Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

Startsiden din er den siden som vises når Internet Explorer åpnes, eller når du klikker på knappen StartsideBilde av Startside-knappen, og den kan bestå av én enkelt side eller et sett med sider.Hvis du lagrer samlingen av startsidefaner som favoritter, mister du dem ikke selv om du installerer Internet Explorer på nytt, sletter startsidene eller tilbakestiller Internet Explorer til standardinnstillingene.

Slik lagrer du startsider som favoritter

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du bruker Internet Explorer 8 klikker du på knappen Favoritter, klikker på pilen ved siden av knappen Legg til i Favoritter og så på Legg til åpne faner i Favoritter.

  • Hvis du bruker Internet Explorer 7 klikker du på knappen Legg til i Favoritter og så på Legg til fanegruppe i Favoritter.

 3. Skriv inn det navnet du ønsker å gi fanegruppen (for eksempel Sikkerhetskopi av startside), velg den mappen du vil opprette sikkerhetskopien i, og klikk på Legg til.Startsidene dine er nå lagret i Favoritter.

Slik gjenoppretter du startsidefanene dine

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på knappen Favoritter i Internet Explorer 8.

  • Klikk på knappen Favorittsenter i Internet Explorer 7 Bilde av knappen Favorittsenter.
 3. Pek på mappen med sikkerhetskopi av startsidene dine og klikk på pilen til høyre for mappenavnet Bilde av knappen åpne i fanegruppe.
 4. Klikk på pilen ved siden av knappen StartsideBilde av Startside-knappen, klikk på Legg til eller endre startside, klikk på Bruk gjeldende fanesett som startside og så på Ja.