Du kan ha elementer i ditt Windows Media Player-bibliotek som mangler eller inneholder feilaktig medieinformasjon, f.eks. sanger med manglende eller feil sangtitler, spornumre, artistnavn, albumtitler, sjangere osv. Da spilleren baserer seg på medieinformasjon for å organisere elementene i ditt bibliotek, er det viktig at alle disse har nøyaktig og komplett medieinformasjon.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan bruke spilleren til å legge til eller redigere medieinformasjon for elementer i biblioteket. Hvis du vil ha generelle opplysninger om medieinformasjon, se Hva er medieinformasjon og hvorfor er det viktig?

Legge til medieinformasjon automatisk

I mange tilfeller kan spilleren laste ned medieinformasjon og legge den til filene dine automatisk. Når du ripper en CD, kan spilleren for eksempel søke i en database på nettet og laste ned medieinformasjon om sporene på CDen til datamaskinen.

Spilleren kan også regelmessig skanne innholdet i ditt bibliotek og se etter elementer som mangler medieinformasjon. Hvis den kan matche elementene i ditt bibliotek med oppføringer i databasen på nettet, kan spilleren automatisk laste ned den manglende medieinformasjonen og legge den til i filene i ditt bibliotek.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontrollerer om spilleren automatisk laster ned manglende informasjon for elementer som allerede finnes i biblioteket, se spørsmålet om å få spilleren til å fikse medieinformasjon automatisk i Medieinformasjon:. vanlige spørsmål. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du legger til eller redigerer medieinformasjon når du ripper en CD, se Rippe musikk fra en CD.

Legge til eller redigere medieinformasjon manuelt

Hvis du har elementer i ditt bibliotek med manglende eller feilaktig medieinformasjon—kanskje fordi du ikke fikset informasjonen før du rippet sporene fra CDen eller fordi du brukte et annet rippeprogram til å rippe dine CDer—finnes det flere metoder som du kan bruke for å korrigere medieinformasjonen.

Vis alle

Slik legger du til medieinformasjon med nettdatabasen

Den enkleste fremgangsmåten for å legge medieinformasjon til i en fil som allerede er i ditt bibliotek, er vanligvis å søke etter informasjonen i nettdatabasen. Denne metoden fungerer best når det finnes informasjon i databasen, men spilleren klarte ikke å matche denne informasjonen automatisk med filen i ditt bibliotek.

 1. Klikk kategorien Bibliotek høyreklikk en fil, og klikk så Søk etter albuminformasjon. Spilleren kobler seg til Internett, og viser dialogboksen Søk albuminformasjon.

  Hvis du vil merke påfølgende elementer, klikker du det første elementet, trykker og holder nede SKIFT, og deretter klikker du det siste elementet. Du kan velge flere ikke-påfølgende elementer ved å holde nede CTRL-tasten mens du klikker hvert element.

 2. Følg instruksjonene i dialogboksen Søk albuminformasjon for å velge det riktige albumet fra listen eller begrense søket.

  Spilleren lukker dialogboksen og legger informasjonen til biblioteket. Etter en viss tid (som varierer alt etter hvor mange endringer du har foretatt og om spilleren utfører prosessintensive operasjoner) legges informasjonen også til i filen.

  For å tvinge spilleren til å oppdatere filen øyeblikkelig klikker du pilen under kategorien Bibliotek, og klikker så Bruk medieinformasjonsendringer.

 3. Hvis databasen ikke inneholder albumet du lette etter (hvis sangene for eksempel stammer sangene fra en blandings-CD som noen brente til deg), følger du instruksjonene i dialogboksen og taster inn medieinformasjonen manuelt.

Slik legger du til medieinformasjon med Rediger-kommandoen

Hvis du synes det er greitt å taste inn all informasjonen manuelt, kan du omgå nettdatabasen og fikse informasjonen direkte ved hjelp av kommandoen Rediger.

 1. Klikk kategorien Bibliotek, høyreklikk filtittelen, artistnavnet eller et annet informasjonsattributt, og klikk så Rediger.

  Hvis attributtet ikke er synlig i biblioteket, kan det være at du må bruke det horisontale rullefeltet nederst i biblioteket (hvis det er tilgjengelig) og rulle til venstre eller høyre, eller konfigurere ditt bibliotek til å vise noen attributtkolonner som skjules som standard. Informasjon om hvordan du endrer kolonnene som vises i biblioteket finner du ved å gå til Endre visningen av elementer i biblioteket .

  Hvis du ønsker å foreta samme attributtendring for flere filer, kan du spare tid ved å velge gruppen av filer før du høyreklikker attributtet. For å merke flere påfølgende elementer trykker du og holder nede Skift mens du merker. For å merke flere ikke-påfølgende elementer trykker du og holder nede CTRL mens du merker.

 2. Skriv informasjonen som du vil legge til eller fikse, og trykk ENTER.

  Informasjonen legges til i biblioteket. Etter en viss tid (som varierer alt etter hvor mange endringer du har foretatt og om spilleren utfører prosessintensive operasjoner) legges informasjonen også til i filen. For å tvinge spilleren til å oppdatere filen øyeblikkelig klikker du pilen under kategorien Bibliotek, og klikker så Bruk medieinformasjonsendringer.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 etter behov for å fikse de andre attributtene.

  Merk at enkelte attributter, f.eks. lengde, størrelse og bithastighet, ikke kan redigeres.

Slik legger du til medieinformasjon ved å dra elementer

Hvis det finnes elementer i ditt bibliotek som har riktig medieinformasjon og du vil kopiere disse attributtene til et annet element som har feilaktig informasjon, kan du gjøre dette raskt ved å dra det feilaktige elementet over det korrekte.

 1. Klikk kategorien Bibliotek.

 2. Gå til navigasjonsruten, og utvid Bibliotek - klikk så en visning, f.eks. Album, Artist eller Sjanger.

 3. Gå til detaljruten og dra elementet med feilaktig medieinformasjon over elementet som har korrekt medieinformasjon.

  Dra f.eks. "Ukjent album" over albumet "Giant Steps". Alle elementene i "Ukjent album" blir del av "Giant Steps".

 4. Hvis det vises en bekreftelsesdialogboks, klikker du Ja.

Slik legger du til medieinformasjon med Avansert koderedigering

Biblioteket viser ikke alle tilgjengelige medieinformasjonsattributter, f.eks. Originalalbum eller Slag per minutt. Hvis du ønsker å endre et attributt som ikke vises i biblioteket eller flere attributter samtidig, bruker du Avansert koderedigering. En kode er et annet navn på et medieinformasjonsattributt.

 1. Klikk kategorien Bibliotek høyreklikk en fil, og klikk så Avansert koderedigering.

 2. Gå til riktige bokser på hver kategori, tast inn informasjonen du vil legge til eller fikse, og klikk så OK. Informasjonen legges øyeblikkelig til i biblioteket og filen.

Slik hindrer du overskriving av medieinformasjon

Når du først har hatt bryet med å legge medieinformasjon til dine filer, kan det være bra å kontrollere at denne informasjonen ikke overskrives senere av spilleren.

 1. Klikk pilen under kategorien Bibliotek, og klikk så Flere alternativer.

 2. Gå til feltet Automatisk oppdatering av medieinformasjon for filer og sjekk at alternativet Legg bare til manglende informasjon er valgt. (det er valgt som standard.)

  Dette hindrer spilleren i å erstatte korrekt medieinformasjon du har lagt til med feilaktig medieinformasjon som kan finnes i nettdatabasen.

  Vær oppmerksom på at valget av alternativet Legg bare til manglende informasjon ikke hindrer spilleren i å overskrive endringene dine hvis du bruker kommandoen Søk etter albuminformasjon til å laste ned medieinformasjonen manuelt fra nettdatabasen.