Du kan justere lysstyrken og kontrasten i skjermen for å forbedre lesbarheten for tekst og få digitale bilder til å vises mer slik de vil se ut når de skrives ut.

Vis alle

Justere skjermen ved hjelp av et kalibreringsprogram

Du får de beste resultatene når du justerer skjermen ved å bruke et kalibreringsprogram. Det finnes flere tilgjengelige programmer som hjelper å optimalisere skjermvisningen. De fungerer vanligvis sammen med en enhet som midlertidig kobles til på forsiden av skjermen, for å lese av lys- og fargenivåer og automatisk utføre endringer i skjermvisningen.

Justere skjermen manuelt

Du kan justere skjermen for å forbedre lysstyrken eller kontrasten ved å bruke kontrollene som vanligvis finnes på forsiden av skjermen, men husk på at disse justeringene er mindre nøyaktige enn hvis du bruker et kalibreringsprogram.

De fleste skjermer bruker standardsymboler for å angi lysstyrke og kontrast, men siden plasseringen og bruken av lysstyrke- og kontrastkontrollene varierer fra skjerm til skjerm, kan det hende du må eksperimentere eller kontrollere informasjonen som ble levert sammen med skjermen.

Bilde av symboler for lysstyrke og kontrast
Lysstyrke- og kontrastsymboler