Bruke Talegjenkjenning

Se en video om hvordan du bruker Talegjenkjenning for å finne frem på PCen. (Hvis du vil vise bildetekster på ditt språk, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)
Se en video om hvordan du bruker diktering med Talegjenkjenning. (Hvis du vil vise bildetekster på ditt språk, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)

Windows Talegjenkjenning gjør det valgfritt å bruke et tastatur og en mus. Du kan også kontrollere PCen med stemmen og i stedet diktere tekst.

Obs!

 • Talegjenkjenning er bare tilgjengelig på følgende språk: engelsk (amerikansk og britisk), fransk, japansk, kantonesisk, mandarin (forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk), spansk og tysk.

Vis alle

Konfigurere Talegjenkjenning

Du må gjøre et par ting før du kan begynne å bruke Talegjenkjenning. Først må du konfigurere en mikrofon. Deretter kan du lære PCen til å gjenkjenne stemmen din.

Konfigurere en mikrofon

Kontroller at du har plugget mikrofonen i PCen før du konfigurerer Talegjenkjenning, ellers er ikke de følgende trinnene til nytte.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

  Du kan også åpne Søk med et tastatur ved å trykke Windows-logotasten Windows-logotasten+Q.
 2. Skriv inn konfigurere en mikrofon i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Konfigurer en mikrofon.

 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Obs!

 • Om mulig bruker du mikrofonen på et hodetelefonsett. Det vil sannsynligvis ikke registrere bakgrunnsstøy.

Lære PCen å gjenkjenne stemmen din

Talegjenkjenning bruker en bestemt stemmeprofil til å gjenkjenne stemmen og talekommandoer. Jo mer du bruker Talegjenkjenning, jo mer detaljert blir stemmeprofilen. Du bør dermed forbedre PCens evne til å forstå deg.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

  Du kan også åpne Søk med et tastatur ved å trykke Windows-logotasten Windows-logotasten+Q.
 2. Skriv inn talegjenkjenning i søkeboksen, og trykk eller klikk Talegjenkjenning.

 3. Trykk eller klikk Lær opp datamaskinen til å forstå deg bedre.

 4. Følge instruksjonene i taleopplæringen for Talegjenkjenning.

Bruke talegjenkjenning

Du kan bruke stemmen til mange oppgaver, for eksempel fylle ut skjemaer på Internett eller skrive brev. Når du snakker inn i mikrofonen, gjør Talegjenkjenning om stemmen din til tekst på skjermen.

Diktere tekst ved å bruke talegjenkjenning

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

  Du kan også åpne Søk med et tastatur ved å trykke Windows-logotasten Windows-logotasten+Q.
 2. Skriv inn talegjenkjenning i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Windows Talegjenkjenning.

 3. Si "start lytting", eller trykk eller klikk mikrofonknappen for å starte lyttemodusen.

 4. Åpne appen du vil bruke, eller merk av i avmerkingsboksen der du vil diktere tekst.

 5. Si teksten du vil diktere.

Rette opp feil

 • Du kan rette opp feil på tre ulike måter:

  • Hvis du vil rette opp det siste du sa, sier du "Rett opp dette".

  • Hvis du vil rette opp ett enkelt ord, sier du "Rett opp" fulgt av ordet du vil rette opp. Hvis ordet vises flere steder, utheves alle forekomster, og du kan velge hvilken av disse du vil rette opp.

  • Si tallet ved siden av det ønskede elementet i dialogboksen Alternativer-panelet (Alternates panel), og si deretter OK.

Legge til eller endre ord i taleordboken

Ved hjelp av taleordboken kan du legge til egne ord, hindre at et bestemt ord blir diktert, eller rette opp eller slette et ord i ordboken.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

  Du kan også åpne Søk med et tastatur ved å trykke Windows-logotasten Windows-logotasten+Q.
 2. Skriv inn talegjenkjenning i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Windows Talegjenkjenning.

 3. Si "start lytting", eller trykk eller klikk mikrofonknappen for å starte lyttemodusen.

 4. Si "åpne taleordbok" og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, sier du "Legg til et nytt ord", og deretter følger du instruksjonene.

  • Hvis du vil hindre at et bestemt ord blir diktert, sier du "Hindre at et ord blir diktert", og deretter følger du instruksjonene.

Kontrollere PCen med Talegjenkjenning

Du kan bruke enkle, korte kommandoer til å kontrollere PCen. Tabellen nedenfor viser noen av de oftest brukte kommandoene i Talegjenkjenning. Ord med fet skrift betyr at du kan bytte ut eksempelordet eller -frasen med lignende ord og få meningsfulle resultater.

Du kan bruke hurtigtaster som talekommandoer til å kontrollere PCen. Hvis du vil vise alle de tilgjengelige hurtigtastene, kan du se Hurtigtaster.

Obs!

 • Når du vil finne ut hvilke kommandoer du må bruke, sier du "Hva kan jeg si?"

Hvis du vil Sier du dette
Hvis du vil

Åpne startskjermen

Sier du dette

Start

Hvis du vil

Åpne perlelinjen

Sier du dette

Trykk Windows + C

Hvis du vil

Åpne Søk-perlen

Sier du dette

Trykk Windows + Q

Hvis du vil

Vise alle apper

Sier du dette

Apper

Hvis du vil

Begynne å arbeide med en app

Sier du dette

Høyreklikk. Trykk Windows + Z

Hvis du vil

Bruke en app.

Sier du dette

Si hva du ønsker å gjøre. Du kan for eksempel si endre til Celsius i Vær-appen.

Hvis du vil

Velge et element basert på navnet

Sier du dette

Klikk Fil, Start, Vis

Hvis du vil

Velge et element eller et ikon

Sier du dette

Klikk Papirkurv, klikk Datamaskin, klikk filnavn

Hvis du vil

Dobbelttrykke eller dobbeltklikke et element

Sier du dette

Dobbeltklikk Papirkurv, dobbeltklikk Datamaskin, dobbeltklikk filnavn

Hvis du vil

Bytte til en åpen app

Sier du dette

Bytt til Paint, bytt til WordPad, bytt til programnavn, bytt app

Hvis du vil

Rulle i én retning

Sier du dette

Rull opp, Rull ned, Rull til venstre, Rull til høyre

Hvis du vil

Sette inn et nytt avsnitt eller en ny linje i et dokument

Sier du dette

Nytt avsnitt, Ny linje

Hvis du vil

Merke et ord i et dokument

Sier du dette

Merk ord

Hvis du vil

Merke et ord og starte med å rette det

Sier du dette

Rett opp ord

Hvis du vil

Merke og slette bestemte ord

Sier du dette

Slett ord

Hvis du vil

Vise en liste over aktuelle kommandoer

Sier du dette

Hva jeg kan si?

Hvis du vil

Oppdatere listen over talekommandoer som for øyeblikket er tilgjengelige

Sier du dette

Oppdater talekommandoer

Hvis du vil

Slå på lyttemodus

Sier du dette

Start lytting

Hvis du vil

Slå av lyttemodus

Sier du dette

Stopp lytting

Hvis du vil

Flytte mikrofonfeltet i Talegjenkjenning

Sier du dette

Flytt talegjenkjenning

Hvis du vil

Minimere mikrofonfeltet

Sier du dette

Minimer talegjenkjenning

Hvis du vil

Vis innhold i Hjelp og støtte for Windows om bestemte oppgaver

Sier du dette

Hvordan gjør jeg noe?

Hvordan sier jeg for eksempel "Hvordan installerer jeg en skriver"? og en liste over hjelpeemner returneres.

Vær oppmerksom på at denne kommandoen bare er tilgjengelig hvis du bruker Talegjenkjenning med amerikansk engelsk språkvalg.

Diktering

Hvis du vil Sier du dette
Hvis du vil

Sette inn en ny linje i dokumentet

Sier du dette

Ny linje

Hvis du vil

Sette inn et nytt avsnitt i dokumentet

Sier du dette

Nytt avsnitt

Hvis du vil

Sette inn en tabulator

Sier du dette

Tabulator

Hvis du vil

Sette inn det ordrette ordet for den neste kommandoen, slik at du for eksempel kan sette inn ordet "komma" i stedet for skilletegnet

Sier du dette

Ordrett ord

Hvis du vil

Sette inn den numeriske formen for et tall

Sier du dette

Numerisk tall

Hvis du vil

Plassere markøren foran et bestemt ord

Sier du dette

Gå til ord

Hvis du vil

Plassere markøren etter et bestemt ord

Sier du dette

Gå etter ord

Hvis du vil

Ikke sette inn et mellomrom foran neste ord

Sier du dette

Ingen mellomrom

Hvis du vil

Gå til starten av setningen markøren er i

Sier du dette

Gå til starten av setningen

Hvis du vil

Gå til starten av avsnittet markøren er i

Sier du dette

Gå til starten av avsnittet

Hvis du vil

Gå til starten av dokumentet

Sier du dette

Gå til starten av dokumentet

Hvis du vil

Gå til slutten av setningen markøren er i

Sier du dette

Gå til slutten av setningen

Hvis du vil

Gå til slutten av avsnittet markøren er i

Sier du dette

Gå til slutten av avsnittet

Hvis du vil

Gå til slutten av gjeldende dokument

Sier du dette

Gå til slutten av dokumentet

Hvis du vil

Merke et ord i gjeldende dokument

Sier du dette

Merk ord

Hvis du vil

Merke et ordområde i gjeldende dokument

Sier du dette

Merk ordområde, Merk ord til ord

Hvis du vil

Merke all tekst i gjeldende dokument

Sier du dette

Merk alt

Hvis du vil

Merke flere ord før plasseringen til markøren

Sier du dette

Merk forrige 20 ord, Merk forrige 10 ord

Hvis du vil

Merke flere ord etter plasseringen til markøren

Sier du dette

Merk neste 20 ord, Merk neste 10 ord

Hvis du vil

Merke den siste teksten du dikterte

Sier du dette

Merk dette

Hvis du vil

Oppheve merkingen på skjermen

Sier du dette

Fjerne utvalg

Hvis du vil

Ha stor bokstav først i ordet

Sier du dette

Store bokstaver i ord

Hvis du vil

Ha store bokstaver for hele ordet

Sier du dette

Store bokstaver i ord

Hvis du vil

Ha små bokstaver for hele ordet

Sier du dette

Små bokstaver i ord

Hvis du vil

Endre det neste antallet ord til store bokstaver

Sier du dette

Endre neste 10 ord til store bokstaver

Hvis du vil

Endre det neste antallet ord til små bokstaver

Sier du dette

Endre neste 10 ord til små bokstaver

Hvis du vil

Slette forrige setning

Sier du dette

Slett forrige setning

Hvis du vil

Slette neste setning

Sier du dette

Slett neste setning

Hvis du vil

Slette forrige avsnitt

Sier du dette

Slett forrige avsnitt

Hvis du vil

Slette neste avsnitt

Sier du dette

Slett neste avsnitt

Hvis du vil

Slette merket tekst eller teksten som sist ble diktert

Sier du dette

Slett dette

Taster på tastaturet

Hvis du vil Sier du dette
Hvis du vil

Trykke en tast på tastaturet

Sier du dette

Trykk tastaturtast; trykk a; trykk stor b; trykk Skift pluss a; trykk Ctrl pluss a

Hvis du vil

Trykke enkelte taster på tastaturet uten å si "trykk" først

Sier du dette

Slett, Tilbake, Enter, Page Up, Page Down, Home, End, Tab

Merknader

 • Du kan også bruke det fonetiske ICAO\NATO-alfabetet til å si tastaturtastene som skal trykkes. Du kan for eksempel si "trykk alfa" for å trykke "a" eller "trykk bravo" for å trykke "b".

 • Bruke Talegjenkjenning til å trykke taster på tastaturet fungerer bare med språk som bruker latinske alfabeter.

Skilletegn og spesialtegn

Hvis du vil sette inn dette Sier du dette
Hvis du vil sette inn dette

,

Sier du dette

Komma

Hvis du vil sette inn dette

;

Sier du dette

Semikolon

Hvis du vil sette inn dette

.

Sier du dette

Punktum, Prikk, Desimaltegn

Hvis du vil sette inn dette

:

Sier du dette

Kolon

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Åpent dobbelt anførselstegn, Åpent anførselstegn

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Lukket dobbelt anførselstegn, Lukket anførselstegn, Lukkede inverterte kommaer

Hvis du vil sette inn dette

'

Sier du dette

Apostrof

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Åpent enkelt anførselstegn

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Lukket enkelt anførselstegn

Hvis du vil sette inn dette

>

Sier du dette

Større enn

Hvis du vil sette inn dette

<

Sier du dette

Mindre enn

Hvis du vil sette inn dette

/

Sier du dette

Skråstrek

Hvis du vil sette inn dette

\

Sier du dette

Omvendt skråstrek

Hvis du vil sette inn dette

~

Sier du dette

Tilde

Hvis du vil sette inn dette

@

Sier du dette

Krøllalfa

Hvis du vil sette inn dette

!

Sier du dette

Utropstegn

Hvis du vil sette inn dette

?

Sier du dette

Spørsmåls- tegn

Hvis du vil sette inn dette

#

Sier du dette

Nummertegn, Pundtegn

Hvis du vil sette inn dette

$

Sier du dette

Dollartegn

Hvis du vil sette inn dette

%

Sier du dette

Prosenttegn

Hvis du vil sette inn dette

^

Sier du dette

Cirkumfleks

Hvis du vil sette inn dette

(

Sier du dette

Parentes begynner

Hvis du vil sette inn dette

)

Sier du dette

Parentes slutt

Hvis du vil sette inn dette

_

Sier du dette

Understrekingstegn

Hvis du vil sette inn dette

-

Sier du dette

Bindestrek, Minustegn, Strek

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Kort bindestrek

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Lang tankestrek

Hvis du vil sette inn dette

=

Sier du dette

Er lik-tegn

Hvis du vil sette inn dette

+

Sier du dette

Plusstegn

Hvis du vil sette inn dette

{

Sier du dette

Klammeparentes begynner

Hvis du vil sette inn dette

}

Sier du dette

Klammeparentes slutter

Hvis du vil sette inn dette

[

Sier du dette

Hakeparentes begynner

Hvis du vil sette inn dette

]

Sier du dette

Hakeparentes slutter

Hvis du vil sette inn dette

|

Sier du dette

Loddrett strek

Hvis du vil sette inn dette

:-)

Sier du dette

Smilefjes

Hvis du vil sette inn dette

:-(

Sier du dette

Trist fjes

Hvis du vil sette inn dette

;-)

Sier du dette

Blinkefjes

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Varemerketegn

Hvis du vil sette inn dette

¾

Sier du dette

Tre fjerdedeler

Hvis du vil sette inn dette

¼

Sier du dette

En fjerdedel

Hvis du vil sette inn dette

½

Sier du dette

En halvdel

Hvis du vil sette inn dette

£

Sier du dette

Pundtegn

Hvis du vil sette inn dette

&

Sier du dette

Og-tegn

Hvis du vil sette inn dette

*

Sier du dette

Stjerne

Hvis du vil sette inn dette

//

Sier du dette

Dobbel skråstrek

Hvis du vil sette inn dette

`

Sier du dette

Omvendt apostrof

Hvis du vil sette inn dette

<

Sier du dette

Vinkelparentes begynner

Hvis du vil sette inn dette

>

Sier du dette

Vinkelparentes slutter

Hvis du vil sette inn dette

±

Sier du dette

Pluss/minus-tegn

Hvis du vil sette inn dette

«

Sier du dette

Vinkelanførselstegn begynner

Hvis du vil sette inn dette

»

Sier du dette

Vinkelanførselstegn slutter

Hvis du vil sette inn dette

×

Sier du dette

Multiplikasjonstegn

Hvis du vil sette inn dette

÷

Sier du dette

Delingstegn

Hvis du vil sette inn dette

¢

Sier du dette

Cent-tegn

Hvis du vil sette inn dette

¥

Sier du dette

Yen-tegn

Hvis du vil sette inn dette

§

Sier du dette

Paragraftegn

Hvis du vil sette inn dette

©

Sier du dette

Opphavsrett-tegn

Hvis du vil sette inn dette

®

Sier du dette

Registrert varemerke-tegn

Hvis du vil sette inn dette

°

Sier du dette

Gradetegn

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Avsnittstegn

Hvis du vil sette inn dette

Sier du dette

Ellipse, Prikk prikk prikk

Hvis du vil sette inn dette

ƒ

Sier du dette

Funksjonstegn

Windows-kommandoer

Hvis du vil Sier du dette
Hvis du vil

Velge et element ved å si navnet

Sier du dette

Fil; Rediger; Vis; Lagre

Hvis du vil

Velge et element

Sier du dette

Klikk Fil, klikk Fet, klikk Lagre, klikk Lukk

Hvis du vil

Dobbelttrykke eller dobbeltklikke et element

Sier du dette

Dobbeltklikk Datamaskin, dobbeltklikk Papirkurv, dobbeltklikk mappenavn

Hvis du vil

Trykke og holde nede eller høyreklikke et element

Sier du dette

Høyreklikk Datamaskin, høyreklikk Papirkurv, høyreklikk mappenavn

Hvis du vil

Minimere alle vinduer for å vise skrivebordet

Sier du dette

Vis skrivebord

Hvis du vil

Velge noe hvis du ikke vet hva det heter

Sier du dette

Vis numre (Tall vises på skjermen for hvert element i det aktive vinduet. Si nummeret til et element for å merke det.)

Hvis du vil

Velge et nummerert element

Sier du dette

19 OK, 5 OK

Hvis du vil

Dobbelttrykke eller dobbeltklikke et nummerert element

Sier du dette

Dobbeltklikk 19, dobbeltklikk 5

Hvis du vil

Trykke og holde nede eller høyreklikke et nummerert element

Sier du dette

Høyreklikk 19, høyreklikk 5

Arbeide med vinduer og apper

Hvis du vil Sier du dette
Hvis du vil

Åpne en app

Sier du dette

Åpne Paint; åpne WordPad; åpne appnavn

Hvis du vil

Bytte til en åpen app

Sier du dette

Bytt til Paint; bytt til WordPad; bytt til appnavn; bytt app

Hvis du vil

Lukke en app

Sier du dette

Lukk dette, lukk Paint, lukk Dokumenter

Hvis du vil

Minimere

Sier du dette

Minimer dette; Minimer Paint; Minimer Dokumenter

Hvis du vil

Maksimere

Sier du dette

Maksimer dette, maksimer Paint, maksimer Dokumenter

Hvis du vil

Gjenopprette

Sier du dette

Gjenopprett dette, gjenopprett Paint, gjenopprett Dokumenter

Hvis du vil

Klipp ut

Sier du dette

Klipp ut dette, Klipp ut

Hvis du vil

Kopier

Sier du dette

Kopier dette, Kopier

Hvis du vil

Lim inn

Sier du dette

Lim inn

Hvis du vil

Slette

Sier du dette

Slett dette, Slett

Hvis du vil

Angre

Sier du dette

Angre dette, Visk ut dette, Angre

Hvis du vil

Rulle i én retning

Sier du dette

Rull opp, Rull ned, Rull til høyre, Rull til venstre

Hvis du vil

Rulle en bestemt avstand i sider

Sier du dette

Rull ned 2 sider, Rull opp 10 sider

Hvis du vil

Rulle en bestemt avstand i andre enheter

Sier du dette

Rull opp 5, Rull ned 7

Hvis du vil

Gå til et felt i et skjema eller en app

Sier du dette

Gå til feltnavn, gå til emne, gå til adresse, gå til kopi

Trykke eller klikke hvor som helst på skjermen

Hvis du vil Sier du dette
Hvis du vil

Vise muserutenettet

Sier du dette

Muserutenett

Hvis du vil

Flytte musepekeren til midten av en hvilken som helst firkant i muserutenettet

Sier du dette

Nummeret på firkanten; 1, 7, 9

Hvis du vil

Trykke eller klikke en firkant i muserutenettet

Sier du dette

Klikk nummeret på firkanten

Hvis du vil

Merke et element for å dra det med muserutenettet

Sier du dette

Nummeret på firkanten der elementet vises; 3, 7, 9 (etterfulgt av) merke

Hvis du vil

Merke et område i muserutenettet der du vil dra elementet

Sier du dette

Nummeret på firkanten der du vil dra; 4, 5, 6 (etterfulgt av) klikk

Trenger du mer hjelp?