Personvernerklæring for oppgraderingsassistenten for Windows 8 og installasjonsprogrammet for Windows 8

Sist oppdatert: februar 2013

Denne personvernerklæringen forklarer mange av praksisene for datainnsamling og -bruk i Oppgraderingsassistent for Windows 8 ("Oppgraderingsassistenten") og Installasjonsprogram for Windows 8 ("Installasjonsprogrammet"). Den fokuserer på funksjoner som kommuniserer med Internett. Den gjelder ikke for andre nettbaserte eller frakoblede nettsteder, produkter eller tjenester fra Microsoft.

  • Når Oppgraderingsassistent for Windows 8 startes fra nettet, får du hjelp til å fastslå om den gjeldende PCen er klar for en oppgradering til Windows 8. Du får også kompatibilitetsinformasjon om programmene og enhetene. Når det er fastslått at PCen er klar, kan du velge å kjøpe, laste ned og installere Windows 8.

  • Når Installasjonsprogram for Windows 8 startes fra Internett, kan du velge å laste ned og installere Windows 8 etter å ha angitt en produktnøkkel som du allerede har.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres

Ved oppstart av Oppgraderingsassistent for Windows 8 eller Installasjonsprogram for Windows 8, kontrollerer vi om det finnes oppdateringer for å sikre at du kjører og laster ned den aller nyeste versjonen. Hvis det blir funnet oppdateringer, vil vi automatisk laste dem ned og installere dem på PCen din. Du kan laste ned følgende typer oppdateringer:

Installasjonsoppdateringer
Viktige programvareoppdateringer for installasjonsfiler som skal bidra til at installasjonen blir vellykket.

Medfølgende driveroppdateringer
Viktige driveroppdateringer for Windows-versjonen du installerer.

Når vi skal fastslå kompatibilitet i Oppgraderingsassistenten, samler vi inn bestemte opplysninger om hva slags oppgradering du trenger, for eksempel maskinvarens funksjonalitet, enhetene du har koblet til datamaskinen, og programmene som er installert på den. Av og til kan det hende at opplysninger om programutgiveren inneholder informasjon som for eksempel utgiverens navn eller e-postadresse.

Vi sender informasjon om din aktuelle installerte versjon av Windows til Arvato Digital Services, LLC ("Arvato"), for å anbefale en utgave av Windows 8 som kan kjøpes i Oppgraderingsassistenten eller lastes ned i Installasjonsprogrammet. Arvato er et tredjepartsfirma som er vert for den elektroniske produktkatalogen og kjøpsopplevelsene for oppgraderingsassistenten og installasjonsprogrammet for Windows 8. For at det skal være mulig å anbefale en utgave av Windows 8 for kjøp, vil en del informasjon bli sendt til Arvato, inkludert følgende:

  • Arkitektur

  • Språk

  • Versjon

  • Lisensstatus

  • Produktnøkkel

  • Landskode fra geoplassering

Hvis du velger å kjøpe, samles all faktureringsinformasjonen inn og behandles av Arvato, den registrerte selgeren for dette programmet.

Bruk av informasjon

Informasjonen vi samler inn fra deg, vil bli brukt av Microsoft og dets kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper til å aktivere funksjonene du bruker, og til å levere tjenesten(e) eller utføre transaksjonen(e) du har bedt om eller godkjent. Helt konkret bruker vi informasjonen vi samler inn, til å finne de riktige driverne for PCen din og til å fastslå om PCen, programmene og enhetene er kompatible med Windows 8. Arvato bruker informasjonen til å bestemme hvilken utgave av Windows 8 som du bør kjøpe i Oppgraderingsassistenten eller laste ned i Installasjonsprogrammet. Denne informasjonen akkumuleres også for statistisk analyse. Den kan også brukes til å analysere og forbedre produkter og tjenester fra Microsoft. Hvis du kjøper Windows 8 i Oppgraderingsassistenten, vil all faktureringsinformasjon bli samlet inn og behandlet av Arvato, den registrerte selgeren for dette programmet. Kontaktinformasjon for fakturering (for eksempel faktureringsadresse, telefonnummer og e-postadresse) kan bli gitt til Microsoft av hensyn til kundestøtte. Ditt fullstendige kredittkortnummer vil ikke bli oppgitt.

For at vi skal kunne gi deg en mer konsekvent og tilpasset opplevelse av din samhandling med Microsoft, kan informasjon som samles inn via en av Microsoft-tjenestene, kombineres med informasjon som samles inn via andre tjenester fra Microsoft. Det kan også hende at vi supplerer informasjonen vi samler inn, med informasjon fra andre selskaper. Det kan for eksempel hende at vi bruker tjenester fra andre firmaer til å avlede et generelt geografisk område fra IP-adressen din, slik at vi kan tilpasse enkelte tjenester til det geografiske området.

Bortsett fra slik det er beskrevet i denne erklæringen, overføres ikke informasjon du oppgir til tredjeparter uten ditt samtykke. Vi leier av og til inn andre selskaper som leverer begrensede tjenester på våre vegne, for eksempel besvarelse av kundespørsmål om produkter og tjenester, eller utføring av statistiske analyser av tjenestene våre. Disse selskapene får bare tilgang til de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten, og de har ikke lov til å bruke disse opplysningene til noe annet formål.

Microsoft kan få tilgang til eller utlevere informasjon om deg, inkludert innhold fra din kommunikasjon, for å (a) overholde loven eller svare på lovlige henvendelser eller juridiske prosesser, (b) beskytte rettighetene eller eiendom som tilhører Microsoft eller kundene våre, inkludert for å håndheve avtaler eller policyer som gjelder din bruk av tjenestene, eller (c) handle i god tro på at slik tilgang eller utlevering er nødvendig for å beskytte den personlige sikkerheten til Microsoft-ansatte, kunder eller allmennheten. Vi kan også utlevere personlige opplysninger som en del av en selskapstransaksjon, for eksempel en fusjon eller salg av anleggsmidler.

Opplysninger som samles inn av eller sendes til Microsoft av Oppgraderingsassistenten eller Installasjonsprogrammet, kan bli lagret og behandlet i USA eller i et hvilket som helst annet land der Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller Internett-leverandører har kontorer. Microsoft retter seg etter Safe Harbor-prinsippene som er utviklet av det amerikanske handelsdepartementet, og som omhandler innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU, EØS og Sveits.

Innsamling og bruk av informasjon om datamaskinen din

Når du bruker programvare med Internett-aktiverte funksjoner, sendes informasjon om datamaskinen din ("standardinformasjon om datamaskin") til nettstedene du besøker, og nettjenestene du bruker. Microsoft bruker standardinformasjon om datamaskinen til å levere Internett-aktiverte tjenester for å hjelpe til med å forbedre våre produkter og tjenester og for statistisk analyse. Standardinformasjon om datamaskin omfatter vanligvis informasjon som IP-adressen din, versjon av operativsystemet, nettleserversjon og innstillinger for område og språk. I enkelte tilfeller kan standardinformasjon om datamaskinen også omfatte maskinvare-ID, som viser enhetsprodusent, enhetsnavn og versjon. Hvis en bestemt funksjon eller tjeneste sender informasjon til Microsoft, sendes også standardinformasjon om datamaskinen.

Valg og kontroll

Når du kjører Oppgraderingsassistent for Windows 8 eller Installasjonsprogram for Windows 8 fra nettet, vil informasjonen som er beskrevet ovenfor, bli sendt til Microsoft og Arvato. Hvis du i tillegg velger å kjøpe Windows 8, vil all faktureringsinformasjon bli samlet inn og behandlet av Arvato.

Informasjonssikkerhet

Microsoft er opptatt av å ivareta sikkerheten til informasjonen din. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte informasjonen din mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Vi lagrer for eksempel opplysningene du oppgir, på datasystemer med begrenset tilgang. Disse er plassert i kontrollerte fasiliteter.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi oppdaterer av og til denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i produkter, tjenester og tilbakemeldinger fra kunder. Når vi gjør endringer, endrer vi Sist oppdatert-datoen øverst i denne erklæringen. Hvis det blir foretatt betydelige endringer i denne erklæringen eller i måten Microsoft bruker dine personlige opplysninger på, varsler vi deg, enten ved å legge ut en tydelig melding om slike endringer før de blir iverksatt, eller ved å sende en varsling om endringene direkte til deg. Vi anbefaler at du regelmessig ser gjennom denne erklæringen, slik at du er orientert om hvordan Microsoft beskytter informasjonen din.

Mer informasjon

Microsoft vil gjerne ha dine kommentarer til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller mener at vi ikke har overholdt den, kan du kontakte oss ved å fylle ut nettskjemaet.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA