Blokkere eller tillate informasjonskapsler

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

I Internet Explorer kan du kontrollere informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen, på mange forskjellige måter. Du kan blokkere eller tillate informasjonskapsler, eller du kan velge ut bestemte områder som du ønsker å godta informasjonskapsler fra. Når du gjør slike endringer, påvirkes ikke informasjonskapslene som allerede er lagret på datamaskinen. Derfor foretrekker du kanskje å slette informasjonskapslene som er lagret på datamaskinen, før du følger fremgangsmåten nedenfor. Se Informasjonskapsler: vanlige spørsmål for å få mer informasjon.

Vis alle

Blokkere eller tillate alle informasjonskapsler

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 3. Klikk kategorien Personvern, og under Innstillinger flytter du glidebryteren helt opp for å blokkere alle informasjonskapsler, eller helt ned for å tillate alle informasjonskapsler, og deretter klikker du OK.

  Hvis du blokkerer informasjonskapsler, kan det hende at enkelte websider ikke vises på riktig måte.

Du kan blokkere eller tillate informasjonskapsler etter type.

I stedet for å plukke ut bestemte webområder som du blokkerer eller tillater, kan du angi hvilke typer informasjonskapsler som skal godtas. Du kan for eksempel velge å tillate informasjonskapsler fra webområder som har personvernpolicyer, eller å blokkere informasjonskapsler fra webområder som lagrer personlige opplysninger uten ditt samtykke. Hvis du vil ha mer informasjon om de forskjellige typene informasjonskapsler, se Informasjonskapsler: vanlige spørsmål.

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 3. Klikk kategorien Personvern, flytt glidebryteren til det personvernnivået du ønsker å angi, og klikk deretter OK.

  Mens du flytter glidebryteren, gir Internet Explorer en beskrivelse av hvilke typer informasjonskapsler som blokkeres eller tillates ved det personvernnivået.

Blokkere eller tillate informasjonskapsler fra bestemte webområder

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 3. Klikk kategorien Personvern, og flytt glidebryteren til en plassering som ligger mellom toppen og bunnen, slik at du verken blokkerer eller tillater alle informasjonskapsler.

 4. Klikk Områder.

 5. I feltet Adresse til webområde skriver du inn adressen til et webområde, og deretter klikker du Blokker eller Tillat.

  Mens du skriver, vises det en liste over websider som du allerede har besøkt. Hvis du klikker et element i listen, vises elementet i feltet Adresse til webområde.

 6. Gjenta steg 5 for hvert webområde du ønsker å blokkere eller tillate. Når du er ferdig, klikker du OK.

 7. Flytt glidebryteren tilbake til den posisjonen den opprinnelig sto i, og klikk deretter OK.