Legge til overganger og effekter i bilder og video i Windows Movie Maker

Du kan forbedre filmlagingen ved å legge til dine egne effekter og lage videoer som virker både særegne og profesjonnelle. Ved å legge til overganger og effekter kan du sørge for at filmen flyter godt fra en scene til den neste, og gi den utseendet du ønsker.

Overganger

En overgang styrer hvordan filmen spilles av fra et videoklipp eller bilde til det neste. Du kan legge til en overgang mellom to bilder, videoklipp eller titler i en hvilken som helst kombinasjon i dreieboken/timelinjen. Du kan velge å bruke en populær og flott overgang som Toning. Eller du kan velge å bruke mer slående overganger, for eksempel Stolper, Knusing eller Sikksakk (for å nevne noen).

Bilde av en overgang i dreieboken
Et prosjekt i dreieboken med en overgang

Alle overganger du legger til, vises i overgangssporet i tidslinjen. Du må utvide videosporet for å se dette sporet.

Bilde av en overgang på tidslinjen
Et prosjekt i tidslinjen med en overgang
Vis alle

Slik legger du til en overgang:

 1. I dreieboken/tidslinjen klikker du det andre av videoklippene, titlene eller bildene som du vil sette inn en overgang mellom.

 2. Klikk Verktøy og deretter Overganger.

 3. I Innhold-ruten klikker du overgangen du vil sette inn. Du kan klikke Spill av under skjermen for å se en forhåndsvisning av overgangen.

 4. Klikk Klipp og klikk deretter Legg til i tidslinje eller Legg til i dreiebok.

Obs!

 • Du kan også legge til en overgang ved å dra den til tidslinjen og slippe den opp mellom to klipp i videosporet. Eller hvis du står i dreiebokvisningen, kan du dra overgangen til overgangscellen mellom to videoklipp eller bilder.

 • Hvis du har oppgradert datamaskinen fra Windows XP til Windows Vista, vil ikke ekstra overganger og effekter du lastet ned og installerte tidligere, bli tilgjengelige i den aktuelle versjonen av Windows Movie Maker.

Slik endrer du overgangsvarigheten:

Mengden overlapping mellom to klipp bestemmer overgangsvarigheten. Noen ganger ønsker du kanskje å gjøre overgangen kortere eller lengre.

 1. Du viser overgangssporet i tidslinjen ved å utvide videosporet.

 2. Gjør ett av følgende i overgangssporet i tidslinjen:

  • Hvis du vil redusere overgangsvarigheten, drar du starten på overgangen mot slutten av tidslinjen.

  • Hvis du vil øke overgangsvarigheten, drar du starten på overgangen mot starten av tidslinjen.

Slik endrer du standard overgangsvarighet:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Avansert.

 2. Skriv inn hvor lenge du vil at overganger skal vare som standard (i sekunder) etter at de er lagt til i dreieboken/tidslinjen.

Slik fjerner du til en overgang:

 1. Gjør ett av følgende:

  • I dreieboken klikker du overgangscellen som inneholder overgangen du vil fjerne.

  • I tidslinjen klikker du overgangen som du vil fjerne fra overgangssporet.

 2. Klikk Rediger, og klikk deretter Fjern.

Effekter

Effekter gjør det mulig å legge til spesialeffekter i filmen. Du har for eksempel en importert video som du ønsker å endre slik at den likner på en gammel klassisk film. Da kan du legge til en av Filmalder-effektene til videoklippet, bildet eller tittelen, slik at videoen for dette klippet ser ut som en gammel klassiker.

Bilde av en effekt i dreieboken
Et prosjekt i dreieboken med en effekt
Bilde av en effekt på tidslinjen
Et prosjekt i tidslinjen med en effekt
Vis alle

Slik legger du til en effekt:

 1. I dreieboken/tidslinjen velger du videoklippet, bildet eller tittelen du vil bruke effekten på.

 2. Klikk Verktøy og deretter Effekter.

 3. I Innhold-ruten klikker du effekten du vil bruke. Du kan klikke Spill av under skjermen for å se en forhåndsvisning av effekten.

 4. Klikk Klipp og klikk deretter Legg til i tidslinje eller Legg til i dreiebok.

Obs!

 • Du kan også legge til en effekt ved å dra den fra Innhold-ruten og slippe den i et bilde eller videoklipp på videosporet i tidslinjen, til effektcellen i et videoklipp eller til et bilde i dreieboken.

 • Miniatyrbildevisningen i Innhold-ruten viser eksempler på de ulike effektene.

 • Hvis du har oppgradert datamaskinen fra Windows XPtil Windows Vista, vil ikke ekstra overganger og effekter du lastet ned og installerte tidligere, bli tilgjengelige i den aktuelle versjonen av Windows Movie Maker.

Slik endrer du en effekt:

 1. På videosporet til tidslinjen eller i dreieboken klikker du videoklippet, bildet eller tittelen som bruker effekten du vil endre.

 2. Klikk Klipp og pek på Video. Deretter klikker du Effekter.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil fjerne en effekt, går du til området Viste effekter, klikker effekten og klikker deretter Fjern. Gjenta etter behov.

  • Hvis du vil legge til en effekt, går du til området Tilgjengelige effekter, klikker effekten du vil legge til, og klikker deretter Legg til. Gjenta etter behov.

Tips!

 • Hvis du legger til flere effekter, kan du endre rekkefølgen de skal vises i, ved hjelp av knappene Flytt oppog Flytt ned .

 • Du kan raskt legge til en effekt ved å dra den til videoklippet, bildet eller tittelen i dreieboken/tidslinjen.

 • Hvis du legger til den samme effekten mer enn en gang for samme klipp, vil effekten brukes like mange ganger som den er lagt til. Hvis du for eksempel har lagt til effekten Raskere, dobbel to ganger for samme videoklipp, vil klippet spilles av fire ganger så raskt som det opprinnelige klippet.

 • Du kan også fjerne en effekt ved å velge effektcellen i dreieboken som inneholder effekten du vil fjerne, og deretter trykke DELETE-tasten.