Brenne en CD eller DVD i Windows Media Center: vanlige spørsmål

Her følger svar på noen vanlige spørsmål om brenning av CDer og DVDer i Windows Media Center.

Vis alle

Hvilke typer CDer eller DVDer kan jeg brenne i Windows Media Center?

Hvis du vil brenne en CD i Windows Media Center, må du ha en CD-brenner som er koblet til og installert på datamaskinen. En CD-brenner kan installeres internt eller eksternt på datamaskinen, avhengig av hvilken type CD-brenner det er. Interne CD-brennere installeres i en av stasjonslukene på datamaskinen. Eksterne CD-brennere er frittstående stasjoner som er koblet til datamaskinen via en USB 2.0-kontakt, eller i noen tilfeller via en IEEE 1394-kontakt.

Du kan bruke enten en tom CD-R- eller CD-RW-plate for å brenne CDer i Windows Media Center. Hvilke typer skrivbare CDer du bør bruke, er avhengig av hvilke typer CD-brenneren støtter, og hvilken type plate du foretrekker å bruke. Når du brenner CDer, må du være oppmerksom på at ikke alle CD-spillere kan spille CD-RW-plater. Du kan bruke Windows Media Center til å brenne følgende typer CDer:

 • Lyd-CD. Når du brenner en lyd-CD i Windows Media Center, konverteres digitale lydfiler til et lydformat som alminnelige CD-spillere kan gjenkjenne og spille av. Lyd-CDer kan spilles av på de fleste datamaskiner og på CD-spillere som tar CD-R- og/eller CD-RW-disker – både hjemme og i bilen. Du kan brenne en lyd-CD fra lydfilformatene WMA (Windows Media Audio), MP3 og WAV.

  Enkelte digitale lydfiler kan være beskyttet slik at du ikke kan brenne dem til en CD. Dette avhenger av mediebruksrettighetene som er tilknyttet de enkelte digitale lydfilene av innholdsleverandøren eller eieren.

 • Data-CD. En data-CD kan lagre omtrent 700 megabyte (MB) med musikk-, bilde- eller videofiler. Data-CDer er også nyttig hvis du vil sikkerhetskopiere datafiler. Når du brenner en data-CD i Windows Media Center, blir de digitale mediefilene ikke konvertert fra ett format til et annet, de blir ganske enkelt kopiert til CDen. Vær imidlertid oppmerksom på at visse CD-spillere og datamaskiner ikke kan spille av data-CDer eller enkelte av filtypene som kan brennes på en data-CD.

Hvilke typer DVDer kan jeg brenne i Windows Media Center?

Hvis du vil brenne en DVD i Windows Media Center, må du ha en DVD-brenner som er koblet til og installert på datamaskinen. En DVD-brenner kan installeres internt eller eksternt på datamaskinen, avhengig av hvilken type DVD-brenner det er. Interne DVD-brennere installeres i en av stasjonslukene på datamaskinen. Eksterne DVD-brennere er frittstående stasjoner som er koblet til datamaskinen via en USB 2.0-kontakt, eller i noen tilfeller via en IEEE 1394-kontakt.

Hvilken type skrivbar DVD-plate du kan bruke, avhenger av hvilken type DVD-brenner du har. Enkelte DVD-brennere kan bare brenne visse typer skrivbare DVDer. Med noen DVD-brennere kan du for eksempel bare spille inn på DVD+R eller DVD+RW eller på DVD-R eller DVD-RW. Med andre DVD-brennere kan du imidlertid brenne til alle disse skrivbare DVD-typene. Se i håndboken som fulgte med DVD-brenneren for å finne ut hvilke typer DVDer DVD-brenneren din kan brenne.

Så lenge DVD-brenneren støtter brenning til disse platetypene, kan du bruke en av følgende typer skrivbare eller overskrivbare DVDer til å brenne en DVD i Windows Media Center: DVD+R, DVD+RW, DVD-R og DVD-RW.

Du kan brenne følgende typer DVDer i Windows Media Center:

 • Video-DVD. Når du brenner en video-DVD i Windows Media Center, konverteres alle de valgte videofilene til et videoformat som alminnelige DVD-spillere kan gjenkjenne og spille av. I mange tilfeller kan du også spille av video-DVDen på datamaskinen med Windows Media Center.

 • Data-DVD. Når du brenner en data-DVD i Windows Media Center, blir de digitale mediefilene ikke konvertert fra ett format til et annet, de blir ganske enkelt kopiert til DVDen. Data-DVDer er praktiske til sikkerhetskopiering av digitale mediefiler, og en enkeltsidig DVD kan lagre omtrent 4,7 GB med musikk-, bilde- eller videofiler. Du vil for eksempel kanskje ta sikkerhetskopier av alle de digitale bildene du har lagret på datamaskinen, i tillegg til musikk- og videofiler. Vær imidlertid oppmerksom på at visse DVD-spillere og datamaskiner ikke kan spille av data-DVDer eller enkelte av filtypene som kan brennes på en data-DVD.

  Filene på data-CDer og -DVDer er bare tilgjengelige fra datamaskiner, ikke forbrukerapparater som frittstående CD- og DVD-spillere.

  Enkelte digitale mediefiler eller innholdsfiler kan være beskyttet, slik at når de arkiveres på en CD eller DVD, vil de ikke kunne spilles av på andre datamaskiner. Mediebruksrettighetene kan definere hvordan du kan bruke filen og om rettighetene kan gå ut på dato. De kan for eksempel angi om du kan kopiere filen til en bærbar enhet eller spille den av på en annen datamaskin.

  Enkelte innspilte TV-programmer eller videofiler kan være beskyttet, slik at du ikke kan brenne dem til en DVD. Dette avhenger av mediebruksrettighetene som er tilknyttet de enkelte videofilene av innholdets eier, opphavsperson eller kringkaster.

 • Lysbildefremvisnings-DVD Når du brenner en lysbildefremvisnings-DVD i Windows Media Center, kodes til valgte bildene til en MPEG-2 videofil, og eventuelle lydfiler kodes til Dolby Digital-lyd. Når en lysbildefremvisning vises, vises bildene mens musikken spilles. Du kan spille av en lysbildefremvisnings-DVD både på en vanlig DVD-spiller og på datamaskinen med Windows Media Center.

Hvor mye video får jeg gjennomsnittlig plass til på en skrivbar DVD når jeg brenner en video-DVD?

Hvor mye video du får plass til på en DVD, avhenger av hvilken type skrivbar DVD du bruker.

Listen nedenfor viser beregnet mengde video som får plass på en DVD når du brenner en video-DVD i Windows Media Center. Hvilken type DVD du kan bruke, avhenger av DVD-brenneren som er installert på datamaskinen.

 • DVD-type: Enkeltsidig, enkelt lag

  Gjennomsnittlig mengde video og lyd: 120 minutter

 • DVD-type: Dobbeltsidig, dobbelt lag

  Gjennomsnittlig mengde video og lyd: 220 minutter

Hva er det som avgjør hvor lenge det vil ta å brenne DVDen?

Følgende faktorer spiller en rolle for hvor lang tid det vil ta å brenne DVDen:

 • Tilgjengelige systemressurser på datamaskinen. Både hastigheten på prosessoren i datamaskinen, mengden tilgjengelig plass på harddisken og mengden RAM har innvirkning på hvor lang tid det vil ta å kode videoen og brenne den til en DVD.

 • Hastigheten på DVD-brenneren og hvilken type skrivbare DVDer du bruker. En raskere DVD-brenner med raskere skrivbare DVDer gir kortere brennetid i forhold til en langsommere brenner med langsommere DVDer.

 • Lengden på videoen på DVDen. Når du bruker Windows Media Center til å lage en video-DVD, må video- og lydfilene først konverteres til et video- og lydfilformat som DVD-spillere kan dekode og spille av. Lange videoer tar lengre tid å brenne.

  Du vil kanskje legge til digitale bilder og musikk på DVDen når du lager en lysbildefremvisnings-DVD. Bilder og musikk kodes til MPEG-2-videoformat og Dolby Digital-lyd, og det vil derfor ta lengre tid å opprette og brenne en lysbildefremvisnings-DVD.

Hvorfor ser jeg en melding om at kvaliteten vil bli redusert når jeg legger til noen videofiler på en video-DVD?

Du ser denne meldingen når du legger til flere ulike videofiler, for eksempel innspilte TV-programmer, på en video-DVD. Meldingen vises fordi Windows Media Center vil forsøke å få plass til de valgte videofilene på platen. For at alle videofilene skal få plass, må imidlertid kvaliteten på hver enkelt videofil reduseres. Dette fører til at du får dårligere videokvalitet på den endelige DVDen enn du ville fått på en DVD med mindre video på.

Hvorfor blir jeg spurt om jeg vil hoppe over en fil når jeg brenner en lyd-CD?

Før brenningen begynner, utfører Windows Media Center en kontroll av filene på brennelisten. I enkelte tilfeller kan en fil ha en feil som hindrer brenning av den, eller den kan være beskyttet med mediebruksrettigheter som enten forbyr brenning på lyd-CDer, eller som begrenser hvor mange ganger filen kan brennes på en lyd-CD. Når Windows Media Center oppdager én eller flere filer med problemer under denne første kontrollen, får du en melding hvor du kan velge enten å hoppe over filene og fortsette å brenne resten av filene på listen, eller å stoppe brenningen slik at du kan prøve å løse problemet. Hvis Windows Media Center finner problemer med flere filer etter den første kontrollen, vil det bli nødvendig å løse problemet eller fjerne filene fra brennelisten før du kan fortsette brenningen.

Obs!

 • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn direktesendte TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med TV-mottakerkort, kan du kanskje legge dette til selv. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av TV-mottakerkort, kan du se Få hjelp med TV-mottakerkortet eller kontakt datamaskinprodusenten.

  Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.