Redigere bilder i Fotogalleri

Du kan bruke redigeringsverktøyene i Fotogalleri til å forbedre komposisjon, eksponering, detaljer, farger og annet. Ikke alle filtyper kan redigeres.

Slik redigerer du bilder:

 1. Åpne Fotogalleri.

 2. Merk bildet eller bildene du vil redigere, og klikk deretter kategorien Rediger øverst på skjermen.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil redigere ett eller flere bilder automatisk, velger du bildene du vil redigere, og deretter klikker du Automatisk justering under Raske justeringer i kategorien Rediger.

  • Hvis du vil redigere bilder manuelt, dobbeltklikker du et bilde for å vise det i ettbildemodus, og deretter klikker du Finjuster under Autojustering.

  Obs! 

  • Hvis du ikke kan redigere et bilde i Fotogalleri, kan dette skyldes en av følgende årsaker:

   • Attributtet Skrivebeskyttet er angitt i egenskapene for bildet. Hvis du vil endre egenskapen for skrivebeskyttelse i et bilde, høyreklikker du bildet og velger Egenskaper. Fjern merket for Skrivebeskyttet under Attributter i kategorien Generelt, og klikk deretter Bruk.

   • Bildet er lagret i en skrivebeskyttet plassering, for eksempel en delt nettverksfil, en CD eller en DVD eller en annen plassering der du ikke kan endre egenskapene for det. Hvis du vil lagre en kopi av bildet på PCen der du kan redigere det, dobbeltklikker du bildet og klikker deretter Lag en kopi under Behandle i kategorien Rediger. Velg en filtype, velg en plassering på PCen for å lagre bildet, og klikk deretter Lagre.

   • Bildet er av en filtype som ikke støttes. Du kan ikke åpne eller redigere alle bildefiltyper i Fotogalleri. Hvis du vil lagre en kopi av bildet og endre filtypen til et format du kan redigere, dobbeltklikker du bildet og klikker deretter Lag en kopi under Behandle i kategorien Rediger. Velg en filtype, og klikk deretter Lagre.

   • Bildet kan ha blitt slettet eller flyttet etter at du valgte det for redigering. Gjenopprett bildet til den opprinnelige plasseringen, og prøv deretter å redigere bildet på nytt.

Vis alle

Slik justerer du eksponering manuelt:

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i ettbildemodus, klikk Finjuster under Autojustering, og klikk deretter Juster eksponering.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil justere lysstyrken, flytter du glidebryteren Lysstyrke.

  • Hvis du vil justere kontrasten, flytter du glidebryteren Kontrast.

  • Hvis du vil justere skyggedetaljer uten å påvirke mellomtone- eller høylysdetaljer, flytter du glidebryteren Skygger.

  • Hvis du vil justere høylysdetaljer uten å påvirke mellomtone- eller skyggedetaljer, flytter du glidebryteren Høylys.

  • Hvis du vil justere hvitpunktet og svartpunktet for bildet, flytter du de hvite og svarte pilene under Histogram.

   Obs! 

   • Når du bruker effekter på bildet, viser histogrammet hvordan bildets eksponering justeres.

Slik justerer du farger manuelt:

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i ettbildemodus, klikk Finjuster under Autojustering, og klikk deretter Juster farge.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil justere tonen og få bildet til å se varmere eller kaldere ut, flytter du glidebryteren Fargetemperatur.

  • Hvis du vil justere fargetonen, flytter du glidebryteren Tone.

  • Hvis du vil justere livligheten til fargene, flytter du glidebryteren Metning.

Slik gjør du et bilde rett manuelt:

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i ettbildemodus, klikk Finjuster under Autojustering, og klikk deretter Gjør bilde rett.

 2. Bruk glidebryteren til å gjøre bildet rettere manuelt.

Slik justerer du detaljer manuelt:

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i ettbildemodus, klikk Finjuster under Autojustering, og klikk deretter Juster detalj.

 2. Hvis du vil justere skarpheten på bildet, bruker du glidebryteren Gjør skarpere.

 3. Hvis du vil redusere støy på bildet, klikker du Analyze og bruker deretter glidebryteren Reduser støy.

Slik beskjærer du et bilde manuelt:

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i ettbildemodus, og klikk deretter Beskjær under Autojustering.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre bildets proporsjoner, klikker du en proporsjon i Proporsjon-listen.

  • Hvis du vil velge en egendefinert bildeproporsjon, klikker du Egendefinert i Proporsjon-listen, og deretter drar du hjørnene av beskjæringsrammen til bildet har ønskede proporsjoner.

  • Hvis du vil endre størrelsen på beskjæringsrammen, drar du i hjørnene av den. Hvis du har valgt en standard utskriftsstørrelse, beholder beskjæringsrammen proporsjonene når du endrer størrelsen på den. En egendefinert beskjæringsramme kan ha en hvilken som helst bredde og høyde. Hvis du vil beholde proporsjonene til en egendefinert beskjæringsramme, holder du nede SKIFT mens du endrer størrelsen på beskjæringsrammen.

  • Hvis du vil endre bildets komposisjon, drar du beskjæringsrammen til en ny posisjon på bildet.

  • Hvis du vil rotere beskjæringsrammen, slik at bildet beskjæres loddrett eller vannrett, klikker du Roter ramme.

 3. Klikk Beskjær på nytt for å bruke beskjæringen.

Slik korrigerer du røde øyne manuelt:

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i ettbildemodus, og klikk deretter Rødt øye under Autojustering.

 2. Dra en boks rund øyet du vil korrigere, og slipp deretter museknappen.

 3. Gjenta dette trinnet for hvert øye du vil korrigere.

Obs! 

 • Hvis du fortsatt kan se røde øyne etter at du har brukt verktøyet for å korrigere røde øyne, gjentar du disse trinnene.

Slik bruker du en svart-hvitt-effekt manuelt:

 • Dobbeltklikk et bilde for å vise det i ettbildemodus, og velg deretter ønsket effekt under Effekter.

Slik lagrer du endringene:

Hvis du vil lagre bildeendringene, klikker du Lukk fil, og deretter lagres endringene automatisk.

Obs! 

 • Hvis du vil fjerne endringene du har gjort på et bilde, klikker du Gjenopprett originalen.

Slik endrer du størrelsen på bilder:

 1. Merk bildene du vil endre størrelsen på, og klikk deretter Endre størrelse under Egenskaper i kategorien Rediger.

 2. Klikk listen Velg en størrelse, og velg deretter en størrelse for bildene. Når det gjelder en egendefinert størrelse, angir du maksimumsbredden du vil at bildene skal ha, i Maksimumsmål-boksen.

 3. Klikk Endre størrelse og lagre. Hvis du vil lagre bilder med endret størrelse i en annen plassering, klikker du Bla gjennom, og deretter velger du en eksisterende mappe der du vil lagre bildet med endret størrelse.

Trenger du mer hjelp?