Skifte en blekkpatron eller tonerkassett

Hvis skriveren går tom for blekk eller gir bleke eller uskarpe utskrifter, trenger du sannsynligvis en ny blekk- eller tonerkassett. Det finnes ingen universell metode i Windows for å bytte blekkpatroner eller tonerkassetter, siden dette varierer fra skriver til skriver. Hvis du vil vite hvilke patroner som skal brukes og hvordan de byttes, kan du se informasjonen som fulgte med skriveren.

Hvis du skriver ut i både svart-hvitt og farger, vil du kanskje kunne bruke bare én patron til du har fått erstattet den tomme patronen. Hvis du planlegger å kjøpe en patron, sørg for å få greie på navnet og modellnummeret til patronen eller patronene du trenger. Denne informasjonen kan være oppført på patronen du bruker eller i informasjonen som fulgte med skriveren.

Hvis du ikke er sikker på hvilken blekk- eller tonerkassett du trenger, kan du gå til skriverprodusentens webområde og se etter informasjon om skriveren. Du vil kanskje kunne kjøpe nye patroner over Internett direkte fra skriverprodusenten eller et annet pålitelig webområde. Du kan også fjerne patronen du bruker for øyeblikket, og ta den med til en forhandler hvor du kan få hjelp til å finne en ny patron.