Hvis du har et trådløst nettverk, må du først kjøre veiviseren for å konfigurere en trådløs ruter eller et tilgangspunkt på minst én datamaskin på nettverket før du følger disse trinnene. Hvis du ikke har gjort dette, se Opprette et hjemmenettverk.

Vis alle

Legge til en trådløs datamaskin som kjører Windows Vista eller Windows XP ved hjelp av en USB-flash-enhet

Hvis du har lagret innstillingene på en USB-flash-enhet, kan du bruke den til å legge til datamaskiner på nettverket.

 1. Logg deg på datamaskinen.

 2. Koble USB-flash-enheten til en USB-port på datamaskinen.

 3. For en datamaskin som kjører Windows Vista klikker du Installasjonsveiviser for trådløst nettverk i dialogboksen Autokjør.
  – eller –
  For en datamaskin som kjører Windows XP, klikk Installasjonsveiviser for trådløst nettverk i dialogboksen USB-flash-enhet.

  Det kan hende du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.

Obs!

 • Slik lagrer du innstillingene på en USB-flash-enhet:

  1. Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

  2. Klikk Legg til en trådløs enhet, og følg deretter instruksjonene i veiviseren.

Legge til en trådløs datamaskin som kjører Windows Vista manuelt

 1. Logg deg på datamaskinen.

 2. Klikk StartBilde av Start-knappen‌, og klikk deretter Koble til.
 3. Velg det trådløse nettverket fra listen som vises, og klikk deretter Koble til.

 4. Skriv inn nettverkssikkerhetsnøkkelen eller passfrasen hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.

  Det vises en bekreftelsesmelding når du er koblet til nettverket.

  Hvis du vil bekrefte at du la til datamaskinen, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

  Det skal nå vises ikoner for datamaskinen du la til, og alle de andre datamaskinene og enhetene som er en del av nettverket.

Legge til en trådløs datamaskin som kjører Windows XP manuelt

 1. Logg deg på datamaskinen som administrator.

 2. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Datamaskinnavn, og klikk deretter Endre.

 4. Hvis navnet på arbeidsgruppen ikke er ARBEIDSGRUPPE, endrer du navnet til ARBEIDSGRUPPE, og deretter klikker du OK. Ellers klikker du Avbryt for å lukke dialogboksen Endringer i datamaskinnavn.

  Obs!

  • Hvis du må endre arbeidsgruppenavnet, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt. Start datamaskinen på nytt, og fortsett deretter med trinnene nedenfor.

 5. Klikk Start, klikk Kontrollpanel, klikk Nettverks- og Internett-tilkoblinger, og klikk deretter Nettverkstilkoblinger.

 6. Klikk ikonet for tilkoblingen til det trådløse nettverket, og klikk deretter Vis tilgjengelige trådløse nettverk under Nettverksoppgaver.

 7. Velg det trådløse nettverket fra listen som vises, og klikk deretter Koble til.

Slik legger du til en kablet (Ethernet) datamaskin som kjører Windows Vista

 • Koble datamaskinen til en hub, svitsj eller ruter, og slå den deretter på. (Hvis du har Ethernet-kabling hjemme, og du har en kontakt i rommet der datamaskinen er plassert, kan du i stedet koble datamaskinen til Ethernet-kontakten.)

  Hvis du vil bekrefte at du la til datamaskinen, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

  Det skal nå vises ikoner for datamaskinen du la til, og alle de andre datamaskinene og enhetene som er en del av nettverket.

Slik legger du til en kablet (Ethernet) datamaskin som kjører Windows XP

 1. Koble datamaskinen til en hub, svitsj eller ruter, og slå den deretter på. (Hvis du har Ethernet-kabling hjemme, og du har en kontakt i rommet der datamaskinen er plassert, kan du i stedet koble datamaskinen til Ethernet-kontakten.)

 2. Logg deg på datamaskinen som administrator.

 3. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Klikk kategorien Datamaskinnavn, og klikk deretter Endre.

 5. Hvis navnet på arbeidsgruppen ikke er ARBEIDSGRUPPE, endrer du navnet til ARBEIDSGRUPPE, og deretter klikker du OK.

Obs!

 • Hvis du måtte endre arbeidsgruppenavnet, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet på nytt, klikker du Start, og deretter klikker du Mine nettverkssteder. I venstre rute under Nettverksoppgaver klikker du Vis datamaskiner i arbeidsgruppen. Det skal vises ikoner for de andre datamaskinene som er en del av nettverket.

Legge til en Windows Connect Now-kompatibel trådløs enhet

Logoene "Sertifisert for Window Vista" og Fungerer med Window Vista" viser at en enhet er kompatibel med Microsoft Windows Connect Now (WCN), en teknologi som forenkler konfigureringen av nettverksenheter. Hvis du vil vite mer om WCN, se Hva er Windows Connect Now?

 1. Slå på enheten.

 2. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen,
 3. Klikk Startside for kontrollpanel i Kontrollpanel, og deretter Nettverk og Internett.

 4. Klikk Legg til en enhet i nettverket under Nettverks- og delingssenter.

 5. Følg instruksjonene på skjermen. Når du lagt til enheten, logger du på en nettverksmaskin.

 6. Hvis du vil bekrefte at du la til enheten, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

  Det skal vises et ikon for enheten. Hvis enheten er en skriver, kan det hende du må aktivere skriverdeling, slik at andre datamaskiner på nettverket kan bruke den. (Skriverdeling er ikke inkludert i Windows Vista Starter.)

Legge til en trådløs enhet som ikke er Windows Connect Now-kompatibel

 1. Slå på enheten.

 2. Følg installasjonsinstruksjonene i informasjonen som fulgte med enheten.

  Når du lagt til enheten, logger du på en nettverksmaskin.

  Hvis du vil bekrefte at du la til enheten, gjør du følgende:

  Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

  Det skal vises et ikon for enheten. Hvis enheten er en skriver, kan det hende du må aktivere skriverdeling, slik at andre datamaskiner på nettverket kan bruke den. (Skriverdeling er ikke inkludert i Windows Vista Starter.)

Slik legger du til en kablet enhet

Slå på enheten og koble den til en hub, svitsj, ruter eller en datamaskin som er koblet til en hub, svitsj eller ruter. Enheten skal nå være koblet til nettverket.

Hvis du vil bekrefte at du la til enheten, gjør du følgende:

 • Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

  Det skal vises et ikon for enheten. Hvis enheten er en skriver, kan det hende du må aktivere skriverdeling, slik at andre datamaskiner på nettverket kan bruke den. (Skriverdeling er ikke inkludert i Windows Vista Starter.)

Slik legger du til en skriver:

 • Du kan legge til en skriver som er koblet direkte til datamaskinen (kalles en lokal skriver), legge til en skriver på nettverket eller koble til en delt skriver. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til eller fjerne en skriver.

Slik legger du til en Bluetooth-enhet

 • Hvis du vil legge til en Bluetooth-enhet på nettverket, må du ha en Bluetooth-nettverksadapter. Hvis du vil ha mer informasjon om Bluetooth, søker du etter Bluetooth i Hjelp og støtte.