Direkteavspille på enheter og PCer ved hjelp av Windows Media Player

Du kan bruke Windows Media Player til å direkteavspille digitale medier i Player-biblioteket til enheter og PCer i hjemmenettverket. Du kan for eksempel direkteavspille musikk fra PCen til et stereoanlegg eller en videospiller, og bilder til en TV.

Før du kan begynne direkteavspillingen, må du legge til de digitale medieenhetene og PCene i hjemmenettverket og aktivere direkteavspilling av medier. Windows registrerer automatisk enhetene og PCene du kan bruke med Windows Media Player til å direkteavspille musikk, video og bilder. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Windows Media Player, kan du se Komme i gang med Windows Media Player.

Vis alle

Slik legger du til en enhet i nettverket

 • Fremgangsmåten for å legge til en enhet i nettverket varierer. Generelt sett kan du aktivere enheten og følge instruksjonene på skjermen eller informasjonen som fulgte med enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om ulike metoder for å legge til en kabelbasert eller trådløs enhet eller PC i nettverket, kan du se Legge til en enhet eller en PC i et nettverk.

Slik aktiverer du direkteavspilling av hjemmemedier

Hvis direkteavspilling av medier ikke allerede er aktivert, gjør du følgende:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn alternativer for direkteavspilling av medier i søkeboksen, trykk eller klikk Innstillinger, og trykk eller klikk deretter Alternativer for direkteavspilling av medier.

 3. Trykk eller klikk Aktiver direkteavspilling av medier.

  Aktiver direkteavspilling er ikke tilgjengelig på strømmingsmenyen hvis strømming allerede er aktivert.

 4. Fjern merket for Tillatt på siden for alternativer for direkteavspilling av medier for PCer og enheter du ikke vil direkteavspille medier til, og trykk eller klikk OK.

Merknader

 • Hvis PCen befinner seg i et offentlig nettverk, må du endre brannmur- og sikkerhetsinnstillinger for nettverkstypen du er koblet til, før du kan direkteavspille medier. Hvis du vil ha mer informasjon om deling, kan du se Finne PCer, enheter og innhold på nettverket.

 • Du blir kanskje bedt om å dele mediebibliotekene med hjemmegruppen før du kan direkteavspille medier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deler biblioteker med en hjemmegruppe, kan du se Hjemmegruppe fra start til slutt.

Slik direkteavspiller du digitale medier til en annen PC eller enhet

Du kan direkteavspille digitale medier til en annen enhet eller PC ved hjelp av Spill av på. Slik gjør det det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Windows Media Player i søkeboksen, trykk eller klikk Apper, og trykk eller klikk deretter Windows Media Player.

  Hvis Player for øyeblikket er åpen og du er i avspillingsmodus, trykker eller klikker du knappen Bytt til bibliotek Knappen Bytt til bibliotek.
 3. Trykk eller klikk kategorien Spill av.

 4. Dra elementene du vil spille av, fra Player-biblioteket til listeruten.

 5. Trykk eller klikk knappen Spill av på Spill av på-knappen, og trykk eller klikk deretter enheten du vil strømme til.

  Bruk kontrollene for Spill av på til å spille av, stoppe midlertidig eller stoppe direkteavspillingen av mediene, og til å endre til neste eller forrige element i listen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om kategorien Spill av, listeruten og avspillingskontrollene, kan du se Komme i gang med Windows Media Player.

Obs!

 • Når du direkteavspiller musikk til en digital mediemottaker, er det ikke sikkert du kan veksle mellom spor ved hjelp av kontroller på selve enheten, eller fjernkontrollen som fulgte med enheten.

Trenger du mer hjelp?