Hva skjer hvis det oppstår et problem i Fillogg?

Hvis det oppstår et problem i Fillogg, vises det en melding på skrivebordet som vises i systemstatusfeltet på oppgavelinjen. Du kan trykke eller klikke varslingen for å åpne Handlingssenter og løse problemet. Hvis du ikke får med deg meldingen, kan du åpne Handlingssenter i Kontrollpanel. Her er noen varslinger du kanskje mottar, og handlinger du kan utføre for å løse problemene.

Hvis du vil åpne Handlingssenter, sveiper du fra høyre kant av skjermen, trykker Søk (eller hvis du bruker en mus, peker på hjørnet øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover, og klikker deretter Søk), skriver inn Handlingssenter i søkeboksen, og trykker eller klikker deretter Handlingssenter.

Vis alle

Velge en annen Fillogg-stasjon

Hvis Fillogg-stasjonen er full eller nesten full, kan du starte på nytt med en ny stasjon, eller du kan flytte de eksisterende filene til en ny og større stasjon.

Vis alle

Slik velger du en ny stasjon og starter på nytt

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Innstillinger for Fillogg i søkeboksen, trykk eller klikk deretter Innstillinger for Fillogg.

 3. Trykk eller klikk Velg stasjon.

 4. Trykk eller klikk den nye stasjonen.

Slik velger du en ny stasjon og flytter filene til den

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Fillogg i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Fillogg.

 3. Trykk eller klikk Velg stasjon.

 4. Gjør ett av følgende på siden Endre Fillogg-stasjon:

  • Hvis du vil bruke en ny, ekstern stasjon, kobler du stasjonen til PCen, oppdaterer siden og trykker eller klikker deretter OK.

  • Hvis du vil bruke en nettverksplassering, trykker eller klikker du Legg til ny nettverksplassering, bla til eller skriv inn en plassering, trykk eller klikk Velg mappe, og trykk eller klikk deretter OK.

 5. Når du blir spurt, trykker eller klikker du Ja for å kopiere alle versjonene av filene til den nye stasjonen.

Obs!

 • Kontroller at den nye stasjonen har nok plass til å lagre både de eksisterende filene og de nye filene du eventuelt legger til.

Endre hvor lenge Fillogg beholder filer

Hvis Fillogg-stasjonen er full eller nesten full, men du kan frigi plass ved å endre hvor ofte Fillogg lagrer filer og hvor lenge eldre versjoner av filene beholdes.

Slik endrer du hvor lenge Fillogg beholder filer

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Kontrollpanel i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Kontrollpanel.

 3. Trykk eller klikk Avanserte innstillinger.

 4. Under Versjoner:

  • Trykk eller klikk listen ved siden av Lagre kopier av filer, og velg deretter et tidsintervall.

  • Trykk eller klikk listen ved siden av Behold lagrede versjoner, og velg deretter et tidsintervall.

 5. Trykk eller klikk Lagre endringer.

Obs!

 • Fillogg sletter ikke automatisk versjoner av filer som er eldre enn tidsintervallet du velger, med mindre stasjonen nesten er full og du trenger plass for å sikkerhetskopiere nyere versjoner.

Koble til stasjonen på nytt

Hvis Fillogg-stasjonen har vært koblet fra for lenge, eller den har ikke tilstrekkelig plass til å lagre midlertidige versjoner av filene. Hvis du fortsatt lagrer kopier av filene, må du koble til Fillogg-stasjonen på nytt. Koble til den eksterne Fillogg-stasjonen, eller velg et annet nettverk. Du kan starte en sikkerhetskopiering manuelt, eller du kan vente til den planlagte sikkerhetskopieringen.

Slik starter du en sikkerhetskopiering manuelt

 1. Åpne Fillogg ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på hjørnet øverst til høyre på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Search), skrive inn Innstillinger for Fillogg i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Innstillinger for Fillogg.

 2. Trykk eller klikk Sikkerhetskopier nå.

Velge Fillogg-stasjonen på nytt

Det finnes feil i Fillogg-innstillingene, og disse kan løses ved å velge Fillogg-stasjonen på nytt.

Slik velger du stasjonen på nytt

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Fillogg i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Fillogg.

 3. Trykk eller klikk Velg stasjon.

 4. Trykk eller klikk gjeldende stasjon eller nettverksplassering på siden Velg stasjon for Fillogg, og trykk eller klikk deretter OK.

Søke etter fil på Fillogg-stasjonen

Det finnes tre feil på Fillogg-stasjonen, og disse må repareres.

Slik reparerer du stasjonen

 1. Åpne Handlingssenter ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på hjørnet øverst til høyre på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Handlingssenter i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger, og deretter trykke eller klikke Handlingssenter.

 2. Trykk eller klikk Reparer.

Skrive inn påloggingsinformasjonen for nettverket på nytt

Det finnes et problem med brukernavnet eller passordet, eller begge. Først kontrollerer du at nettverket er tilgjengelig for bruk. Hvis du har tilgang, skriver du inn påloggingsinformasjonen på nytt for å fortsette å lagre kopier av filene.

Slik skriver du inn informasjonen på nytt for å logge på nettverket

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Fillogg i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Innstillinger for Fillogg.

 3. Trykk eller klikk Skriv inn nettverkslegitimasjon.

 4. Skriv inn brukernavn og passord i dialogboksen Windows-sikkerhet , merk av for Husk legitimasjon, og tapp eller klikk deretter OK.

  Hvis dialogboksen Windows-sikkerhet ikke vises, oppdaterer du siden.

Trenger du mer hjelp?