Ett eller flere Microsoft-programmer ble ikke installert. Hva gikk galt?

Det kan være flere grunner til at det oppstår en feil når du forsøker å installere Microsoft-programmer. Det kan være fordi det ikke er nok ledig diskplass på datamaskinen, en brannmur blokkerer installasjonen, systemet ikke oppfyller minimumskravene eller en proxy-server hindrer installasjonen. Prøv hvert av følgene feilsøkingstips, eller klikk feilnummeret du mottok, for å få mer konkret veiledning.

Vis alle

Kontroller ledig diskplass på datamaskinen

Det må være minst 400 MB ledig diskplass for at Windows Essentials skal installeres riktig.

Slik kontrollerer du den ledige diskplassen

 1. Klikk Start-knappenStart-knapp, og klikk deretter Datamaskin.
 2. Under Harddiskstasjoner må du sjekke om stasjonen du vil installere Windows Essentials på, har 400 MB ledig plass.

Kontroller brannmurinnstillingene

Hvis det er installert et brannmurprogram på datamaskinen, må du sørge for at det tillater installasjon av Windows Essentials.

Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for brannmuren eller på produsentens webområde.

Kjør Diskopprydding

Noen ganger hjelper det å fjerne midlertidige filer på datamaskinen. I tillegg frigjør det mer plass på harddisken.

Slik kjører du Diskopprydding

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, skriv inn Diskopprydding i søkefeltet og klikk Diskopprydding i resultatlisten.
 2. Klikk harddiskstasjonen du vil rydde opp på, i listen Stasjoner, og klikk deretter OK.

 3. Merk av for å slette følgende filtyper i kategorien Diskopprydding i dialogboksen Diskopprydding:

  • Nedlastede programfiler

  • Midlertidige Internett-filer

  • Midlertidige filer

  • Midlertidige frakoblede filer

  • Frakoblede filer

 4. Klikk OK, og klikk deretter Slett filer i meldingen som vises.

Se på systemkravene

Datamaskinen må oppfylle minimumskravene til systemet hvis Windows Essentials skal installeres korrekt. Du finner mer informasjon på webområdet med systemkrav.

Den nyeste versjonen av Windows Essentials kan ikke kjøres på Windows Vista eller Windows XP.

Obs!

 • Hvis du har en tidligere versjon av Windows Essentials installert og en feil hindrer et av programmene i å bli oppdatert, oppdateres ingen av programmene.

Kontrollere proxy-innstillingene

Hvis datamaskinen din er en del av et firmanettverk og du får en melding om at proxy-innstillingene dine er feil, må du høre med nettverksadministratoren for å se om en proxy-server hindrer deg i å installere Windows Essentials. Hvis du ser denne meldingen og datamaskinen ikke er i et firmanettverk, kan du prøve å kontrollere proxy-innstillingene.

Slik kontrollerer du proxy-innstillingene

 • Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, skriv inn Alternativer for Internett i søkefeltet og klikk Alternativer for Internett i resultatlisten.

Prøv å installere Windows Essentials på nytt

Du kan laste det ned gratis fra webområdet for Windows Essentials .

Trenger du mer hjelp?