Legge til eller fjerne en skanner

Du kan koble en skanner direkte til datamaskinen (kalles å legge til en lokal skanner), eller du kan koble til en skanner som er installert på og er delt via et nettverk (kalles å legge til en nettverksskanner). I begge tilfellene kan det hende du må installere en driver eller programmer for å bruke skanneren på datamaskinen.

Vis alle

Slik legger du til en lokal skanner

  • Hvis du vil vise hvordan du legger til en lokal skanner på datamaskinen, se dokumentasjonen som fulgte med skanneren.

Obs!

  • Hvis skanneren har en USB (universal serial bus)-kontakt, kan du vanligvis koble den til datamaskinen og Windows installerer automatisk den nødvendige driveren på datamaskinen og alle programmer som ble levert av skanneprodusenten. Noen skannere krever imidlertid at du installerer programvare før du kobler til USB-kontakten, mens andre krever at du slår skanneren på før eller under installasjonen. Hvis du vil kontrollere at du installerer skanneren riktig, se dokumentasjonen som fulgte med skanneren.

  • Hvis du vil feilsøke problemer med å legge til en skanner, se Arbeide med Veiviser for installasjon av skanner og kamera.

Slik legger du til en nettverksskanner

Kontroller at du vet hvilken skannermodell det er og produsentnavnet, og at datamaskinen er koblet til nettverket før du begynner. Windows oppdager skanneren automatisk, og legger den til i Nettverk-mappen på datamaskinen.

  1. Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

  2. Finn skanneren, høyreklikk den, og klikk deretter Installer.

  3. Følg instruksjonene for å legge til nettverksskanneren.

Obs!

  • Hvis Windows ikke automatisk kan legge til skanneren i Nettverk-mappen, kontrollerer du dokumentasjonen som fulgte med skanneren for å se hvordan du skal installere den, eller kontakt en systemansvarlig.

Slik fjerner du en skanner

Hvis du vil stoppe å bruke en skanner, kan du når som helst koble den fra datamaskinen. Du behøver ikke å avinstallere driveren. Hvis du vil avinstallere driveren og alle programmene som fulgte med skanneren, gjør du følgende:

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Hvis du vil vise skannerne som er lagt til datamaskinen, dobbeltklikker du Bildeenheter.

  3. Høyreklikk skannernavnet, og klikk deretter Avinstaller.