Redigere filmer i Movie Maker

Gi filmen ønsket utseende med redigeringsverktøyene i Movie Maker.

Trimme videoen

Du kan trimme begynnelsen og slutten på en video slik at filmen bare viser den delen av videoen du vil ha med. Hvis du for eksempel har en video med noen svarte bilder i starten, kan du trimme starten av videoen slik at de svarte bildene ikke vises i den ferdige filmen du lagrer.

Når du trimmer en videofil i Movie Maker, endres ikke den originale videofilen. Hele videoopptaket beholdes i den originale videofilen.

Vis alle

Slik trimmer du en video i Movie Maker:

 1. Klikk Legg til videoer og bilder i Legg til-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Åpne mappen som inneholder bildene eller videoene du vil legge til, i dialogboksen Legg til videoer og bilder, velg videofilene og bildene, og klikk deretter Åpne.

 3. Klikk videoen du vil trimme.

  Du kan velge flere bilder og videoer ved å trykke og holde nede CTRL og deretter klikke bildene og videoene du vil ha.

 4. Gjør ett eller flere av følgende i Redigering-gruppen i kategorien Rediger under Videoverktøy:

  • Hvis du vil angi et nytt startpunkt for videoen, drar du glidebryteren under forhåndsvisningsskjermen dit du vil at videoen skal starte, og klikker deretter Angi startpunkt.

  • Hvis du vil angi et nytt sluttpunkt for videoen, drar du glidebryteren under forhåndsvisningsskjermen dit du vil at videoen skal slutte å spilles av, og klikker deretter Angi sluttpunkt.

Slik fjerner du alle nye start- og sluttpunkter i Movie Maker slik at hele videoen spilles av:

 1. Klikk en trimmet video i prosjektet.

 2. Klikk Trimmeverktøy i Redigering-gruppen i kategorien Rediger under Videoverktøy.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil at den trimmede videoen skal spilles av helt fra begynnelsen igjen, klikker du starttrimmehåndtaket under forhåndsvisningsskjermen, og drar det til begynnelsen av videoen.

  • Hvis du vil at den trimmede videoen skal spilles av helt til slutten igjen, klikker du sluttrimmehåndtaket under forhåndsvisningsskjermen, og drar det til slutten av videoen.

 4. Klikk Lagre trimming i Trim-gruppen i kategorien Trim for å lagre endringene du har foretatt, og lukke trimverktøyet.

Obs! 

 • Hvis du raskt vil trimme en video i Movie Maker, spiller du av videoen du vil trimme, og trykker deretter I for å gjøre det gjeldende punktet til startpunkt eller O for å gjøre det til sluttpunkt.

 • Hvis du trimmer en del av en video som har bildetekst, trimmes bildeteksten også.

Dele en video

Du kan dele en video i to mindre elementer og deretter fortsette med redigeringen. Når du har delt en video, kan du for eksempel flytte én video foran en annen for å endre rekkefølgen videoene blir spilt av i filmen.

Slik deler du en video i to elementer:

 1. Klikk videoen, og dra deretter avspillingsindikatoren til posisjonen der du vil at videoen skal deles.

 2. Klikk Del i Redigering-gruppen i kategorien Rediger under Videoverktøy.

Kjøre en video raskere eller langsommere

Du kan endre hastigheten på videoen i Movie Maker for å få den til å spilles av raskere eller langsommere.

Klikk videoen, klikk Hastighet-listen i Juster-gruppen i kategorien Rediger under Videoverktøy, og klikk deretter en hastighet (avhengig av hvor mye raskere eller langsommere du vil at videoen skal spilles av).

Velge et tema

Et Automatisk film-tema i Movie Maker legger til titler, rulletekster, overganger og effekter i filmen automatisk. Forhåndsvis Automatisk film-temaene ved å peke på dem med markøren.

Når du har lagt til bildene, videoene og musikken du vil bruke, i MovieMaker, klikker du temaet som fungerer best for filmen, i gruppen Automatisk film-temaer i kategorien Hjem. Du kan fortsette å redigere eller bare lagre filmen.

Obs! 

 • Rulletekster for filmene blir laget i Automatisk film basert på taggene dine. Hvis taggene ikke stemmer, kan du rette dem ved å skrive inn nye.

Trenger du mer hjelp?