En verktøylinje er en rad, kolonne eller et sett med knapper eller ikoner som representerer oppgaver du kan gjøre innen et program. Noen verktøylinjer, for eksempel hurtigstartlinjen, kan vises på oppgavelinjen.

  1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og pek deretter på Verktøylinjer. En liste over verktøylinjer vises.

  2. Verktøylinjenavn som er markert, er allerede på oppgavelinjen. Klikk et element i listen for å legge til eller fjerne det.