Hurtigtaster

Du kan bruke tastaturet til å utføre mange vanlige oppgaver i Writer.

Vis alle

Hurtigtaster for å blogge og legge inn innlegg

Hvis du vil gjøre dette Trykk denne
Hvis du vil gjøre dette

Opprette et nytt innlegg

Trykk denne

CTRL+N

Hvis du vil gjøre dette

Opprette en ny side

Trykk denne

CTRL+G

Hvis du vil gjøre dette

Åpne et innlegg

Trykk denne

CTRL+O

Hvis du vil gjøre dette

Lagre et innlegg

Trykk denne

CTRL+S

Hvis du vil gjøre dette

Publisere et innlegg

Trykk denne

CTRL+SKIFT+P

Hvis du vil gjøre dette

Legge inn utkast i bloggen

Trykk denne

CTRL+SKIFT+D

Hvis du vil gjøre dette

Sette inn hyperkobling

Trykk denne

CTRL+K

Hvis du vil gjøre dette

Legge til et bilde fra datamaskinen

Trykk denne

CTRL+J

Hvis du vil gjøre dette

Legge til et bilde fra Internett

Trykk denne

CTRL+SKIFT+J

Hvis du vil gjøre dette

Se innleggsegenskaper

Trykk denne

F2

Hvis du vil gjøre dette

Angi kategorier

Trykk denne

CTRL+SKIFT+C

Hvis du vil gjøre dette

Oppdatere bloggtemaet

Trykk denne

CTRL+F11

Hvis du vil gjøre dette

Bytte til redigeringsvisning

Trykk denne

F11

Hvis du vil gjøre dette

Bytte til forhåndsvisning

Trykk denne

F12

Hvis du vil gjøre dette

Endre til kildevisning

Trykk denne

SKIFT+F11

Hurtigtaster til tekstformatering

Hvis du vil gjøre dette Trykk denne
Hvis du vil gjøre dette

Fet

Trykk denne

CTRL+B

Hvis du vil gjøre dette

Kursiv

Trykk denne

CTRL+I

Hvis du vil gjøre dette

Gjennomstreking

Trykk denne

CTRL+H

Hvis du vil gjøre dette

Understreking

Trykk denne

CTRL+U

Hvis du vil gjøre dette

Senket skrift

Trykk denne

CTRL+=

Hvis du vil gjøre dette

Hevet skrift

Trykk denne

CTRL+SKIFT+=

Hvis du vil gjøre dette

Punktmerking

Trykk denne

CTRL+SKIFT+L

Hvis du vil gjøre dette

Fjern formatering

Trykk denne

CTRL+MELLOMROM

Hvis du vil gjøre dette

Midtstille tekst

Trykk denne

CTRL+E

Hvis du vil gjøre dette

Venstrejustere tekst

Trykk denne

CTRL+L

Hvis du vil gjøre dette

Høyrejustere tekst

Trykk denne

CTRL+R

Hvis du vil gjøre dette

Nytt avsnitt

Trykk denne

Ctrl+Skift+N

Hvis du vil gjøre dette

Overskrift 1

Trykk denne

Ctrl+Venstre Alt+1

Hvis du vil gjøre dette

Overskrift 2

Trykk denne

Ctrl+Venstre Alt+2

Hvis du vil gjøre dette

Overskrift 3

Trykk denne

Ctrl+Venstre Alt+3

Hvis du vil gjøre dette

Overskrift 4

Trykk denne

Ctrl+Venstre Alt+4

Hvis du vil gjøre dette

Overskrift 5

Trykk denne

Ctrl+Venstre Alt+5

Hvis du vil gjøre dette

Overskrift 6

Trykk denne

Ctrl+Venstre Alt+6

Hvis du vil gjøre dette

Angi tekstretning fra venstre til høyre
(kun tilgjengelig i RTL-modus)

Trykk denne

Ctrl+Venstre Skift

Hvis du vil gjøre dette

Angi tekstretning fra høyre til venstre
(kun tilgjengelig i RTL-modus)

Trykk denne

Ctrl+Høyre Skift

Generelle hurtigtaster

Hvis du vil gjøre dette Trykk denne
Hvis du vil gjøre dette

Klipp ut

Trykk denne

CTRL+X

Hvis du vil gjøre dette

Kopier

Trykk denne

CTRL+C

Hvis du vil gjøre dette

Lim inn

Trykk denne

CTRL+V

Hvis du vil gjøre dette

Lime inn utvalg

Trykk denne

Ctrl+Venstre Alt+V

Hvis du vil gjøre dette

Merk alt.

Trykk denne

CTRL+A

Hvis du vil gjøre dette

Finn

Trykk denne

CTRL+F

Hvis du vil gjøre dette

Angre.

Trykk denne

CTRL+Z

Hvis du vil gjøre dette

Gjøre om

Trykk denne

CTRL+Y

Hvis du vil gjøre dette

Skriv ut

Trykk denne

CTRL+P

Hvis du vil gjøre dette

Vise eller skjule båndet

Trykk denne

CTRL+F1

Hvis du vil gjøre dette

Få hjelp med Writer

Trykk denne

F1

Trenger du mer hjelp?