Endre hvordan du angir informasjon med Skjermtastatur

Du kan angi data med Skjermtastatur på tre måter:

 • Klikkemodus. I klikkemodus klikker du på skjermtastene for å skrive inn tekst.

 • Pekerfølsomt modus. I pekerfølsomt modus bruker du musen eller styrespaken til å peke på en tast i et forhåndsdefinert tidsrom. Det merkede tegnet skrives inn automatisk.

 • Skannemodus. I skannemodus skanner Skjermtastatur tastaturet kontinuerlig og uthever områder der du kan skrive inn tastaturtegn ved å trykke på en hurtigtast eller bruke en bryterbasert inndataenhet. Bruk skannemodus til å velge taster med én enkelt knapp eller tast.

Slik endrer du inntastingsmetoden for Skjermtastatur

 1. Åpne Skjermtastatur ved å klikke på Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Hjelpemiddel og deretter Skjermtastatur.

 2. Klikk Innstillinger, klikk Skrivemodus, og velg deretter ønsket modus:

  • Hvis du vil bruke klikkemodus, klikker du Klikk for å velge.

  • Hvis du vil bruke pekerfølsomt modus, klikker du Pek på for å velge.

   Du kan endre hvor lenge Skjermtastatur venter før det velger tasten, på menyen Elementet må pekes på i minst.

  • Hvis du vil bruke skannemodus, klikker du Styrespak eller tast for å velge.

   Du kan angi hastigheten for hvor raskt tastene skannes på menyen Søkeintervall.

Tips!

 • Hvis du vil bruke en mus, styrespak eller annen pekeenhet i stedet for en tast på tastaturet, klikker du Avansert. Merk av for Seriell port, parallell- eller spillport i dialogboksen Avsøkingsalternativer. Koble til en styrespak, spillkontroller eller annen pekeenhet. Du kan deretter bruke denne enheten med Skjermtastatur.

 • Hvis du vil endre tasten du bruker til å velge taster i Skjermtastatur, klikker du Avansert. Merk av for Tastaturtast i dialogboksen Avsøkingsalternativer, og klikk deretter tasten du vil bruke, på rullegardinmenyen.