Justere fargene i et bilde

Hvis fargene i det digitale bildet ikke ser riktige ut, kan du rette eller forbedre dem ved hjelp av Fotogalleri. Fotogalleri lar deg styre tre fargeinnstillinger:

  • Fargetemperatur Påvirker den generelle tonen i et bilde ved å gjøre det varmere (rødt) eller kaldere (blått).

  • Tone Fjerner fargetonen fra et bilde ved å legge til eller fjerne grønt.

  • Metning Justerer fargestyrken i et bilde.

Slik justerer du bildefargene

  1. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

  2. Klikk bildet du vil korrigere, og velg deretter Fiks.

  3. Klikk Automatisk justering.

    Etter litt tid, justeres fargene, lysstyrken og kontrasten for bildet.

  4. Klikk Tilbake til galleri for å lagre endringene i bildet automatisk.

Obs!

  • Hvis du ikke liker resultatet etter den automatiske justeringen, klikker du Juster farge, og deretter bruker du glidebryterne Fargetemperatur, Tone og Metning for å gjøre endringene manuelt. Du kan også klikke Angre for å fjerne endringer utført av den automatiske justeringen.