Endre utseendet til Forstørrelsesprogram

  1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Hjelpemiddel og deretter Forstørrelsesprogram.

  2. Endre en av følgende innstillinger i Forstørrelsesprogram:

    • Hvis du vil invertere fargene for bedre lesbarhet, velger du Inverter farger. Dette kan være nyttig hvis et dokument for eksempel har svart tekst på en hvit bakgrunn, men det er enklere for deg å lese hvit tekst på en svart bakgrunn.

    • Hvis du vil forankre Forstørrelsesprogram-vinduet til kanten av skjermen, velger du Forankret og klikker deretter en plassering i listen Forankringsposisjon.

    • Hvis du vil holde dialogboksen med Forstørrelsesprogram-innstillinger minimert når du åpner Forstørrelsesprogram, velger du Minimer ved oppstart.