Hvordan løser jeg vanlige Movie Maker-feil?

Noen ganger oppstår det feil i Movie Maker. Her er noen vanlige feil og hvordan du kan løse dem.

Vis alle

Slik løser du feil c9450032 – finner ingen lydenhet

 1. Klikk Start Startknappen. Skriv inn Kontrollpanel i søkeboksen, og klikk deretter Kontrollpanel i resultatlisten. Klikk deretter Lyd.
 2. I kategorien Innspilling klikker du opptaksenheten du vil bruke, deretter klikker du Egenskaper. Gå til Enhetsbruk, velg Bruk denne enheten (aktiver), og klikk OK.

 3. Åpne Movie Maker ved å klikke Start Startknappen. Skriv inn Movie Maker i søkeboksen, og klikk deretter Movie Maker i listen over resultater.
 4. Klikk Movie Maker-knappen, og deretter Alternativer. I den venstre ruten velger du Webkamera, og deretter kontrollerer du om Tilgjengelig lydenhet er angitt til enheten du aktiverte i Kontrollpanel i Trinn 2.

Slik løser du feil c9450027 – kan ikke innspille lyd eller video fra den valgte enheten

 1. Kontroller at webkameraet du prøver å bruke er koblet til datamaskinen og ikke brukes av et annet program.

 2. Prøv å koble til webkameraet på nytt og starte datamaskinen på nytt.

Slik løser du feil c9450031 eller c9450028 – finner ikke webkamera

 1. Kontroller at en kompatibel enhet er koblet til datamaskinen. Hvis den er det, må du kontrollere om enheten er koblet til Movie Maker.

 2. Åpne Movie Maker ved å klikke Start Startknappen. Skriv inn Movie Maker i søkeboksen, og klikk deretter Movie Maker i listen over resultater.
 3. Klikk Movie Maker-knappen, og deretter Alternativer. I den venstre ruten velger du Webkamera, og deretter kontrollerer du om webkameraet er valgt i listen Tilgjengelige webkameraer.

Slik løser du feil 80df0009 – Movie Maker vil ikke starte

Hvis du får denne feilmeldingen, må du kontrollere at du har installert den nyeste versjonen av Movie Maker, og at datamaskinen din oppfyller minimumssystemkravene. Hvis du bruker den nyeste versjonen av Movie Maker, og datamaskinen din oppfyller systemkravene, men du fortsatt får denne meldingen, må du kontrollere at datamaskinen har den nyeste videodriveren installert.

 1. Du kan kontrollere videokortprodusenten og driveren som er installert på datamaskinen ved å klikke Start Start-knappen. I søkeboksen skriver du dxdiag, og deretter klikker du dxdiag i resultatlisten for å åpne DirectX-diagnoseverktøyet. Hvis du får en melding om å kontrollere om driverne er signert digitalt, klikker du Ja.
 2. I DirectX-diagnoseverktøyet, i kategorien Skjerm, i Enhet-gruppen finnes navnet på videokortet og produsenten av dette. I gruppen Drivere er driverversjonen du har installert. Sammenlign disse med informasjonen som oppgis på produsentens webområde. Hvis en nyere driver er tilgjengelig, følger du produsentens instruksjoner for å installere den.

Trenger du mer hjelp?