Hvilke typer filer kan jeg bruke i Movie Maker?

Du kan legge til følgende typer video-, bilde- og lydfiler i Movie Maker:

Vis alle

Prosjektfiler

Prosjektfiltyper (format) Filtyper
Prosjektfiltyper (format)

Windows Movie Maker-prosjektfiler

Filtyper

.mswmm

Prosjektfiltyper (format)

Movie Maker-prosjektfiler

Filtyper

.wlmp

Videofiler

Videofiltyper (format) Filtyper
Videofiltyper (format)

Windows Media Videofiler (WMV)

Filtyper

.wmv

Videofiltyper (format)

Windows Media-filer

Filtyper

.asf og .wm

Videofiltyper (format)

AVCHD-filer

Filtyper

.m2ts, .mts og .m2t

Videofiltyper (format)

Apple QuickTime-filer

Filtyper

.mov og .qt

Videofiltyper (format)

DV‑AVI-filer

Filtyper

.avi

Videofiltyper (format)

Microsoft Filer for innspilt TV-program

Filtyper

.dvr-ms og .wtv

Videofiltyper (format)

MPEG‑4-filmfiler

Filtyper

.mp4, .mov,.m4v, .3gp, .3g2 og .k3g

Videofiltyper (format)

MPEG‑2-filmfiler

Filtyper

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob og m2t

Videofiltyper (format)

MPEG‑1-filmfiler

Filtyper

.m1v

Videofiltyper (format)

Motion JPEG-filer

Filtyper

.avi og .mov

Obs!

 • Videofiler som bruker DRM (Digital Rights Management), kan ikke brukes i Movie Maker.

 • Støtte for bruk av videofiler med MPEG-2-format og TV-program innspilt med Microsoft-programvare i filmene dine er bare tilgjengelig hvis datamaskinen kjører én av disse versjonene av Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise eller Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

 • Du kan bruke AVCHD-videofiler som inneholder Dolby Digital-lyd, i Movie Maker hvis datamaskinen kjører én av følgende versjoner av Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise eller Windows 7 Ultimate.

 • MPEG‑4-videofiler som inneholder AAC-lyd, kan brukes hvis du bruker Movie Maker på en datamaskin som kjører Windows 7.

 • 3GPP- og 3GPP2-videofiler som ofte spilles inn på en mobiltelefon, kan brukes i Movie Maker hvis filen inneholder MPEG‑4-video, AAC-lyd, og hvis Movie Maker er installert på en datamaskin som kjører Windows 7.

  3GPP-videofiler kan inneholde AMR-lyd, og 3GPP2-filer kan inneholde AMR- eller QCELP-lyd i stedet. I disse tilfellene vil videoen ofte spilles av, men ikke lyden. Det er ikke sikkert at filer som inneholder H.263-video, spilles av i Movie Maker uten at du installerer flere kodeker.

 • Enkelte MPEG‑4-videofiler kan brukes når du bruker Movie Maker på en datamaskin som kjører Windows Vista, hvis de nødvendige lyd- og videokodekene er installert.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om video- og lydkodeker, i tillegg til å finne ut hvilke kodeker som er installert på datamaskinen og brukt i en bestemt videofil, kan du se Kodeker: vanlige spørsmål på Windows-webområdet.

Bildefiler

Bildefiltyper (format) Filtyper
Bildefiltyper (format)

JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group)

Filtyper

.jpg, .jpeg, .jfif og .jpe

Bildefiltyper (format)

TIFF-filer (Tagged Image File Format)

Filtyper

.tif og .tiff

Bildefiltyper (format)

GIF-filer (Graphics Interchange Format)

Filtyper

.gif

Bildefiltyper (format)

Windows-punktgrafikkfiler

Filtyper

.bmp, .dib og .rle

Bildefiltyper (format)

Ikonfiler

Filtyper

.ico og .icon

Bildefiltyper (format)

PNG-filer (Portable Network Graphics)

Filtyper

.png

Bildefiltyper (format)

HD-bildefiler

Filtyper

.wdp

Lydfiler

Lydfiltyper (format) Filtyper
Lydfiltyper (format)

Windows Media Lydfiler (WMA)

Filtyper

.asf, .wm og .wma

Lydfiltyper (format)

PCM-filer (Pulse‑code Modulation)

Filtyper

.aif, .aiff og .wav

Lydfiltyper (format)

AAC-filer (Advanced Audio Coding)

Filtyper

.m4a

Lydfiltyper (format)

MP3-filer

Filtyper

.mp3

Lydfiltyper (format)

Alle videofiler støttes i Movie Maker

Filtyper

Obs!

 • Lydfiler som bruker DRM (Digital Rights Management), kan ikke brukes i Movie Maker.

 • Du kan bruke videofiler som støttes i Movie Maker, som lydfiler.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om video- og lydkodeker, i tillegg til å finne ut hvilke kodeker som er installert på datamaskinen og brukt i en bestemt lydfil, kan du se Kodeker: vanlige spørsmål på Windows-webområdet.

Trenger du mer hjelp?