Det finnes flere innstillinger som kan tilpasses, slik at brenning i Windows Media Player fungerer bedre for deg.

 1. Klikk pilen nedenfor kategorien Brenn, og klikk deretter Flere alternativer.

 2. Gjør én eller flere av følgende endringer:

  • Brennehastighet: Det er vanligvis ikke nødvendig å justere brennehastigheten hvis du ikke har problemer med å brenne. Hvis det oppstår slike problemer, kan du kanskje løse disse ved å redusere brennehastigheten. Denne innstillingen gjelder for alle brennere som brukes med datamaskinen.

  • Løs ut platen automatisk etter brenning. Merk av for dette alternativet hvis du vil at CDer skal løses ut automatisk etter at de er brent.

  • Bruk volumutjevning på CDen. Hvis du brenner sanger som opprinnelig ble spilt inn med ulike volumnivåer, merker du av for dette alternativet for å minimere volumforskjellene mellom sangene på lyd-CDene du brenner. Da slipper du å måtte justere volumet for hver sang når du hører på CDen.

  • Legg til liste over alle brente filer på platen, på formatet Når du brenner en dataplate, oppretter spilleren en spilleliste over filene som brennes, og legger deretter til spillelisten på platen. Hvis avspillingsenheten støtter spillelister, spilles elementene av i samme rekkefølge som de stod oppført i brennelisten. Spillelisten er en fil som som standard lagres med filtypen WPL. Hvis du vil spille av dataplatene i en enhet som ikke støtter denne WPL-spillelister, kan du bruke filtypen M3U i stedet.

  • Bruk medieinformasjon for å ordne filer i mapper på platen. Velg dette alternativet hvis du vil ordne filer som er brent på data-CDer eller DVDer i følgende mapper: \Musikk\Artist\Album, \TV, \Video og \Bilde (denne mappen vil inneholde en del av den opprinnelige banen til filen også). Hvis medieinformasjonen om album og artist mangler fra filene, vil de bli lagret i mapper med navnene Ukjent artist og Ukjent album. Du kan forhindre dette ved å kontrollere at filene inneholder informasjon om album og albumartist før brenning. Om nødvendig kan du legge til eller redigere medieinformasjonen for filene selv. Hvis du ikke velger å gjøre det, blir alle de brente filene lagret sammen i rotmappen på platen.

  • Få plass til mer musikk på platen ved å konvertere til en lavere bithastighet. Hvis du vil ha plass til flere filer på en data-CD eller -DVD, kan du konvertere filene til en mindre størrelse før du brenner dem. I tillegg til at de konverteres til en mindre størrelse, vil filer i MP3- og WAV-format også bli konvertert til WMA-format. Hvis du brenner filer som har den samme eller en lavere bithastighet enn den du angir, vil de ikke bli konvertert. Vær oppmerksom på at det vil ta lengre tid å brenne platen når du konverterer filer, og at lydkvaliteten kan bli dårligere.

Obs!

 • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.