Bli med i et domene, en arbeidsgruppe eller hjemmegruppe

Hvis PCen er en del av et stort nettverk på en arbeidsplass, for eksempel en skole, hører den sannsynligvis til et domene. Hvis PCen er en del av et hjemmenettverk, hører den til en arbeidsgruppe og kanskje også en hjemmegruppe. Les videre for å få mer informasjon om hver av disse typene grupper og hvordan du kan bli med i dem.

Vis alle

Finne ut om PCen tilhører en arbeidsgruppe eller et domene

 1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

 2. Under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe ser du enten ordet Arbeidsgruppe eller Domene, etterfulgt av navnet.

Finne ut om PCen tilhører en hjemmegruppe

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn nettverk og deling i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Nettverks- og delingssenter.

 2. Hvis du ser ordet Tilkoblet ved siden av Hjemmegruppe, tilhører datamaskinen en hjemmegruppe.

  Hjemmegruppe-status i Nettverks- og delingssenter
  Hjemmegruppe-status i Nettverks- og delingssenter

Obs!

 • Hvis det finnes en hjemmegruppe i nettverket, kan du bli med i den ved å trykke eller klikke Tilgjengelig for tilkobling.

Hva er et domene?

Et domene er en gruppe PCer i et nettverk som deler en felles database og sikkerhetspolicy. Her er mer informasjon om domener:

 • Hvert domene har et unikt navn.

 • Det kan finnes tusenvis av PCer i et domene.

 • PCene kan befinne seg i forskjellige lokale nettverk.

 • En IT-administrator administrerer domenet som en enhet med felles regler og prosedyrer.

 • Én eller flere PCer på et domene er servere. Servere kontrollerer sikkerheten og tillatelsene for alle PCer i domenet. Dette gjør det enklere for IT-administratorer å gjøre endringer, fordi endringene gjøres automatisk på alle PCene.

 • Domenebrukere må oppgi et passord eller annen påloggingsinformasjon hver gang de vil ha tilgang til domenet.

 • Hvis du har en brukerkonto i et domene, kan du logge deg på en hvilken som helst av PCene i domenet uten å ha en konto på den PCen.

 • Du kan sannsynligvis bare gjøre begrensede endringer i en PCs innstillinger ettersom IT-administratorer ofte vil at PCene i nettverket er konsekvente.

 • PCer som kjører Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, kan ikke bli med i et domene.

Hva er en arbeidsgruppe?

En arbeidsgruppe er en gruppe PCer som er koblet til et hjemmenettverk eller lite kontonettverk og deler ressurser, for eksempel skrivere og filer. Når du konfigurerer et nettverk, oppretter Windows automatisk en arbeidsgruppe og gir den et navn.

 • Alle PCer er noder. Ingen PC har kontroll over andre PCer.

 • Hver PC har et sett med brukerkontoer. Hvis du vil logge på en av PCene i arbeidsgruppen, må du ha en konto på den aktuelle PCen.

 • Det er vanligvis ikke mer enn 20 PCer i en arbeidsgruppe.

 • En arbeidsgruppe er ikke passordbeskyttet.

 • Alle PCer må befinne seg i det samme lokale nettverket eller delnettet.

Hva er en hjemmegruppe?

En hjemmegruppe er en gruppe PCer i et hjemmenettverk som kan dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere. Deling er enklere hvis man er med i en hjemmegruppe.

 • PCer i et hjemmenettverk må tilhøre en arbeidsgruppe, men de kan også tilhøre en hjemmegruppe.

 • En hjemmegruppe er passordbeskyttet, men du trenger bare å angi passordet én gang, nemlig når du legger til PCen i hjemmegruppen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hjemmegrupper, kan du se Hjemmegruppe fra start til slutt.

Bli med i et domene

 1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

 2. Klikk Endre innstillinger under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppeinnstillinger. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 3. Klikk Nettverks-ID, og følg fremgangsmåten på skjermen.

Bli med i eller opprette en arbeidsgruppe

Når du konfigurerer et nettverk, oppretter Windows automatisk en arbeidsgruppe og gir den navnet ARBEIDSGRUPPE. Du kan bli med i en eksisterende arbeidsgruppe i et nettverk eller opprette en ny. Arbeidsgrupper danner et grunnlag for fil- og skriverdeling, men de konfigurerer ikke delingen for deg.

 1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

 2. Trykk eller klikk Endre innstillinger under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 3. Trykk eller klikk kategorien Datamaskinnavn i dialogboksen Systemegenskaper, og trykk eller klikk deretter Endre.

 4. Trykk eller klikk Arbeidsgruppe under Medlem av i dialogboksen Endringer i datamaskinnavn/-domene, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil bli med i en eksisterende arbeidsgruppe, skriver du inn navnet på arbeidsgruppen du vil bli med i, og trykker eller klikker deretter OK.

  • Hvis du vil opprette en ny arbeidsgruppe, skriver du inn navnet på arbeidsgruppen du vil opprette, og trykker eller klikker deretter OK.

  Hvis PCen tilhørte et domene før du ble med i arbeidsgruppen, fjernes den fra domenet, og datamaskinkontoen din i det domenet deaktiveres.

  Obs!

  • Hvis nettverket ditt inneholder PCer som kjører Windows XP, må du kanskje endre arbeidsgruppenavnet på disse PCene slik at det samsvarer med arbeidsgruppenavnet på PCene som kjører senere versjoner av Windows. Dette er for at du skal kunne se og koble til alle PCene i nettverket.

Bli med i eller opprette en hjemmegruppe

Hvis du vil gjøre deling enklere i et hjemmenettverk i Windows 8.1, Windows RT 8.1 eller Windows 7, anbefales det du også oppretter eller blir med i en hjemmegruppe. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjemmegruppe fra start til slutt.

Trenger du mer hjelp?