Tilpasse datamaskinen

Windows 8, Windows RT

Språk i Windows 8 og Windows RT

Enten du tilhører en flerspråklig familie eller må få gjort unna hjemmearbeidet på et fremmedspråk, kan du bruke Windows for å lese og skrive på flere språk.

Du kan også velge visningsspråket – dette er språket du ser oftest i Windows og i appene – og bytte mellom forskjellige språk mens du skriver.

Legge til et språk

Språkdel i Kontrollpanel

Slik legger du til et språk:

 1. Åpne Søk-perlen, begynn å skrive inn språk, velg Innstillinger og trykk eller klikk deretter Legg til et språk.

 2. I kontrollpanelet for språk trykker eller klikker du Legg til et språk.

 3. Bla gjennom eller bruk søkeboksen til å se etter språkene du vil legge til, og dobbelttrykk eller dobbeltklikk deretter et språk for å legge det til listen.

Hvis en språkpakke ikke allerede er installert, må du legge den til for å bruke språket som et visningsspråk. Slik laster du ned en språkpakke:

 1. Se etter Tilgjengelig for nedlasting ved siden av språket. Trykk eller klikk Alternativer, og trykk eller klikk deretter Last ned og installer språkpakke.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned språkpakken.

Obs! 

 • Nedlastingsprosessen kan ta litt tid, avhengig av PCen og størrelsen på språkpakken.

Når språkpakken er nedlastet, kan du angi språket som visningsspråket:

 1. Åpne Søk-perlen, begynn å skrive inn språk, velg Innstillinger og trykk eller klikk deretter Legg til et språk.

 2. I kontrollpanelet for språk trykker eller klikker du Legg til et språk.

 3. Se om språket du vil angi som visningsspråk, har Windows-visningsspråk: Tilgjengelig ved siden av navnet.

 4. Hvis det har det, trykker eller klikker du det og trykker eller klikker Flytt opp til språket er øverst på listen.

 5. Logg deg av og deretter på PCen på nytt.

 6. Du skal nå se Windows på det språket som du flyttet øverst på listen over visningsspråk.

Skrive på forskjellige språk

Nå som du har lagt til språkene du trenger, kan du skrive på det språket du vil, ved å bytte raskt mellom tastaturoppsett eller IMEer (Input Method Editor). IMEer gjør det lettere å skrive på noen asiatiske språk (for eksempel kinesisk, koreansk eller japansk) som har tusenvis av tegn og som ikke får plass på et tastatur. Det finnes tre måter å bytte mellom inndatametoder:

 • På et vanlig tastatur trykker du Windows-logotastenWindows-logotasten og trykker mellomromstasten flere ganger til du kommer til språket du vil bytte til.
 • Trykk eller klikke språkforkortelsen i varselsområdet lengst til høyre på oppgavelinjen, og velg deretter tastaturet du vil bytte til.

 • På en berøringsskjerm trykker eller klikker du berøringstastaturet på oppgavelinjen på skrivebordet, trykker eller klikker språkforkortelsen og trykker eller klikker tastaturet du vil bytte til.

  Bytte inndatametoder ved å bruke berøringstastaturet
  Bytte inndatametoder ved å bruke berøringstastaturet
  Bytte inndatametoder fra oppgavelinjen på skrivebordet
  Bytte inndatametoder fra oppgavelinjen på skrivebordet

Tips!

 • Du kan også legge til et tastaturoppsett for de fleste språkene. Du vil kanskje gjøre dette hvis du bruker spesialiserte tastatur eller IMEer for ulike oppgaver.

Se mer

Se etter løsninger under avsnittet Personalisering og Hjelpemiddel på kundestøttesidene.

Få mer informasjon om hvordan du bruker IMEer.

Se hva som er nytt i Windows.

Arbeide med forskjellige språk.