Bruke berøringstastaturet

Se en video om hvordan du bruker berøringstastaturet. (Hvis du vil vise bildetekster på ditt språk, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)

Med Windows 8.1 kan du bruke ulike tastatur som passer til dine behov. Det mest vanlige tastaturet er et fysisk, eksternt tastatur som du kan koble til PCen. Windows 8.1 omfatter også et berøringstastatur for PCer med berøring.

Slik bruker du berøringstastaturet

Hvis du vil bruke berøringstastaturet, trykker du et sted på skjermen hvor det er mulig å skrive inn tekst. Tastaturet skal komme opp. Hvis du er på skrivebordet, åpner du berøringstastaturet ved å trykke berøringstastaturikonet Berøringstastaturikon på oppgavelinjen på oppgavelinjen på skrivebordet. Lukk tastaturet ved å trykke utenfor tekstboksen eller trykke berøringstastaturikonet Lukke tastaturikon, og lukk deretter tastaturikonet Lukke tastaturikon.

Hvis du vil åpne berøringstastaturet manuelt (uten å trykke i et tekstfelt eller et annet område hvor du kan skrive), kan du gjøre slik:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk Tastatur-ikonet.

 3. Trykk Berøringstastatur og håndskriftspanel.

Berøringstastatur
Berøringstastaturet

Slik finner du ut om en PC har en berøringsskjerm

Hvis du ikke kan åpne berøringstastaturet, kontrollerer du at PCen har en berøringsskjerm. Trykk en flis på startskjermen med fingeren. Hvis det er en berøringsskjerm, åpnes appen. Du kan også bruke musen til å kontrollere de gjeldende systeminnstillingene:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Klikk PC og enheter, og klikk deretter PC-informasjon.

 3. Kontroller innstillingen for Penn og berøring under PC. Dette beskriver hva slags inndata skjermen din støtter.

Hvis du har en berøringsskjerm, er inndata via berøring aktivert som standard og kan ikke deaktiveres. Hvis du forventer at den bærbare datamaskinen eller skjermen skal svare på berøring og den ikke gjør det, kan du kontrollere om den støtter berøring, og at du har riktige drivere installert, på produsentens nettsted.

Slik endrer du oppsettet for berøringstastaturet

Hvis du vil bruke ulike oppsett for berøringstastaturet eller bytte til tastaturoppsett på andre språk, trykker du berøringstastaturikonet Berøringstastaturikon i nedre høyre hjørne av tastaturet, og deretter trykker du tastaturoppsettet du vil bytte til.
Hvis du står eller må holde et nettbrett med begge hender, vil du kanskje bytte til tommeltastaturet, som fordeler tastene på hver side av skjermen, slik at det blir enklere og mer komfortabelt å bruke. Hvis du vil bytte til tommeltastaturet, trykker du berøringstastaturikonet Berøringstastaturikon, og deretter trykker du tommeltastaturikonet Tommeltastaturikon. Du kan endre størrelsen på tommeltastaturet ved å trykke og skyve de tre prikkene ved siden av mellomromstasten på venstre side av tastaturet.
Tommeltastatur
Tommeltastaturet

Forslag og rettinger

Mens du bruker berøringstastaturet, kan Windows komme med tekstforslag for at du skal kunne skrive ord raskere, eller for å rette stavefeil. Du tar i bruk et tekstforslag ved å trykke det, eller hvis det er uthevet, ved å trykke mellomromstasten. Du veksler til det uthevede ordet ved å sveipe mot høyre eller venstre på mellomromstasten.

Tekstforslag mens du skriver en e-post
Forslag på berøringstastaturet

Tips og triks for berøringstastaturer

Her er et par tips og triks som hjelper deg å få størst mulig utbytte av berøringstastaturet.

 • Du kan sette inn et punktum og et mellomrom ved slutten av en setning ved å dobbelttrykke mellomromstasten. (Ikke tilgjengelig når du bruker en IME [Input Method Editor] på japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk og koreansk.)

 • Trykk og hold taster for å vise lignende tegn. Hvis du for eksempel trykker og holder "e", vises è, ē, é, ê og ë. (Ikke tilgjengelig når du bruker en IME på japansk, forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk.)

 • Aktiver Caps Lock ved å dobbelttrykke Skift-tasten. (Ikke tilgjengelig når du bruker en IME på forenklet kinesisk eller tradisjonell kinesisk.)

 • Sveip opp på en av disse tastene i den første raden (raden starter med QWERTY) for å sette inn de tilsvarende tallene (plassert oppe til høyre for tastene).

 • Trykk "&123"-tasten for å veksle til tall- og symbolvisning. Du kan veksle raskere til og fra tall- og symbolvisning ved å trykke og holde inne "&123"-tasten, trykke tastene du vil bruke og deretter slippe den.

 • Bruk hurtigtaster ved å trykke Ctrl-tasten og deretter trykke en annen tast.

 • Hvis du ser etter noen artige tegn, kan du trykke uttrykksikontasten.

Obs!

Trenger du mer hjelp?