Installeringsfeil 0x8104000b: Det står at du ikke er tilkoblet Internett selv om du er tilkoblet

Det kan hende at du får se installeringsfeilkoden 0x8104000b med feilmeldingen "Kan ikke konfigurere installasjonsprogrammet, kontroller at du er tilkoblet Internett" når du prøver å installere Windows Essentials.

Du kan prøve å rette opp i dette ved å oppdatere Internett-tilkoblingen.

Slik oppdaterer du Internett-tilkoblingen

 1. Åpne Internet Explorer.

 2. Klikk verktøyikonet Verktøy-ikon, og klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Klikk kategorien Tilkoblinger, og klikk deretter LAN-innstillinger.

 4. Merk av for Bruk skript for automatisk konfigurasjon.

 5. I Adresse-boksen under avmerkingsboksen for automatisk konfigurasjonsskript, kopierer du URL-adressen og limer den inn et sted slik at du kan få ta i den senere.

 6. Slett URL-adressen som vises i Adresse-boksen, erstatt den med et mellomromstegn, og klikk OK.

 7. Klikk LAN-innstillinger-knappen på nytt.

 8. Fjern nå merket for Bruk skript for automatisk konfigurasjon, og klikk OK i begge dialogboksene.

 9. Lagre arbeidet, lukk alle åpne programmer, og start PCen på nytt.

 10. Klikk OK i dialogboksen Alternativer for Internett.

 11. Prøv å laste ned og installere programmer du vil bruke, fra Windows Essentials på nytt.

Trenger du mer hjelp?