Hvordan unngår jeg at barnet mitt ser bestemte nettsteder eller chatter på nettet?

Gå til webområdet Tryggere for familien, og velg et passende filtreringsnivå for barnet hvis du vil hindre det i å se bestemte webområder eller chatte på nettet. Slik gjør du det:


 1. Gå til webområdet Tryggere for familien og logg deretter på med en foresatts Microsoft-konto.

 2. Klikk Rediger innstillinger under navnet til barnet du vil angi webfiltrering for.

 3. Klikk Webfiltrering, velg Aktiver webfiltrering, og flytt deretter glidebryteren for å velge filtreringsnivå. Innstillingene går fra mest restriktiv øverst til minst restriktiv nederst:

  • Velg Bare tillatelsesliste hvis du bare vil tillate tilgang til webområder som en forelder har lagt til i tillatelseslisten.

  • Velg Barnevennlig hvis du vil tillate tilgang til webområder på tillatelseslisten, pluss webområder i kategorien for barnevennlig. Denne innstillingen blokkerer webområder som er uegnet for barn, sosiale nettverk, webchat og webpost.

  • Velg Generell interesse hvis du vil tillate tilgang til webområder på tillatelseslisten, og webområder i kategorien for barnevennlig og kategoriene for generell interesse. Webområder av generell interesse er dem som ikke tilhører andre kategorier, som sosiale nettverk eller innhold som er uegnet for barn. Populære søkemotorer (men ikke nødvendigvis listene over søkeresultater de gir) er webområder av generell interesse. Denne innstillingen blokkerer webområder som er uegnet for barn, sosiale nettverk, webchat og webpost.

  • Velg Kommunikasjon over Internett (grunnleggende) hvis du vil tillate tilgang til webområder på tillatelseslisten, webområder i kategoriene barnevennlig og generell interesse, sosiale nettverk, webchat og webpost. Denne innstillingen blokkerer webområder som er uegnet for barn.

  • Velg Varsle når uegnet for barn for å tillate tilgang til alle webområder, men med en advarsel før webområder som sannsynligvis er uegnet for barn, tillates. Webområder på blokkeringslisten vil fortsette å være blokkerte.


Obs!

 • Hvis innstillingene for webfiltrering skal fungere, må du installere og konfigurere Tryggere for familien-filteret på alle datamaskiner som barnet bruker.

 • Selv om Tryggere for familien bruker den nyeste teknologien, kan et system av denne typen aldri være 100 prosent presist. Webfiltrering er en teknologi i utvikling, og innimellom kan den kategorisere et webområde annerledes enn foresatte eller utgiveren av webområdet mener er riktig. Hvis en forelder eller utgiveren av et webområde mener at et webområde burde vært blokkert eller tillatt, men det ikke er det, kan de rapportere det til Tryggere for familien-teamet.

Du kan også blokkere eller tillate bestemte websider eller webområder for hvert enkelt barn som overvåkes med Tryggere for familien (eller for alle familiemedlemmer samlet). Slik gjør du det:

 1. Gå til webområdet Tryggere for familien og logg deretter på med en foresatts Microsoft account.

 2. Klikk Rediger innstillinger under navnet til barnet du vil angi webfiltrering for.

 3. Klikk Webfiltreringslister.

 4. Skriv eller lim inn webadressen til webområdet du vil tillate eller blokkere, i http://-tekstboksen, og klikk deretter Tillat eller Blokker.

  Du kan bruke rullegardinlisten ved siden av http://-tekstboksen til å tillate eller blokkere et webområde for bare det valgte barnet eller for flere barn eller familiemedlemmer.

Trenger du mer hjelp?