mottatt e-post, meldinger, kalenderhendelser, statusoppdateringer og tweeter. Varslinger finner du i hjørnet oppe til høyre, hurtige og detaljerte statusoppdateringer finner du på låseskjermen og fliser finner du på startskjermen. Slik tilpasser du hvordan du blir varslet.

Vis alle

Varslinger (hjørnet oppe til høyre)

Varslinger vises i hjørnet oppe til høyre og ser slik ut:

Varslinger for en Kalender-hendelse

Slik kan du endre hvilke varslinger som vises her

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, trykk eller klikk Søk og apper, og trykk eller klikk deretter Varslinger.

 3. Under Vis varslinger fra disse appene angir du om ønsket app skal være eller Av.

Slik skjuler du varslinger i dette området midlertidig

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, trykk eller klikk Søk og apper, og trykk eller klikk deretter Varslinger.

 3. Aktiver Stilletider, og angi hvor lenge du vil at varslingene skal være skjulte.

 4. Hvis du vil aktivere dem igjen før tidsperioden er over, deaktiverer du Stilletider.

Slik endrer du varslinger for en bestemt konto

E-post tillater at du administrerer varslinger for hver konto. Slik gjør du det.

 1. Trykk eller klikk E-post på startskjermen.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk Kontoer.

 4. Velg kontoen du vil endre varslinger for.

 5. Trykk eller klikk alternativet du vil bruke, under Vis e-postvarslinger.

Hurtigoppdateringer og detaljert status på låseskjermen

Hurtigoppdateringer og detaljerte statusoppdateringer vises når du låser PCen, og dette er praktisk for raskt å se de neste hendelsene eller om du har mottatt ny e-post.

Slik endrer du hvordan du ser hurtige statusoppdateringer på låseskjermen for E-post og Kalender

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Låseskjerm.

  • Hvis du vil vise hurtigstatusen, trykker eller klikker du plusstegnet plussknapp under Låseskjermapper, og deretter trykker eller klikker du ikonet. Dette tillater også at apper kan kjøres i bakgrunnen, noe som sørger for at de er synkroniserte når du vil at de skal være det.
  • Hvis du vil fjerne en app fra låseskjermen, trykker eller klikker du appikonet, og deretter trykker eller klikker du Ikke vis hurtigstatus her eller velger en annen app.

Slik endrer du hendelsesdetaljer for Kalender på låseskjermen

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, og trykk eller klikk deretter PC og enheter.

 3. Trykk eller klikk Låseskjerm, og gjør ett av følgende under Velg en app for å vise detaljert status:

  • Hvis du vil vise detaljert status for en app, trykker eller klikker du plusstegnet plussikon, og deretter trykker eller klikker du Kalender-ikonet Kalender-ikon.
  • Hvis du vil fjerne en app fra låseskjermen, trykker eller klikker du appikonet, og deretter trykker eller klikker du Ikke vis hurtigstatus her eller velger en annen app.

Fliser på startskjermen

Noen apper kan utheve innhold og vise det til deg på startskjermen. Både E-post, Kalender og Personer og en rekke andre apper kan gjøre dette. Du kan også endre størrelse på disse flisene. Du kan for eksempel gjøre dem større for å vise flere oppdateringer på startskjermen.

Slik endrer du hvordan en app oppdateres på startskjermen

 1. Sveip ned på flisen eller bildet av personen. Hvis du bruker en mus, høyreklikker du med den.

 2. Du kan gjøre følgende endringer:

  • Aktiver eller deaktiver den dynamiske flisen.

  • Trykk eller klikk Endre størrelse for å angi at flisen skal være større (flere detaljer) eller mindre (færre detaljer).

Slik fester du elementer på startskjermen

Når du fester elementer på startskjermen, kan du få bestemte oppdateringer om dem. Du kan for eksempel velge en hvilken som helst person fra Personer eller en mappe i E-post, og deretter kan du se når du mottar nye oppdateringer og meldinger.

 1. Åpne appen.

 2. Trykk eller klikk det du vil feste til startskjermen.

 3. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 4. Trykk eller klikk Fest til Start, endre navnet hvis du ønsker det, og trykk eller klikk deretter Fest til Start.

Endre størrelse på en flis på startskjermen

 1. Trykk og hold nede flisen du vil endre størrelse på. (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du flisen.)

 2. Trykk eller klikk Endre størrelse.

 3. Forsøk ulike flisstørrelser til du finner den du liker best.

Trenger du mer hjelp?