Endre avanserte innstillinger for Windows Mail

Du kan bruke kategorien Avansert i dialogboksen Alternativer i Windows Mail for å endre innstillinger for hvordan du behandler kontakter, sletter meldinger, overvåker tråder og håndterer svar og videresendte meldinger. Slik åpner du kategorien Avansert:

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Avansert.

Vis alle

Konvertere vedlegg som du mottar i Windows Kontakter-format til vCard-format

Når du mottar et filvedlegg i Kontakter-format, kan du velge å lagre filen i vCard-format i stedet. Dette formatet er kompatibelt med Windows XP, og med Outlook Express og mange andre programmer. Du kan også la filvedlegget beholde Kontakter-formatet, som er kompatibelt med Windows Kontakter og Windows Mail i denne versjonen av Windows.

Under Konvertering av kontaktvedlegg kan du velge ett av følgende alternativer:

  • Klikk Konverter alltid Windows Kontakter-vedlegg til visittkort hvis du vil konvertere Windows Kontakter-vedlegg til visittkort når du lagrer dem.

  • Klikk Spør meg neste gang hvis du vil bestemme hvilket format som skal brukes, hver gang du mottar et Windows Kontakter-vedlegg.

  • Klikk La kontaktvedlegg ha Kontakter-format for alltid å lagre vedlegget i Windows Kontakter-format.

Flytte slettede IMAP-meldinger

Når du sletter en melding fra en IMAP-mappe, markeres meldingen som slettet i Windows Mail, men den blir værende i meldingslisten til den er slettet fra IMAP-serveren. Hvis du vil fjerne meldinger fra meldingslisten fra det tidspunktet du sletter dem, merker du av for Flytt slettet IMAP-e‑post til mappen Slettede elementer.

Overvåke diskusjoner du starter automatisk

Merk av for Merk meldingstråder jeg starter som Overvåket for å overvåke samtaler du starter automatisk. Se Se på en e‑post- eller nyhetsgruppesamtale for mer informasjon.

Endre innstillinger for svar og videresendinger

Under Svar/videresend kan du velge ett av følgende alternativer:

  • Merk av for Sett inn signatur nederst i et svar for å sette inn signaturen din automatisk når du svarer på en melding. Windows Mail setter som standard inn signaturen automatisk bare når du oppretter en ny melding.

  • Merk av for Skriv svar nederst i meldingen for å legge til svarteksten nederst i meldingen du svarer på, i stedet for over meldingen.

Endre avanserte alternativer for vedlikehold og feilsøking

Klikk Vedlikehold for å endre avanserte innstillinger for vedlikehold og feilsøking. Du kan justere hvor og hvor lenge meldinger lagres i Windows Mail, og velge feilsøkingsfunksjoner som kan brukes av støttepersonell til å diagnostisere tilkoblingsproblemer.