Hvis du vil skrive ut, må du koble en skriver direkte til datamaskinen (dette kalles en lokal skriver), eller opprette en tilkobling til et nettverk eller en delt skriver.

Vis alle

Slik legger du til en nettverks- eller Bluetooth-skriver

Før du begynner må du kontrollere at du vet navnet på skriveren du vil legge til. Se om navnet står på selve skriveren, kontakt eieren av skriveren eller kontakt nettverksansvarlig for å finne skrivernavnet.

 1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

 2. Klikk Legge til en skriver.

 3. Klikk Veiviser for skriverinstallasjon og velg Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver.

 4. Velg den du vil bruke i listen over tilgjengelige skrivere og klikk deretter Neste. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, vil bare skrivere oppført i Active Directory for ditt domene vises på listen.

 5. Installer skriverdriveren på datamaskinen hvis du blir bedt om det. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Tips!

 • Tilgjengelige skrivere kan inkludere alle skriverne på et nettverk, som for eksempel Bluetooth- og trådløse skrivere eller skrivere som er koblet til en annen datamaskin og deles over nettverket. Forsikre deg om at du har tillatelse til å bruke disse skriverne før du legger dem til datamaskinen.

 • Det er lurt å skrive ut en testside for å sjekke om skriveren fungerer som den skal. Du finner flere opplysninger under Skrive ut en testside.

Legge til en lokal skriver

Koble skriveren til datamaskinen ved hjelp av instruksjonene fra skriverprodusenten. Windows installerer skriveren automatisk. Hvis Windows ikke kan installere skriveren, eller du har fjernet skriveren og ønsker å legge den til på nytt, kan du følge disse instruksjonene:

 1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

 2. Klikk Legg til en skriver.

 3. Klikk Veiviser for skriverinstallasjon og velg Legg til en lokal skriver.

 4. Sørg for at alternativknappen Bruk en eksisterende port og den anbefalte skriverporten er merket på siden Velg en skriverport, og klikk deretter Neste.

 5. Velg skriverprodusent og -navn på siden Installer skriverdriverprogramvare og klikk deretter Neste.

  Obs!

  • Hvis skriveren ikke står oppført og du har installasjonsplaten for den, kan du klikke Har diskett og deretter bla til plasseringen på platen der skriverdriverne er lagret. Hvis trenger hjelp til å finne drivere på installasjonsplaten, kan du se informasjonen fra skriverprodusenten.

  • Hvis skriveren ikke står oppført og du har ikke har installasjonsplaten, kan du klikke WindowsOppdater og vente mens Windows ser etter tilgjengelige driverpakker. Når det vises en ny liste over produsenter og skrivere, velger du i hver liste de korrekte elementene for din skriver.

 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Tips!

 • Det er lurt å skrive ut en testside for å sjekke om skriveren fungerer som den skal. Du finner flere opplysninger under Skrive ut en testside.

Slik sletter du en skriver

Obs!

 • Du kan ikke slette en skriver hvis du har elementer i utskriftskøen. Hvis det finnes elementer som venter på å bli skrevet ut, når du prøver å fjerne en skriver, vil Windows vente til utskriften er fullført og deretter fjerne skriveren. Hvis du har tillatelse til å administrere dokumenter på skriveren, vil du også kunne avbryte alle utskriftsjobber og deretter prøve på nytt å fjerne skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avbryt utskrift og Hva er skrivertillatelser?

 1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

 2. Høyreklikk skriveren du vil fjerne, og klikk deretter Slett.

  Hvis du ikke kan slette skriveren, kan du høyreklikke den på nytt, deretter klikke Kjør som administrator, og til slutt Slett. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Tips!

 • Hvis du vil legge en snarvei til Skrivere på startmenyen, høyreklikker du Start-knappen Bilde av startknappen, klikker Egenskaper og klikker TilpassStart-meny. Merk av for Skrivere og klikk deretter OK.