Du kan rippe (eller kopiere) spor fra lyd-CDene dine til datamaskinen med Windows Media Player. Da blir sangene du ripper, til filer på datamaskinen. Det finnes flere innstillinger som kan tilpasses, for å gjøre rippingen mer effektiv.

 1. Klikk pilen nedenfor kategorien Ripping, og klikk deretter Flere alternativer.

 2. Du kan endre på én eller flere av følgende innstillinger:

  • Plassering. Klikk Endre hvis du vil lagre rippede filer i en annen mappe på datamaskinen.

  • Filnavn. Klikk hvis du vil gi rippede filer et annet navn. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker endringer du har gjort i navnekonvensjonen eller lagringsmappen på filer du har rippet tidligere, kan du se Rippe musikk: vanlige spørsmål.

  • Format. Velg format for filene som opprettes ved ripping. Standardformatet er Windows Media Audio, som optimaliserer balansen mellom filstørrelse og lydkvalitet. Dette formatet støttes av visse kompatible enheter. Du finner en liste over kompatible enheter i kompatibilitetssenteret for Windows 7. Her ser du andre tilgjengelige alternativer:

   • Windows Media Audio Pro, som er laget for enheter med liten lagringskapasitet, f.eks. mobiltelefoner, der økt formatseffektivitet forbedrer lydkvaliteten ved lave bithastigheter. Ikke alle enheter har støtte for dette formatet.

   • Windows Media Audio (variabel bithastighet), som kan redusere filstørrelsen men også tar lengre tid å rippe.

   • Windows Media Audio uten datatap, som gir best lydkvalitet men produserer store filer.

   • MP3 og WAV (uten datatap), som gir ekstra fleksibilitet.

   Valgene dine gjelder for spor du ripper i fremtiden. Du kan ikke bruke spilleren til å endre formatet på et spor du allerede har rippet. Hvis du ikke er sikker på hvilket format som passer best til dine behov, kan du prøve å rippe til ulike formater og kvalitetsinnstillinger, og deretter lytte for å finne ut hva som er ulikt og hva du ønsker å bruke.

  • Kopibeskyttet musikk. Velg dette alternativet hvis du vil at rippede filer skal beskyttes av mediebruksrettigheter. Du finner mer informasjon om kopibeskyttelse under Rippe musikk: vanlige spørsmål.

  • Ripp CD når den settes inn. Hvis du velger dette alternativet, kan du enten velge Bare i kategorien Ripp for at rippingen skal starte automatisk når du setter inn en CD og går til Ripp-kategorien, eller Alltid hvis du vil at rippingen skal starte umiddelbart etter at du har satt inn en CD. Vær oppmerksom på at når denne funksjonen er aktivert, blir du ikke bedt om å bekrefte innstillingene for musikkripping, alle spor velges for ripping, og rippingen starter uansett om du er koblet til Internett for å få medieinformasjon eller ikke. Hvis det ikke ble funnet medieinformasjon under rippeprosessen, vil du bli anbefalt å oppgi medieinformasjon manuelt når rippingen er fullført.

   Du kan se disse innstillingene ved å klikke pilen nedenfor Ripp-kategorien, peke på Ripp CD automatisk når den settes inn og deretter velge fra menyen.

  • Løs ut CD når rippingen er fullført. Det kan være nyttig å merke av for dette alternativet, i tillegg til Ripp CD når den settes inn, hvis du vil rippe flere CDer i rask rekkefølge.

  • Lydkvalitet. Du kan justere komprimeringskvaliteten som brukes under ripping. Velg en kvalitetsinnstilling som representerer den beste balansen mellom kvalitet og filstørrelse for dine behov. Dersom du er usikker på hvilken innstilling du bør bruke, kan du prøve å rippe til ulike formater og bithastigheter, og deretter spille av filene. Du kan ikke justere kvaliteten hvis du har valgt et format uten datatap.

Obs!

 • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.