Hvordan importerer jeg bilder fra et digitalt kamera, en minnekortleser, en CD eller en DVD?

Du kan legge til bilder i Fotogalleri ved å importere dem fra et digitalt kamera eller minnekort, eller ved å bruke en skanner. Du kan også importere bilder fra et album på OneDrive eller legge til eksisterende bilder fra en CD, DVD eller harddisken din. Som standard lagres importerte bilder i Mine bilder-mappen din.

Slik importerer du bilder fra et digitalt kamera, en minnekortleser, en CD eller en DVD:

 1. Kontroller at det digitale kameraet eller minnekortleseren er slått på og koblet til datamaskinen, eller at platen er satt inn i CD- eller DVD-stasjonen på datamaskinen.

 2. Åpne Fotogalleri ved å klikke Start Startknappen. Skriv inn fotogalleri i søkeboksen, og klikk deretter Fotogalleri i søkeresultatlisten.
 3. Klikk kategorien Hjem, og klikk deretter Importer bilder.

 4. I dialogboksen Importer bilder og videoer klikker du enheten du vil bruke, og deretter klikker du Importer. Hvis du importerer fra en CD eller DVD, velger du CD- eller DVD-stasjonen.

 5. Klikk Importer.

 6. Klikk Flere alternativer for å velge alternativene du vil bruke, for eksempel hvor du skal lagre filene og hvilket format som skal brukes for mappen og filnavnene.

 7. Velg Se gjennom, ordne og grupper elementer som skal importeres eller Importer alle nye elementer nå.

 8. Klikk Neste, og gjør deretter ett av følgende:

Vis alle

Se gjennom, organisere og gruppere elementer som skal importeres

 1. Klikk Se gjennom, ordne og grupper elementer som skal importeres, og klikk deretter Neste.

 2. Definere, velge og gi navn til gruppene du vil importere:

  • Som standard grupperes bildene i henhold til når de ble tatt. Hvis du vil endre tidsintervallet som brukes til å definere gruppene, flytter du glidebryteren Juster grupper nederst i vinduet.

  • Du kan velge hvilke grupper med bilder som skal importeres, ved å merke av i boksen ved siden av hver gruppe.

  • Hvis du vil vise alle bildene i en gruppe, klikker du Vis alle elementer ved siden av gruppen. Hvis du ikke vil importere alle bildene i gruppen, fjerner du merket i boksene for bildene du ikke vil importere.

  • For hver gruppe bilder du vil importere, klikker du Angi et navn, og deretter skriver du inn et navn på gruppen.

  • Hvis du vil tilordne merker til en gruppe, klikker du Legg til merker, skriver inn ett eller flere merker atskilt med semikolon og trykker deretter Enter.

  Klikk Importer. Hver gruppe med bilder lagres i en egen mappe.

Importere alle de nye bildene på enheten

 1. Klikk Importer alle nye elementer nå, og skriv deretter inn et navn på bildene eller videoene.

 2. Hvis du vil tilordne merker til gruppen med bilder som du importerer, klikker du Legg til merker, skriver inn ett eller flere merker atskilt med semikolon og trykker deretter Enter.

 3. Klikk Importer.

Obs! 

 • Når du fjerner bildene fra minnekortet eller kameraet, kan det hende at du vil kopiere dem til skrivbare DVDer eller CDer, en ekstern harddisk eller en Internett-basert fillagringstjeneste, slik at du har en sikkerhetskopi.


Andre ressurser

Trenger du mer hjelp?
Still spørsmålet ditt i foraene

Har du ideer til Fotogalleri?
Gi oss en tilbakemelding