Justere lysstyrken og kontrasten i et bilde

Hvis du tar bilder med feil eksponering, kan du få bilder som er for lyse eller for mørke. Du kan ofte forbedre et digitalt bilde dramatisk ved å korrigere lysstyrken og kontrasten. Du kan bruke det automatiske korrigeringsverktøyet i Fotogalleri eller justere eksponeringen manuelt.

Bilde av kontrollene for lysstyrke og kontrast
Kontroller for lysstyrke og kontrast

Slik justerer du lysstyrke og kontrast i et bilde

  1. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

  2. Klikk bildet du vil korrigere, og velg deretter Fiks.

  3. Klikk Automatisk justering.

    Vent et øyeblikk mens Windows automatisk korrigerer lysstyrken, kontrasten og fargene.

  4. Klikk Tilbake til galleri for å lagre endringene i bildet automatisk.

Obs!

  • Hvis du ikke liker resultatet etter automatisk justering, klikker du Juster eksponering, og deretter bruker du glidebryterne Lysstyrke og Kontrast for å gjøre endringene manuelt. Du kan også klikke Angre for å fjerne endringer utført av den automatiske justeringen.

  • Hvis du øker eller reduserer lysstyrken, må du også vanligvis øke eller redusere kontrasten litt slik at bildet ser riktig eksponert ut.