Vis alle

Hvor er batteriikonet?

Batteriikonet ligger på systemstatusfeltet på Windows oppgavelinje.

Obs!

 • På en stasjonær datamaskin vises batteriikonet bare hvis du bruker et korttidsbatteri, for eksempel en avbruddsfri strømforsyning (UPS) av USB-type.

Hva kan jeg bruke batteriikonet til?

Batteriikonet endrer utseende og viser gjeldende batteristatus, slik at du med et raskt blikk kan se hvor mye strøm som er igjen.

 • Når batterikapasiteten er over 25 prosent, er batteriikonet grønt.

 • Når batterikapasiteten når 25 prosent, vises en trekant med et utropstegn (!) over det grønne batteriikonet.

 • Når kapasiteten blir lav, vises en rød sirkel med en hvit X over det grønne batteriikonet.

Hvis du beveger pekeren over batteriikonet, får du se prosentdelen av gjenværende batterikapasitet, tiden det tar før batteriet er tomt og strømstyringsplanen du bruker.

Hvis batterikapasiteten er lav og du har definert innstillingene for strømstyringsplanen til å varsle deg når kapasiteten når et lavt nivå, vises dette varslet over batteriikonet.

Når du høyreklikker på batteriikonet, åpnes en meny med følgende alternativer:

 • Strømalternativer. Åpner siden Velg en strømstyringsplan, der du kan endre strøminnstillingene eller velge en strømstyringsplan.

 • Windows Mobilitetssenter. Åpner Windows Mobilitetssenter, der du kan justere flere av de vanligste innstillingene for en mobil PC, fra ett enkelt punkt. Du kan for eksempel endre skjermens lysstyrke, justere høyttalervolumet, kontrollere batteristatus og mye mer.

  Obs!

  • Windows Mobilitetssenter er bare tilgjengelig på mobile PCer og er ikke inkludert i Windows Vista Starter eller Windows Vista Home Basic.

 • Vis systemikoner. Åpner dialogboksen Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny der du kan skjule batteriikonet ved å fjerne merket i avmerkingsboksen Strøm.

Når du klikker batteriikonet, vises batterimåleren. Den viser alle tilgjengelige batterier og deres gjenværende kapasitet.

Du kan også velge en av de standard strømstyringsplanene fra batterimåleren. Hvis du vil endre innstillingene for en strømstyringsplan eller velge en strømstyringsplan som ikke vises i batterimåleren, klikker du Flere strømalternativer.

Hvorfor endres av og til gjenværende batterikapasitet så mye?

Batteritiden avhenger hovedsakelig av to forhold: Hva du gjør på den mobile PCen når den kjører på batteristrøm og innstillingene for strømstyringsplan som styrer datamaskinens bruk av strøm. Den mobile PCens strømforbruk varierer hele tiden og er avhengig av den bestemte aktiviteten og hvor lang tid du bruker på den aktiviteten. Visning av DVD forbruker for eksempel betydelig mer batteristrøm enn lesing og skriving av e-post. På grunn av dette ligger ofte batterimåleren etter når det gjelder rapportering av batterikapasiteten og beregnet gjenværende tid.

Når er det trygt å ta ut batteriet fra en mobil PC?

Det avhenger av den mobile PCen og batteriet, og det varierer fra produsent til produsent. Du finner flere opplysninger i dokumentasjonen som fulgte med den mobile PCen eller batteriet.

Hvorfor endrer batteriikonet seg stadig?

Batteriikonet endrer utseende avhengig av om den mobile PCen er koblet til strømnettet eller kjører på batteri. Det viser om batteriet lader eller er fulladet. Batteriikonet viser også gjenværende batterikapasitet i trinn på ti prosent og endrer utseende når batterikapasiteten når lave og kritiske nivåer. Og endelig, det endrer utseende hvis ikke noe batteri oppdages.

Følgende tabell forklarer betydningen av de forskjellige batteriikonene.

Batteritilstand Ikon Forklaring
Batteritilstand

Den mobile PCen er koblet til strømnettet og lades opp.

Ikon
Bilde av en rad med batteriikoner som viser økende grader av opplading, med et symbol for universalstøpsel ved siden av den
Forklaring

Batteriikonet vibrerer kort når du første gang kobler den mobile PCen til strømnettet. Mens batteriet lades, fylles batteriikonet i trinn på 10 prosent, med start ved 10 prosent.

Batteritilstand

Batteriet i den mobile PCen er fulladet.

Ikon
Ikon for fullt batteri med et universalstøpsel ved siden av det
Forklaring

Den mobile PCen er koblet til strømnettet og batteriet er fulladet.

Batteritilstand

Den mobile PCen kjører på batteristrøm og batteriet lades ut.

Ikon
Bilde av batteriikon med minkende opplading
Forklaring

Når den mobile PCen kjører på batteristrøm, viser ikonet gjenværende kapasitet i trinn på 10 prosent til kapasiteten når lavt batterinivå.

Batteritilstand

Varsel om lavt batterinivå

Ikon
Bilde av batteriikon med en opplading på 25 %
Forklaring

Batteriets kapasitet er på 25 prosent.

Obs!

Batteritilstand

Varsel om kritisk batterinivå

Ikon
Bilde av batteriikon med en opplading som har nådd kritisk batterinivå
Forklaring

Som standard viser batteriikonet et varsel om kritisk batterinivå når batterikapasiteten når 10 %. Hvis du ser dette varslet, bør du koble den mobile PCen til strømnettet eller gjøre deg klar til å miste batteristrømmen.

Varslet om kritisk batterinivå vises over batteriikonet som viser hvor mye batterikapasitet det er igjen.

Hvis du vil endre varslet om kritisk batterinivå, kan du se under Velge lavt og kritisk strømnivå for batteriet.

Batteritilstand

Den mobile PCen er koblet til strømnettet og batteriet lades ikke.

Ikon
Bilde av ikon for tomt batteri med et universalstøpsel ved siden av det
Forklaring

Mens batteriet lades, fylles batteriikonet i trinn på 10 prosent. Hvis batteriikonet ikke fylles, kan det hende at batteriet ikke rapporterer ladestatus. Hvis den mobile PCen har vært koblet til strømnettet lenge og batterinivået forblir lavt, kan det skyldes problemer med datamaskinen. Hvis du har et gammelt batteri, kan det være fulladet, selv om full kapasitet ikke vises som 100 prosent.

Batteritilstand

Batteritilstanden er ukjent.

Ikon
Bilde av batteriikon med en opplading som ikke kan bestemmes.
Forklaring

Prosentdelen av gjenværende batterikapasitet kan ikke bestemmes.

Batteritilstand

Windows finner ikke noe batteri i batterirommet.

Ikon
Bilde av ikonet som angir at et batteri ikke er registrert
Forklaring

Den mobile PCen er koblet til strømnettet og ingen batteri kan finnes. Batteriet er kanskje ikke satt inn i batterirommet eller det kan være problemer med batteriet eller datamaskinen. Hvis du vil vite mer, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med den mobile datamaskinen eller gå til leverandørens webområde.

Hvis datamaskinen ikke har et batterirom, vil ikke batteriikonet vises.

Hvordan endrer jeg grensen for lavt batterinivå?

Endre grensen for lavt batterinivå

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. På siden Velg en strømstyringsplan klikker du Endre planinnstillinger under den valgte strømstyringsplanen.

 3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

 4. I kategorien Avanserte innstillinger utvider du Batteri, utvider Lavt batterinivå, klikker På batteri og klikker deretter pilen for å endre tallet til den prosentdelen av batterikapasitet du vil motta varsel om lavt batterinivå for.

 5. Klikk OKog deretter Lagre endringer.

Når batterikapasiteten når kritisk lavt batterinivå, gjør Windows det som er angitt for kritisk lavt batterinivå. Standardhandling ved kritisk lavt batterinivå, er å sette den mobile PCen i dvalemodus. Da lagrer Windows arbeidet ditt på harddisken, slik at det kan gjenopprettes når datamaskinen går ut av dvalemodus. Hvis du vil endre ikonet for kritisk batterihandling, kan du se under Velge lavt og kritisk strømnivå for batteriet.

Hvordan skjuler jeg batteriikonet på systemstatusfeltet?

Skjule batteriikonet

 1. Høyreklikk oppgavelinjen og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Systemstatusfelt.

 3. Under Systemikoner fjerner du merket i avmerkingsboksen Strøm.

Hvis avmerkingsboksen Strøm ikke er tilgjengelig, er det ikke sikkert datamaskinen har batteri. Eller så styres enkelte innstillinger for oppgavelinjen av densystemansvarlige. Hvorfor kan jeg ikke endre enkelte innstillinger?

Vise batteriikonet

 1. Høyreklikk oppgavelinjen og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Systemstatusfelt.

 3. Under Systemikoner merker du av i avmerkingsboksen Strøm.

Hvordan velger jeg hvilken strømstyringsplan som skal vises på batterimåleren?

Batterimåleren kan vise tre strømstyringsplaner, én som representerer hver plantype:

 • En plan som balanserer energisparing med ytelse (Balansert)

 • En plan som sparer energi (Strømsparer)

 • En plan som legger vekt på systemytelse (Høy ytelse)

Velge hvilken strømstyringsplan som skal vises på batterimåleren

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • På siden Velg en strømstyringsplan klikker du Flere planer og velger en strømstyringsplan. Alle strømstyringsplaner som du oppretter, inkludert planer som er levert av maskinprodusenten, vises under Flere planer.

   -eller-

  • Opprett en ny strømstyringsplan basert på en av de tre standardplanene. Du finner flere opplysninger under Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema).

  Som standard blir strømstyringsplanen du oppretter, den aktive planen, og den vises på batterimåleren. For å gjøre den opprinnelige planen aktiv igjen merker du den i batterimåleren.

Hvordan stopper jeg Windows fra å minne meg på at batterikapasiteten er lav?

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. På siden Velg en strømstyringsplan klikker du Endre planinnstillinger under den valgte strømstyringsplanen.

 3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

 4. I kategorien Avanserte innstillinger utvider du Batteri, utvider Varsling ved lavt batterinivå, klikker På batteri, klikker pilen og klikker Av.

 5. Klikk OKog deretter Lagre endringer.

Hvorfor kan jeg ikke velge en strømstyringsplan fra batterimåleren?

Hvis datamaskinen er en del av et nettverk i en organisasjon, for eksempel skole, statlig kontor eller bedrift, kan organisasjonens systemansvarlige ha gjort enkelte innstillinger utilgjengelige eller fjernet dem ved bruk av gruppepolicy. Gruppepolicy er en funksjon i Windows, som systemansvarlige bruker til å styre brukernes tilgang til bestemte Windows funksjoner.

Hvis du tror at gruppepolicyen hindrer at du får endret en strøminnstilling som du må ha tilgang til, kan du kontakte den systemansvarlige.

Dessuten er det ikke sikkert at du har de nødvendige brukerrettigheter til å velge en annen strømstyringsplan, fordi den systemansvarlige kan ha spesifisert den aktive strømstyringsplanen for deg, i stedet for å la deg velge en.

Hvordan vet jeg om en strømstyringsplan passer til mine behov?

Selv om den balanserte planen er brukbar for de flestes databehandlingsbruk, må du avgjøre om den passer, basert på hvordan du vanligvis bruker datamaskinen. Hvis du for eksempel reiser ofte og er avhengig av batteristrøm i lengre perioder, er det ikke sikker at planen Høy ytelse gir deg den lengre batteritiden du trenger. I så fall er kanskje planen Strømsparer bedre. Hvis datamaskinen alltid er koblet til strømnettet når du bruker den, er det ikke sikkert at planen Strømsparer gir deg den systemytelsen du trenger, når du for eksempel spiller av en DVD-plate.

For å se den gjeldende strømstyringsplanen beveger du pekeren over ikonet for batterimåleren.