Berøring: sveipe, trykke og mer

Hvis du vil vite hva vi mener når vi henviser til å sveipe, trykke eller andre måter å samhandle med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 på når du bruker en berøringsskjerm, kan du ta en titt på denne tabellen.

Hva vi sier Hvordan det gjøres Hva det gjør
Hva vi sier

Trykke

Illustrasjon av trykking
Hvordan det gjøres

Trykk én gang på et element.

Hva det gjør

Åpner, velger eller aktiverer elementet du trykker. Ligner på å klikke med en mus.

Hva vi sier

Trykke og holde nede

Illustrasjon av å trykke og holde nede
Hvordan det gjøres

Trykk fingeren ned og hold den nede i omtrent ett sekund.

Hva det gjør

Viser informasjon som hjelper deg med å lære mer om et element, eller åpner en meny som gjelder spesifikt for oppgaven du utfører. Du kan for eksempel trykke og holde inne en flis på startskjermen for å omorganisere, endre størrelsen på eller feste den. Fungerer bare for noen elementer.

Ligner på å høyreklikke med en mus.

Hva vi sier

Knipe sammen eller strekke for å zoome

Illustrasjon av å knipe sammen for å zoome
Hvordan det gjøres

Berør skjermen eller et element med to eller flere fingre, og beveg deretter fingrene mot hverandre (knip sammen) eller bort fra hverandre (strekk ut).

Hva det gjør

Zoomer inn eller ut visuelt, som med bilder eller kart. Du kan undersøke dette nærmere fra startskjermen.

Hva vi sier

Skyve for å rulle

Illustrasjon av skyve for å rulle
Hvordan det gjøres

Sveip fingeren på skjermen.

Hva det gjør

Flytter gjennom elementene på skjermen. Ligner på å rulle med en mus.

Hva vi sier

Skyv for å ordne på nytt

Illustrasjon av skyve for å ordne på nytt
Hvordan det gjøres

Trykk og dra et element kort i motsatt retning i forhold til hvordan siden ruller. Flytt det deretter dit du ønsker. (Hvis du for eksempel vil rulle mot venstre eller høyre, drar du elementet opp eller ned.) Når du har flyttet elementet til den nye plasseringen, slipper du det.

Hva det gjør

Flytter et element. Ligner på å dra med en mus.

Hva vi sier

Sveip for å merke

Illustrasjon av sveiping
Hvordan det gjøres

Sveip et element med en kort, rask bevegelse i motsatt retning i forhold til hvordan siden ruller. Eksempel:

 • Hvis siden ruller mot venstre eller høyre, sveiper du elementet opp eller ned for å velge det.

 • Hvis siden ruller opp eller ned, sveiper du elementet mot venstre eller høyre for å velge det.

Hva det gjør

Merker et element og åpner ofte appkommandoer. Du kan undersøke dette nærmere i E-post-appen.

Hva vi sier

Sveip eller skyv fra kanten

Illustrasjon av å sveipe innover fra kanten av skjermen
Hvordan det gjøres

Begynn ved kanten, og sveip fingeren raskt eller skyv over skjermen uten å løfte fingeren.

Hva det gjør
 • Åpne perlene (Søk, Del, Start, Enheter, Innstillinger). Sveip inn fra høyre kant.

 • Åpne en nylig brukt app. Sveip inn fra venstre kant. Fortsett med å sveipe for å veksle mellom alle nylig brukte apper.

 • Åpne en annen app samtidig. Skyv inn fra venstre kant uten å løfte fingeren, og dra appen til det vises en skiller. Flytt deretter appen dit du vil ha den, og skyv skilleren for å justere appstørrelsen.

 • Se en liste over nylig brukte apper. Skyv inn fra venstre kant uten å løfte fingeren, og skyv deretter appen tilbake mot venstrekanten.

 • Vis kommandoer for de gjeldende appene, for eksempel Ny og Oppdater. Sveip inn fra den øverste eller nederste kanten.

 • Lukke en app. Skyv ned fra den øverste kanten uten å løfte fingeren, og dra deretter appen til bunnen av skjermen.

Hva vi sier

Rotasjon

Illustrasjon av to fingre og en pil som viser at fingrene snur et objekt
Hvordan det gjøres

Legg to eller flere fingre på et element og vri hånden.

Hva det gjør

Roterer elementer i den retningen du vrir hånden. Bare noen elementer kan roteres.

Slik finner du ut om du har en berøringsskjerm

Du må ha en berøringsskjerm for å bruke disse samhandlingene.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Klikk PC og enheter, og klikk deretter PC-informasjon.

Slik kontrollerer du skjermoppløsningen

Skjermoppløsningen må være minst 1024 x 768 for å ha flere vinduer og apper på skjermen samtidig.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

Hvis du vil vite hvordan du utfører lignende oppgaver ved å bruke mus og tastatur, kan du se Mus og tastatur: Hva er nytt? Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker de nye funksjonene, kan du se opplæringen Bli kjent med.

Trenger du mer hjelp?