Importere bilder til Fotogalleri

Du kan legge til bilder i Fotogalleri ved å importere dem fra et kamera, en telefon, en annen enhet eller en CD eller DVD. Importerte bilder lagres i Mine bilder-mappen. Du kan også legge til bilder på OneDrive fra et album eller en annen plassering på PCen.

Slik importerer du bilder fra et kamera, en telefon, en annen enhet eller en CD eller DVD:

 1. Kontroller at det enheten er slått på og koblet til PCen, eller at platen er satt inn i CD- eller DVD-stasjonen på PCen.

 2. Åpne Fotogalleri.

 3. Klikk kategorien Hjem, og klikk deretter Importer.

 4. I dialogboksen Importer bilder og videoer klikker du enheten du vil bruke, og deretter klikker du Importer. Hvis du importerer fra en CD eller DVD, velger du CD- eller DVD-stasjonen.

 5. Klikk Flere alternativer for å velge alternativene du vil bruke, for eksempel hvor du skal lagre filene og hvilket format som skal brukes for mappen og filnavnene.

 6. Klikk ett av følgende to alternativer: Se gjennom, ordne og grupper elementer som skal importeres eller Importer alle nye elementer nå.

Vis alle

Se gjennom, organisere og gruppere elementer som skal importeres

 1. Klikk Se gjennom, ordne og grupper elementer som skal importeres, og klikk deretter Neste.

 2. Definere, velge og gi navn til gruppene du vil importere:

  • Bildene grupperes automatisk etter tidspunktet de ble tatt på. Hvis du vil endre tidsintervallet som brukes til å definere gruppene, flytter du glidebryteren Juster grupper nederst i vinduet.

  • Du kan velge hvilke grupper med bilder som skal importeres, ved å merke av i boksen ved siden av hver gruppe.

  • Hvis du vil vise alle bildene i en gruppe, klikker du Vis alle elementer ved siden av gruppen. Hvis du ikke vil importere alle bildene i gruppen, fjerner du merket i boksene for bildene du ikke vil importere.

  • For hver gruppe bilder du vil importere, klikker du Angi et navn, og deretter skriver du inn et navn på gruppen.

  • Hvis du vil tilordne merker til en gruppe, klikker du Legg til merker ved siden av gruppen, skriver inn ett eller flere merker atskilt med semikolon og trykker deretter ENTER.

  Klikk Importer. Hver gruppe med bilder lagres i en egen mappe.

Importere alle nye elementer nå

 1. Klikk Importer alle nye elementer nå, og skriv deretter inn et navn på bildene eller videoene.

 2. Hvis du vil tilordne merker til gruppen med bilder du importerer, klikker du Legg til merker, skriver inn ett eller flere merker atskilt med semikolon og trykker deretter ENTER.

 3. Klikk Importer.

Slik legger du til andre mapper med bilder i Fotogalleri (for eksempel fra OneDrive eller fra en annen plassering på PCen):

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Inkluder mappe.

 2. Klikk Legg til, og velg deretter mappen du vil legge til i Fotogalleri.

 3. Klikk Inkluder mappe, og klikk deretter OK.

Obs! 

 • Når du fjerner bildene fra kameraet eller en annen enhet, kan det være lurt å kopiere dem til skrivbare DVDer eller CDer, en ekstern harddisk eller en Internett-basert fillagringstjeneste, slik at du har en sikkerhetskopi.

Trenger du mer hjelp?